Skip to main content
Home » Digitalisering » Slipp dataene fri – gjør gråstein til gull og bidra til det grønne skiftet
Sponset

Virksomheter vegrer seg ofte for å dele sine data. Dette svekker fordelene de ellers kunne hatt av teknologien, som også er viktig for det grønne skiftet.

Elin Mathisen

Partner i advokatfirmaet Berngaard

– Vi ser daglig at teknologi er viktig for det grønne skiftet, med løsninger som måler CO2-utslipp, styrer smarthus og andre nyvinninger som kommer i et høyt tempo. Teknologien er nok den viktigste faktoren i det grønne skiftet, sier Elin Mathisen, partner i Berngaard, et advokatfirma som brenner for de viktige omstillingene.

– Det er klart det er viktig at vi legger om forbruksvanene våre, men for samfunnet er teknologi avgjørende for å få fart i utviklingen. Det kan handle om alt fra nye delingsplattformer for å hindre overkonsum, til løsninger for å føre oversyn med vann og avløp, fortsetter hun.

Advokatfirmaet Berngaard

«Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn, ved å gi gode råd og sette mennesker i sentrum.»

Riv ned gjerdene

– Mange anser data som sin egen gullbeholdning, og tviholder ofte på dataene, med tanken om å bruke dem selv. Men data blir ikke gull før de sammenstilles på en riktig måte. Dersom man ikke har tid, kompetanse eller ressurser til å utnytte dataene til sitt fulle potensial, må man ikke være redd for å slippe andre til. For samfunnet er det bedre at noen løser problemene og finner nye løsninger, som kan bidra til det grønne skiftet. Mørke eller ubrukte data er faktisk et stort miljøproblem i seg selv, ved at de tar opp plass på serverne, som krever strøm. 

– Mange er redd for at deling av data kan få konsekvenser, eksempelvis brudd på regulatoriske bestemmelser. Vi ser at personvern ofte løftes frem som et problem, men dataene trenger ikke å være forbundet med enkeltpersoner. Det er ikke komplisert å skaffe oversikt over rettigheter og plikter tilknyttet utnyttelse av data. Dette skiller seg ikke fra andre ting virksomheter driver med. Det viktigste er at rettighetene til dataene reguleres, slik at man for eksempel ikke gir fra seg data man senere må kjøpe tilbake. Det er et pågående arbeid i EU, om regulering av datadeling. I mellomtiden må partene lene seg på avtaler for denne typen regulering, noe god juridisk bistand kan sikre, mener Mathisen.

Grønt advokatfirma

Både hun og resten av advokatfirmaet Berngaard har det som kan betegnes som en annerledes tilnærming til faget sitt.

– Vi ønsker å være en utfordrer i en konform bransje. Vi er en gjeng som ønsker å gjøre noe bra for samfunnet, et verdibasert advokatfirma, som er veldig opptatt av det grønne skiftet. En av kollegene mine skriver landets første juridiske doktorgradsavhandling om sirkulærøkonomi. Selv er jeg teknologiadvokat, og denne allsidigheten gjennomsyrer rådene våre. Vi har balanse i alt vi gjør, også overfor klientene.

Av Jarle Petterson

Next article