Skip to main content
Home » Digitalisering » Brukervennlig og sikker behandling av konfidensielle styredokumenter
Sponset

Sensitiv selskapsinformasjon bør ikke komme på avveie. Særlig gjelder dette for børsnoterte selskaper hvor informasjonslekkasjer kan få store konsekvenser. Med en styreportal fra Admincontrol får man kontroll på sikkerhetsutfordringene.

– Styreportal er en løsning som brukes av selskaper som ønsker heldigitale løsninger for å håndtere sensitive data på en trygg måte. Funksjonaliteten er bygd opp slik at portalen kan styre hele prosessen rundt det å gjennomføre et styremøte. Fra du planlegger tidspunktet og booker møtet, skaper agendaen, utarbeider dokumentene og sender dem ut. Alt skjer inne i portalen som er beskyttet med flere sikkerhetslag og hvor all informasjon er kryptert, forklarer Signe Roesgaard Gran, som er Chief Technology Officer i Admincontrol.

Signe-Roesgaard-Gran

Signe Roesgaard Gran

Chief Technology Officer i Admincontrol

Tanken er at alt som har med styrearbeidet å gjøre skal skje inne i systemet der ingen andre har tilgang. Etter å ha logget seg inn, kan styremedlemmene lese dokumenter, gjøre egne notater på dem og signere dokumenter digitalt uten at de trenger å skrive ut et eneste dokument på papir. Det finnes også en egen chattefunksjon slik at de kan kommunisere med de andre styremedlemmene på en måte som er helt trygg.

Interessen for styreportal har vært formidabel og to tredjedeler av selskapene på Oslo Børs bruker løsningen. Den tilbys nå også i fem andre utenlandske markeder og benyttes totalt av 90 000 brukere.

– Vår løsning støtter internasjonalt styrearbeid og prosesser på tvers av land, med løsninger for innlogging og autentisering som følger internasjonale standarder tilføyer Roesgaard Gran.

Finn ut om styret ditt har teknologien som trengs for å jobbe effektivt, produktivt og sikkert. Ta vår test her. (Engelsk)

Safety first

Admincontrol er garantist for å tilby løsninger som er helt sikre. Derfor er sikkerhet det absolutt viktigste som selskapet arbeider med på alle nivåer:

– For Admincontrol er hensynet til sikkerhet og personvern sentralt i alt vi foretar oss; i utviklingen av våre løsninger, så vel som den daglige drift og virke.

Admincontrol er ISO 27001:2013 og SOC 2 Type II sertifisert. Samtlige ansatte gjennomgår en generell sikkerhetsopplæring, slik at alle har sikkerhet i fingerspissene og viser årvåkenhet til enhver tid. I tillegg har vi flere dedikerte medarbeidere som er sikkerhetsspesialister og utelukkende arbeider med sikkerhet. Hos oss er nemlig ikke sikkerhet noe vi bygger inn i løsningene til slutt, men noe vi starter med i hvert utviklingsløp. Applikasjonene vi lager scannes for mulige sårbarheter, og i tillegg overvåker og følger vi med på trusselbildet og prøver alltid å ligge et steg foran slik at vi hele tiden kan forsterke sikkerhetsbarrierene og sørge for at plattformen alltid er oppdatert, selv om utviklingen av ny teknologi går raskt.

– Det er nok kombinasjonen av enormt høy sikkerhet og den gode brukerfunksjonaliteten som gjør at løsningen vår har blitt så populær og at vi har en årlig fornyelsesgrad på 98 prosent blant våre styreportalkunder, avslutter Roesgaard Gran.

Finn ut om styret ditt har teknologien som trengs for å jobbe effektivt, produktivt og sikkert. Ta vår test her. (Engelsk)

Av Tom Backe

Next article