Skip to main content
Home » Digitalisering » Bidrar til internasjonal posisjonering av norsk næringsliv
Digitalisering

Bidrar til internasjonal posisjonering av norsk næringsliv

Foto: Unsplash

Skal vi lykkes med å ha et sikkert digitalt samfunn, spiller næringslivet en helt sentral rolle. Et godt samarbeid er en bærebjelke i dette.

Norwegian Cybersecurity Cluster er Norges største næringssamarbeid på cybersikkerhet, og det er viktig at både selskapene og personene som jobber der bruker tiden sin effektivt.

Mange virksomheter trenger en realitetssjekk når det kommer til prioritering av cybersikkerhet. Cyberklynga har som visjon at vi skal utvikle kapasitet og løsninger for et sikkert digitalt samfunn. Cybersikkerhet kan være både vanskelig og komplekst, samtidig som det er utrolig viktig for både næringsliv og samfunnet vårt å ha kontroll på.

Guro Storlien Evensen

Klyngeleder, Norwegian Cybersecurity Cluster 

Samarbeid mot cyberkriminalitet

Cyberkriminalitet er verdens største næring, og det skulle bare mangle at vi klarer å samarbeide mot disse enorme kreftene, både i et næringsperspektiv og for samfunnet vårt.

Hvordan hadde næringslivet og samfunnet vårt vært hvis vi ikke kunne stolt på informasjonen vi mottok, at personer ikke er den de utgir seg for å være, og at kriminelle aktører stjeler informasjon og frarøver deg infrastrukturen vi jobber på? Hvordan hadde du klart deg uten mobil, PC og all teknologien du omgir deg med? Uten muligheten til å kommunisere med andre enn de du er fysisk sammen med, ja – uten internett? Dette er spørsmål som kan få hårene til å reise seg, men som vi selvfølgelig håper aldri blir en realitet.

Et sikrere digitalt samfunn

Vi har skapt over 40 digitale, hybride og fysiske møteplasser hvor dette har stått sentralt, og hvor partnerne sammen har pekt ut retning for hva som er viktig strategisk for næringslivet.  Gjennom 2023 utførte vi derfor et omfattende arbeid og skapte klyngens kultur og merkevarplattform. Med verdiene og løftene våre i ryggmargen, har vi jobbet sammen mot et sikrere digitalt samfunn. Sammen har vi vært handlekraftig, samlende, troverdig og rause, med hverandre og vi har gjennom året skapt markedsmuligheter, økt kompetansen i ulike markeder, jobbet tett med hele økosystemet og bidratt til internasjonal posisjonering av norsk næringsliv. 

Vi har oppnådd bronse sertifisering av The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) og vi har bygget en solid grunnmur for videre vekst og skalering.
Vi har vært drevet av våre partnere, vi har skapt verdi og vi har vært innovative i vår tilnærming til et komplisert og viktig tema for samfunnet vårt.  

FAKTA

The primary objective of the Cyber Security Cluster is to develop innovative cybersecurity solutions to address the needs of a highly increased threat on our partners digital universe.


Read more at cybersecuritycluster.no

Av Guro Storlien Evensen, klyngeleder Norwegian Cybersecurity Cluster 

Next article