Skip to main content
Home » Digitalisering » Driver for produktivitetsvekst: Hvor skal gevinstene fra KI komme fra?
Sponset

Ifølge Samfunnsøkonomisk Analyses rapport om KI og digitalisering anslås det at verdiskapingen fra KI vil øke med 5600 milliarder frem til 2040, eller omtrent et tredjedels oljefond, per dagens verdi. Dette vil kreve en formidabel omstilling av norsk næringsliv, påpeker Bård Strøm, leder for omstilling, digitalisering og strategi i Azets Consulting.

Gevinstene kommer ikke av seg selv. Det er for eksempel ikke nok å la ChatGPT skrive for deg. For å ta ut potensialet kreves det at man jobber disiplinert med gevinstrealisering. Det er her Azets Consultings mangeårige erfaring med gevinstrealisering, kombinert med KI-kompetanse og metodeverk, er nøkkelen.

– KI-teknologien kan oppleves overveldende, der vinnerne evner å ta store gevinster, mens resten står i fare for å sakke akterut. Derfor er det ekstra viktig med en disiplinert, helhetlig tilnærming, som fokuserer på grensesnittet mellom teknologien, forretningen og mennesket, forteller Bård Strøm.

Bård Strøm 

Leder for omstilling, digitalisering og strategi, Azetz Consulting 

Han trekker videre frem den bergenske startupen Dynamon som eksempel på hvordan norsk helsevesen kan bruke KI til å ta ut store gevinster. Dynamon har utviklet en løsning som kan revolusjonere turnusplanleggingen i helsevesenet. Gründer og daglig leder Hilde Ulvik Hordnes, selv med bakgrunn som sykepleier, forklarer hva som gjør løsningen så effektiv.

Raskere – og bedre

– Takket være KI og våre egenutviklede algoritmer, kan Dynamon analysere store datamengder, hvor matematikk og erfaring med turnusplanlegging flettes sammen til en helhet, sier hun.

Hilde Ulvik Hordnes 

Daglig leder, Dynamon 

Medianen for avdelinger i helsesektoren er 93 ansatte, noe som betyr at en leder manuelt må håndtere rundt 15 000 vaktkoder for et år.

– For å nevne et konkret eksempel, kan jeg fortelle at en leder i spesialisthelsetjenesten brukte ni uker på å planlegge turnus for en avdeling med 50 ansatte. Så kan du jo gange det med antall avdelinger i landet. Målet er at Dynamon skal kunne håndtere 100 prosent av turnusplanleggingen, og vi begynner å nærme oss, fortsetter Hordnes.

Foto: Dynamon
Foto: Dynamon

Mindre stress

– Dynamon kan utarbeide mellom 8000 og 9000 alternative turnusplaner, uten å bryte lover og regler, med en mye jevnere kompetansefordeling enn manuell planlegging. En av hovedutfordringene i helsevesenet er tilgang på helsepersonell med riktig kompetanse.

– En mer effektiv ressursallokering reduserer stress, og gir personalet vakter som er bedre tilpasset egen livssituasjon, forklarer gründeren, og legger til at programvaren er Software as a Service (SaaS), tilgjengelig overalt, med høy grad av sikkerhet og personvern, og i tråd med Norsk Sikkerhetsmyndighets sikkerhetsprinsipper.

Helsesektor kan ta store steg med KI

Azets Consulting har lang fartstid fra helsesektoren, og er overbevist om at helsetjenestene kan hente store gevinster fra KI, gitt riktig tilnærming.

Det er spesielt tre punkter som bør svares ut for å sikre gevinst fra KI, sier Strøm og nevner spesifikt:

  1. Gevinstene må hentes fra et sted. De oppstår ved å identifisere forbedringsområder hvor teknologi kan effektivisere. Først finner vi problemet og behovet, deretter løsningen, med teknologi.
  2. KI er avhengig av data og tilgang til informasjon. Har virksomheten de riktige og verdifulle dataene som kreves for å gjøre algoritmene effektive, eller må disse dataene hentes eller skapes?
  3. KI er i ferd med å bli regulert. Har virksomheten kontroll over algoritmenes formål og tilganger? Er de i tråd med de regulatoriske kravene, som for eksempel AI Act?

– Begynner man i rett ende, kan det være kort vei fra KI-reisens begynnelse til gevinstene høstes. Vår klare anbefaling til våre kunder i privat og offentlig sektor, er at vi sammen begynner med å skissere ut en KI-strategi som henger sammen med selskapets overordnede strategi, og samtidig konkret svarer ut de tre punktene over, avslutter Bård Strøm.

FAKTA

Azets Consulting er et av landets fremste forbedringsmiljø med over 150 eksperter dedikert til verdiutvikling og gevinstrealisering for ledende merkevarer.

Les mer på azetsconsulting.no

Av Jarle Petterson

Next article