Home » Digitalisering » Vi sikrer din virksomhets konkurransekraft med skybasert ERP
Sponset

Moderne teknologi er nøkkelen til å effektivisere virksomheter. Et skybasert ERP-system legger til rette for dette gjennom kontinuerlig endring og innovasjon. Men teknologi i seg selv er ikke nok – rutiner må endres slik at man jobber på riktig måte.

Moderne teknologi er kjernen som skal bidra til å effektivisere virksomheter, men teknologi alene er ikke tilstrekkelig. For å skape en virksomhet som yter bedre enn konkurrenter, må vi endre måten vi jobber på. Vitari som kompetansebedrift skal sørge for at kombinasjonen av teknologi, prosesser og mennesker fungerer optimalt.

Ledende på ERP-systemer

Vitari er et IT-rådgivningsselskap og endringsrådgivere. Vi leverer økonomi-, logistikk-, CRM- og lønnssystemer som hjelper våre kunder å jobbe smartere. I tillegg er vi eksperter på integrasjoner mot tredjepartssystemer. I 17 år har vi jobbet med samarbeidspartnere som Visma for å hjelpe det norske næringslivet med å effektivisere og frigjøre tid gjennom visjonen: «Systemene skal ikke ta tid, de skal gi tid». Rådgivning på forretningsprosesser har alltid vært vår kjernekompetanse. Dette kombinert med kunnskap om moderne teknologi er Vitaris konkurransefortrinn i årene fremover.

Eric Scott Pascual, salgssjef Visma ERP.net. Foto: Caroline Roka

Din partner på skyreisen

Vi har gjennom de siste årene opparbeidet et sterkt kompetansemiljø på leveranse av skybaserte løsninger. Vi leverer Visma.net ERP som har funksjonalitet for regnskap, logistikk, lønn og prosjekt. I tillegg er løsningen åpen for integrasjoner mot bransjesystemer som nettbutikk, noe som gir sømløs dataflyt. For å sørge for at våre kunder får en trygg reise til skyen jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye tjenester. Et eksempel er vår digitale kundeserviceportal som legger til rette for «self-service», selvlæring og tilgjengelighet 24/7. Reisen til skyen gjennomføres ved å:

  1. kartlegge kundens behov og prosesser
  2. avstemme og forankre mål med endringen
  3. skissere opp en fremdriftsplan med aktiviteter og milepæler
  4. klargjøre samarbeidsform i drift.

Visma.net ERP som effektiviseringsmotor

En av våre kunder som har tatt i bruk Visma.net ERP er Deli de Luca. Tidligere var hverdagen til Deli de Luca preget av vedlikehold av en mengde Excel-ark som butikkene brukte til å bestille varer, mottak av disse bestillingene på mail og registrering av ordre manuelt inn i forretningssystemet. Ved å implementere Visma.net ERP integrert med nettbutikk sparer de 25 timer i uken på ordrehåndteringen fra butikker som de nå kan bruke på verdiskapende arbeid.

Krever omstilling

Moderne teknologi er nøkkelen til å effektivisere virksomheter som Deli de Luca. Men dette krever samtidig endring for oss som skyleverandører og kunder som begynner på skyreisen. Et skybasert ERP-system er en plattform for kontinuerlig endring og innovasjon. Ny funksjonalitet utvikles fortløpende, og nye moduler blir en del av økosystemet. Dermed må vi som leverandører holde oss oppdatert og være tett på våre kunder. Vi ser alltid etter muligheter for å redusere manuelt arbeid. For våre kunder er det viktig å gjøre oppmerksom på at dette er en endringsreise. Teknologi i seg selv er ikke nok – rutiner må endres slik at man jobber på riktig måte. Denne prosessen må ikke undervurderes da vi mennesker er vanedyr.

Det handler om å gi tid

Vi fokuserer alltid på at våre kunder skal spare tid. Hvis en prosess kan automatiseres, regelstyres og standardiseres, hjelper vi våre kunder med dette. Data skal registreres kun en gang. Resten av flyten skal være så automatisert som mulig.

Teknologien er her nå – vi hjelper deg å ta den i bruk for å øke din virksomhets konkurransekraft.

Av Eric Scott Pascual

Neste artikkel