Skip to main content
Home » Digitalisering » Digitaliseringens rolle i fremtidens helsevesen 
Digitalisering

Digitaliseringens rolle i fremtidens helsevesen 

Eirik Waula, kommunikasjonsleder NSCC. Foto: NSCC

I en tid der digital teknologi kontinuerlig utvikler seg, presenterer helsesektoren et landskap rikt på muligheter for transformasjon.

Digitaliseringen åpner for veier til mer tilgjengelige, effektive helsetjenester og tilbyr muligheten for å skreddersy behandling til individuelle behov. Norges nyeste nasjonale helse- og samhandlingsplan, publisert 1. mars 2024, belyser denne muligheten og fremhever viktigheten av digitalisering innen helsesektoren. Planen foreslår måter å akselerere på, fra utprøving til tilpasning og implementering av digitale løsninger, for å realisere et helsevesen som er mer integrert, tilgjengelig og tilpasset den enkelte.

Kunstig intelligens som en game-changer

Et av de mest spennende områdene innen digital innovasjon i helsevesenet er utviklingen og implementeringen av kunstig intelligens (KI). Teknologirådets rapport kunstig intelligens i klinikken belyser hvordan KI har potensial til å omforme alle aspekter av helsevesenet, fra den første kontakten med pasienten til diagnose, behandling og forebygging. Rapporten fremhever seks nøkkeltrender som vil forme fremtidens helsetjenester:

  1. Førstelinjen blir digital: Digitale førstelinjetjenester gjør helsehjelpen mer tilgjengelig over hele landet og avlaster helsepersonell.
  2. Helsepersonell får digitale assistenter: Assistenter som støtter diagnose, behandlingsvalg og pasientovervåkning, potensielt forbedrer pasientbehandlingen.
  3. Diagnose og behandling smelter sammen: KI bidrar til mer effektive pasientforløp hvor diagnose og behandling kan skje i ett og samme besøk.
  4. Alle kan overvåke sin egen helse: Sensorer og apper gjør det mulig for pasienter å følges opp hjemmefra, oppdage sykdom tidligere og starte behandling raskere.
  5. Utstyr forbedrer seg selv kontinuerlig: Medisinsk utstyr som lærer og forbedrer seg over tid, kan gi raskere forbedringer i helsehjelpen.
  6. Forebygging blir skreddersøm: KI kan identifisere personer med økt risiko for sykdommer og tilby mer målrettede forebyggende tiltak.

Digital oppfølging 

En praktisk bruk av digital innovasjon er digital oppfølging. Sykehuset Østfold er et eksempel på digitalisering som fungerer i praksis. De har inngått et samarbeid med det norske teknologiselskapet Diffia for å bruke appen Nimble, en digital løsning for hjemmeoppfølging av kreftpasienter. Dette verktøyet gjør det mulig for pasienter å kommunisere direkte med behandlingsteamet, rapportere symptomer og motta oppfølging, noe som øker tryggheten og reduserer behovet for fysiske sykehusbesøk. Dette er bare én av mange innovative løsninger fra norske bedrifter som bidrar til digitaliseringen av helsesektoren.

Samarbeid driver innovasjon 

Mens teknologiske løsninger som dette viser veien for hva som er mulig, er det samarbeid på tvers av sektorer, spesielt offentlig-privat samarbeid, som må til for å akselerere innovasjon og utvikling av fremtidens digitale helsetjenester. Det er her Norwegian Smart Care Cluster, sammen med andre helseklynger, spiller en nøkkelrolle. De driver innovasjon og akselererer helseeksport ved å dele kunnskap, erfaringer og ressurser.

I lys av regjeringens lansering av helsenæringen som Norges nye eksportsatsing tidligere i år, blir samarbeid enda viktigere. Målet er å øke eksportinntektene fra helsesektoren fra 22 milliarder kroner i 2021 til 50 milliarder kroner innen 2030. Gjennom dette samarbeidet utvikles helsetjenester som er tilpasset for å imøtekomme individuelle behov og understøtter Norges ambisjon om å være en ledende nasjon innen helseinnovasjon og -eksport.

FAKTA

 Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med NCE-status.

Les mer på smartcarecluster.no 

Next article