Home » Digitalisering » – Vi snakker jo ikke om aldersmangfold!
aldersmangfold

– Vi snakker jo ikke om aldersmangfold!

Kristin Skogen Lund (t.v) , konsernsjef i Schibsted og medlem av Digital Norways advisory board sammen med Liv Dingsør , daglig leder i Digital Norway. Foto: Jan Tore Eriksen/Newslab

Kristin Skogen Lund har selv følt på skammen ved å ikke mestre ny teknologi. Nå ønsker Schibsted-sjefen å fjerne skammen rundt manglende digital kompetanse, slik at alle som vil kan stå lenger i jobb – og delta i verdiskapingen.

– Det at vi alle lever lenger, fører jo nødvendigvis også til at du må jobbe lenger for å få samme pensjon, sier Kristin Skogen Lund.

Hun er konsernsjef i Schibsted, medlem av Digital Norways advisory board og leder det regjeringsoppnevnte Pensjonsutvalget – som før sommeren leverte sin utredning om pensjonsreformen.

– Etter at vi leverte denne rapporten, er det spesielt én ting jeg synes det snakkes altfor lite om, nemlig hvordan arbeidsmarkedet fremover vil se ut for de som har stått lengst i jobb, sier Skogen Lund.

Selvpåført teknologikompleks

Vi snakker med Skogen Lund i anledning lanseringen av Digital Norways nye kompetanseprogram for digitale pådrivere.

I dette programmet kan du få kunnskapen, verktøyene og verktøykassa for å gjøre en reell endring i din virksomhet – som en digital pådriver. Slik kan du bidra til å sikre at også erfarne arbeidstakere henger med lengst mulig, ved å hjelpe dem til å øke sin egen digitale kompetanse.

– Gjort riktig, kan teknologi være forenklende og effektiviserende – og dermed også en avlastning for den enkelte, sier Skogen Lund. 

Styrkene i aldersmangfold

Ifølge daglig leder Liv Dingsør i Digital Norway handler det nye kompetanseprogrammet om å legge til rette for at de som har opparbeidet seg mangeårig fagkompetanse skal få bli med på det digitale skiftet – og utgjøre en forskjell.

– Vi ser at det sitter så utrolig mye fag- og domenekompetanse hos de mest erfarne arbeidstakerne – og da snakker vi ikke bare om de eldre. Det ligger en enorm innovasjonskraft i møtet mellom erfaring og teknologi, og det er denne erfaringsoverføringen vi nå ønsker å ta tak i, sier Dingsør.

Frykten er at arbeidstakere skal trekke seg unna i stedet for å gå teknologien i møte, og tenke at det kommer en ny generasjon som kan ta over når de selv går av med pensjon.

– De sitter på svært verdifull fagkompetanse, som faktisk må bakes inn i teknologien eller produktene eller hva det skal være. Så det å jobbe aktivt med å koble de erfarne og de litt mer «digitalt engasjerte» kan forløse mye innovasjonskraft og skape nye samarbeidsmodeller på tvers av fag- og kompetanseområder.

Blant alle de viktige diskusjonene om mangfold, er det spesielt én ting Kristin Skogen Lund savner: 

– Vi snakker jo ikke om aldersmangfold! Tenk bare på hvor kraftfull miks du får når du kombinerer de unge – som ser ting på en ny måte – med de som er eldre, som har en helt annen erfaring og kan se ting i lengre drag og i større sammenhenger.

Av Snorre Bryne/Newslab

Neste artikkel