Skip to main content
Home » Digitalisering » Studenter bygger førerløse båter
Sponset

Selvkjørende biler er gammelt nytt. Nå står båtene for tur. Universitetet Sørøst-Norge er et av fire norske universiteter hvor studenter konkurrerer i å utvikle selvkjørende og «tenkende» fartøy.

Stadig flere ubemannete fartøyer utfører oppgaver som til nå har krevd en fast hånd på rattet. Autonomi og robotikk sørger for smart tilstandsovervåking og datainnsamling.

AutoDrone2021, en Petter Smart-konkurranse

Studenter ved Universitetet Sørøst-Norge (USN) deltok i vår i en konkurranse mot lag fra tre andre universiteter i Norge der de skulle utvikle og teste ut teknologi for selvgående båter.

Selvgående båter, eller «sjødroner», er fartøymodeller som kan navigere selv. Det gjør de ved hjelp av avanserte sensorer og algoritmer som overtar fartøyets elektriske motor og navigasjonssystem. En av de største utfordringene er å få dronen til å fungere i all slags vær og samtidig forstå trafikksituasjonen for å unngå kollisjoner.

Marius Tannum er førstelektor i anvendt autonomi, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved USN. Fakultetet samarbeider med et næringsliv som har konkrete behov for sjødroner.

– Én bedrift ser på muligheten for en autonom søppeloppsamler som jobber nær land. Den må kunne navigere sammen med annen trafikk og kunne skille ut forskjellig søppel. Flere kommuner og trafikkselskaper ønsker også å lage autonome pendelferjer for fotgjengere og syklister i urbane strøk. Selvkjørende båter som frakter varer mellom Moss og Horten er allerede under utvikling, forteller Tannum.

Men like viktig som navigering, er sanntids tilstandsovervåking, datainnsamling og risikoanalyser. I starten vil båtene være bemannet, men etterhvert vil systemene ivareta sikkerheten selv.

Jobb å få

Næringslivet har et stort behov for studentenes kompetanse.

– Det er flere og flere aktører som begynner å bli interessert. Automasjon i kontrollerte industrielle omgivelser har lenge vært etterspurt, men smartere systemer med avanserte sensorer, datamodeller og kunstig intelligens åpner opp for nye markeder og bruksområder, sier Tannum.

Universitetet Sør-Øst Norge

UNS, Institutt for mikrosystemer har en rekke studier innen ingeniør- og data-fag og en egen forskningsgruppe for autonomi. Du kan lese mer på usn.no/ims og teknologi.no

Next article