Skip to main content
Home » Digitalisering » Kunstig intelligens sparer samfunnet for store kostnader og reduserer faren for menneskelige feil
Sponset

Kunstig intelligens (KI) finnes i dag over alt, og kan brukes til det meste. Noe NORCE vet å benytte seg av. Nabil Belbachir forteller oss hvorfor NORCE anser KI som et uunnværlig verktøy i forskningen sin.

Kunstig intelligens (KI) defineres ofte som datasystemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data. I tillegg kan KI utføre handlinger uten menneskelig innblanding og lære av egne erfaringer underveis.

NORCE (NORCE Norwegian Research Centre AS) er en organisasjon som bruker KI mye i sin forskning.

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. NORCE leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi og eies i hovedsak av fire norske universiteter med Universitetet i Bergen som majoritetseier.

Bruker KI over hele spekteret av forskning

– Vi utnytter KI innenfor alle våre tre hovedområder; vitenskap, innovasjon og kunnskapsdeling, sier Nabil Belbachir, forskningsleder Smart instrumentering og industriell testing, hos NORCE.

Nabil Belbachir

Forskningsleder Smart instrumentering og industriell testing, hos NORCE

– Vitenskapelig jobber vi med et nytt paradigme innenfor «livslang databehandling», som etterligner biologisk intelligens og som introduserer selvtilpassende og selvutviklende læringssystemer og evolusjonær KI, sier Nabil. Vi bruker KI også innenfor fiskebiologi og fiskevelferd til store globale utfordringer innenfor klima- og miljø, for å nevne noen områder.

Det som kanskje skiller NORCE fra andre aktører er at instituttet er til stede over hele Norge, fra Alta i nord til Agder i sør. I tillegg er kunnskapsnivået blant de ansatte høyt ,fordi instituttet har mange med doktorgrad.

– Det at vi eies av universiteter gir oss høy annerkjennelse i de internasjonale miljøene, sier Nabil. Et samarbeid vi er helt avhengig av hvis vi skal komme noen vei med de store utfordringene verden står overfor, fortsetter han.

AI-system for automatisert identifikasjon av fisk i en merd. Vi kaller det fisk som kommuniserer. Foto: Norce

Koster langt mindre enn manuelt arbeid

– Det unike med KI er at det også kan benyttes innenfor områder som krever autonome operasjoner, basert på prediktiv analyse av store datamengder og hvor risiko for menneskelige feil er stor. Ved at KI er selvlærende, blir risikoen for å ta gale beslutninger mindre og mindre over tid. Videre er det kostnadseffektivt. Så stort tallmateriale som eksempelvis må analyseres når man skal beregne fremtidig effekt av CO2-utslipp vil kreve utrolig mange eksperter hvis vi skulle gjort dette uten bruk av KI, sier Nabil Belbachir.

KI som arbeidskraft på sårbare og farlige områder

Selv om kostnadseffektivitet og eliminering av menneskelige feil kan være grunn nok alene, kan KI også brukes til å utføre arbeid der det ikke er forsvarlig å bruke mennesker.

– KI-roboter kan benyttes i områder hvor det er for farlig for mennesker å oppholde seg, og der hvor menneskelige tilstedeværelse bør unngås. Eksempelvis i forbindelse med utvikling av nye områder for matproduksjon på øde eller kunstige øyer på havet, eller i forbindelse med forskning i arktiske strøk.

– Brukt på den rette måten kan KI virkelig gjøre en forskjell, sier Nabil avslutningsvis.

FAKTA

NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapingen, både nasjonalt og globalt.

norceresearch.no

Tekst: Oddvar Meyer, Mediaplanet

Next article