Skip to main content
Home » Digitalisering » Digitale medarbeidere – fornøyde kunder og fornøyde ansatte
Sponset

Ansatte i finansbransjen bruker mye tid på rutineoppgaver og gevinstpotensialet er stort. Ved å ansette en digital medarbeider, kan både kundeservice og interne prosesser bli både bedre og mer effektive, og de ansatte kan bruke tiden på mer verdiskapende oppgaver.

– Særlig innen inkasso og forsikring, bruker ansatte mye av tiden sin på oppgaver som å svare på e-post og prosessere dokumenter. Vi trenger ikke mennesker til å gjøre disse oppgavene. Det kan en digital medarbeider gjøre, så kan de ansatte fristilles til å gjøre mer kreative og utfordrende oppgaver, sier Ole Kristian Haug, Head of Automation & Data Analytics i Knowit.

Ole Kristian Haug

Head of Automation & Data Analytics i Knowit

Knowit hjelper sine kunder med automasjon og analyse. Gjennom å identifisere og velge rett løsning til et gitt problem, kan kunden tilby bedre kvalitet på sine tjenester.

– Det er spesielt noen områder der vi ikke fant virkelig gode løsninger, blant annet automasjon av innkommende e-post. Så ble vi kjent med at Simplifai har klart å utvikle både en emailbot og en dokumentbot. Med denne teknologien bredder vi verktøykassen vår og løser flere av utfordringene til våre kunder, sier Haug.

Emailbot basert på fritekst

Mens Simplifai produserer verktøy og utvikler automasjonsløsninger med kunstig intelligens, hjelper Knowit kundene med å ta løsningene i bruk og få effekt.

– Det viktigste produktet vi har bygget, er en emailbot. Vi kan skape automatiserte prosesser basert på fritekst som input. Ikke bare små kommentarer og spørsmål, men menneskelig kommunikasjon, sier Daniel Kohn, Kommersiell direktør i Simplifai.

Daniel Kohn

Kommersiell direktør i Simplifai

Sammen leverer de to selskapene nyskapende løsninger innen kundeservice gjennom automatisering av kundedialog og sakshåndtering. Ved automatisering, blir også data logget, og man kan senere bruke loggene og informasjonen til innsikt og bedre beslutninger.

Kundeservice 24/7

Men hva kan en digital medarbeider helt konkret gjøre for bedriften?

– En digital medarbeider kan svare på kundehenvendelser, og bedriften kan gi kundene service og tilgang på tjenestene 24 timer i døgnet, sier Kohn, og kommer med et eksempel der en kunde har fått et inkassokrav:

– Kunden skjønner ikke hvorfor det har kommet et krav, så kunden sender en e-post og lurer på hva dette er. Da kan en digital medarbeider sende bilaget til fakturaen i retur.

I forsikringsbransjen, kan en digital medarbeider blant annet oppdatere forsikringspoliser og ta seg av skadebehandling.

Stabil drift

I en tid der flere bedrifter sliter med fravær grunnet sykdom og smittevern, er det spesielt viktig å sikre stabil drift. Med digitale medarbeidere, blir ikke bedriften påvirket når medarbeiderne er syke eller borte fra jobb. Kohn tror en del ledere har fått en oppvåkning etter koronapandemien og den påfølgende nedstengingen.

– Jeg tror en del bedriftsledere har skjønt at de nå må, men også fortsatt har mulighet til å skaffe seg en fordel med bruk av AIs. En digital medarbeider gir effekt etter bare fire uker, leverer 90 prosent automasjonsgrad og er tilbakebetalt innen seks måneder, sier han.

Roboter vs. menneske

– En del er veldig skeptisk til robotene og at de kommer og tar jobbene våre. Men det er viktig å huske på at de digitale medarbeiderne primært tar de oppgavene som er mindre interessant for oss mennesker å gjennomføre, sier Haug, og forteller at han har kunder som reklamerer med bruken av digitale medarbeidere i rekruttering av nye ansatte.

– Et selskap som har digitale medarbeidere til å ta seg av de rutinepregede oppgavene, vil virke mer attraktiv for gode medarbeidere. Vi må også huske på at med ny teknologi oppstår det spennende oppgaver og potensielt nye stillinger, sier han. 

Dette er Simplifai

I Simplifai utvikler vi automasjonsløsninger med kunstig intelligens for å kunne hjelpe kunder med å vokse eller kutte kostnader.
Les mer på: simplifai.ai

Av: Marte Frimand, [email protected]

Next article