Skip to main content
Home » Digitalisering » Kan kunder og forretningspartnere være trygge på at din virksomhet har tilstrekkelig sikring av informasjon og teknologi?
Sponset

Standarden ISO/IEC 27001 beskriver nøkkelprosesser for praktisk styring og håndtering av informasjonssikkerhet.

Gjennom risikobasert tilnærming hjelper ISO/IEC 27001 virksomheten å sikre egne og kunders informasjonsaktiva. Akkreditert sertifisering i henhold til ISO/IEC 27001 gir derfor tillit. Nemko har sertifisert mange virksomheter i ulike bransjer, og gjennomfører effektive og relevante revisjoner med merverdi.

ISO 22301 er en anerkjent standard for kontinuitets- og beredskapsledelse – Business Continuity Management System – for å sikre fortsatt drift og leveranse til tross for potensielt ødeleggende hendelser.  Nemkos akkrediterte sertifiseringsrevisjon i henhold til ISO 22301 kan med fordel kombineres med ISO/IEC 27001 – sertifisering. 

Kontaktinfo: + 47 22 96 03 30  
[email protected]   
www.nemko.com

Next article