Home » Digitalisering » Kunstig intelligens krever menneskelig intelligens
Sponset

Kunstig intelligens er en fantastisk teknologi som kan hjelpe samfunnet og bedrifter med effektivisering og bedre kvalitet i produkter og tjenester. Så sant man bruker den på en fornuftig måte.

– Kunstig intelligens er som et ekteskap. Man må hele tiden passe på, følge med og justere, sier Marco Angel Bertani-Økland, overingeniør i Computas. Han mener kunstig intelligens er avgjørende for bærekraftig vekst i fremtiden.

– Brukes det på riktig måte, kan det gi store økonomiske og tidsbesparende fordeler for bedriften og samfunnet. Men det kreves kompetanse og erfaring for å produsere og drifte kunstig intelligens på en etisk forsvarlig måte, sier han.

Marco Angel Bertani-Økland

Overingeniør i Computas

Kraftfull teknologi

Ifølge Computas-ingeniøren er det viktig at datagrunnlaget kvalitetssikres. Dette krever et grundig forarbeid og oppfølging, blant annet for å unngå såkalte filterbobler.

– Filterbobler kan oppstå når kunden i en nettbutikk får anbefalt individuelt tilpasset innhold i så stor grad at systemet slutter å anbefale produkter utenfor en stadig mer snever «boble». Kunstig intelligens er en kraftfull teknologi som krever en spisskompetanse som de færreste har, sier Bertani-Økland.

Mennesker påvirker

Det er også avgjørende at man har kjennskap til hvordan data er generert. Bertani-Økland legger frem et tenkt eksempel der politiet i Oslo bruker kunstig intelligens til å forutse kriminalitet.

– La oss si det er bestemt at de skal prioritere voldsbekjempelse over narkotikakriminalitet mellom klokken 02.00 og 05.00 om natten. Over tid vil færre antall narkotikasaker bli registrert og man kan feilaktig konkludere med at narkotikakriminaliteten har gått ned nattestid, sier Bertani-Økland.

Foto: Computas/Gaute G. Dahle

Viktig med åpenhet

To trender innen kunstig intelligens er FAT-ML og XAI. Det handler om hvordan man utvikler løsninger som er rettferdige og transparente.

– Hvis man bruker kunstig intelligens for å behandle lånesøknader, er det en fordel at kunder som får avslag får vite hvorfor. Da kan kunden justere seg og bli en bedre kunde, sier Bertani-Økland.

Konkurransekraft og samfunnsnytte

Likevel, kunstig intelligens brukt på riktig måte vil være avgjørende for bedrifters konkurransekraft, og av stor samfunnsnytte.

– Som å bruke bildegjenkjenning for å identifisere gjerningspersoner i politietterforskning, sier Bertani-Økland.

Han nevner også saksbehandling der det er stort potensiale for bedre samspill mellom saksbehandler og kunstig intelligens via automatisering. Det vil bidra til effektivisering, og luke ut fordommer og forskjeller som ikke bør ha noen betydning for resultatet.

– Kunstig intelligens på sitt beste hjelper oss mennesker med å ta mer effektive, rettferdige og bedre beslutninger, sier Bertani-Økland.

På konferansen «Kunstig Intelligens i praksis» som arrangeres 22. mai på Hotell Continental i Oslo, holder Bertani-Økland foredrag om etisk AI med sine masterstudenter fra ITU (København) Denise Warncke Hansen og Josephine Honoré. Bertani-Økland har en doktorgrad i matematikk fra NTNU, er rådgiver på maskinlæring for Computas kunder og samarbeider i med UiO/SIRIUS rundt forskning på XAI.

Computas

Computas er et ansatt-eid, norsk selskap som har spisskompetanse innen teknologisk innovasjon, utvikling av IT-løsninger, skyteknologi og kunstig intelligens.

Selskapet ble etablert i 1985 og var basert på et fagmiljø rundt kunstig intelligens og ekspertsystemer, opprinnelig en del av Det Norske Veritas.

I dag har Computas nærmere 300 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo med avdelinger i København og Bucuresti.

Computas er Microsoft Gold Partner og Google Premier Partner med spisskompetanse på Microsoft Azure og Google Cloud Platform. De har Nordens største sertifiserte fagmiljø på Googles skyplattform. Skyteknologi er et avgjørende utgangspunkt for utvikling av løsninger som tar i bruk stordata, IoT, automatisering, kunstig intelligens og maskinlæring.

Computas leverer store innovasjons- og teknologiprosjekter til både privat og offentlig sektor, og har levert løsninger til blant annet Aker Solutions, Hafslund, Rambøll, UDI, Politiet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, Domstoladministrasjonen, Pandion Energy og Power.

Innenfor etisk AI er det er mange konkrete tiltak å hente fra fagfeltene Fairness, Accountability & Transparency in Machine Learning (FAT-ML) og Explainable AI (XAI). Computas har et forskningssamarbeid med danske ITU og norske UiO på disse feltene.

Av Marte Frimand

Neste artikkel