Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Nye Bodø – på folkets og planetens premisser
Sponset

Da Stortinget vedtok å legge ned Bodø Hovedflystasjon og flytte virksomheten til Ørlandet og Evenes åpnet det for nye, store tanker som skal tilby spennende arbeidsplasser, bærekraftig reiseliv og grønn utvikling. Gjør klar for prosjektet Ny by – Ny flyplass!

Bodø er Nordlands største by og kommune. Byen ligger ytterst på en halvøy ut mot Vestfjorden og er i dag et intermodalt trafikknutepunkt innenfor vei, bane, flyplass og havn. Lufthavnen er en viktig hub for 11 småflyplasser i Nordland, og når beslutningen om nedleggelse av Bodø Hovedflystasjon ble vedtatt, ble Bodøssamfunnet tvunget til å tenke nytt.

– Flystasjonen var en av de største arbeidsplassene i Bodø med rundt 1000 forsvarsansatte og soldater. Da beskjeden om nedleggelse kom, var det et sjokk. Men nå ser vi at mulighetene som åpner seg er unike, forteller Irene Skiri, prosjektsjef i Ny by – Ny flyplass. Gjennom dette prosjektet skal vi skape modeller for hvordan fremtidens byer skal bygges.

Les mer om prosjektet her.

Store ambisjoner

Når lufthavnen flyttes ca. 1 km sørvest åpnes det for Norges største by- og samfunnsutviklingsprosjektet etter krigen. Området som frigjøres ligger tett på dagens sentrum, ny lufthavn og et fremtidig havneavsnitt. Bodø har store ambisjoner innen klima, energi og miljø.

– For å realisere dette er vi opptatt av bred involvering og dialog. Vi har en unik mulighet fordi vi utvikler et område fra «scratch», i stedet for et transformasjonsområde. Slik kan vi ta viktige og riktige grep. Vi er testarena for nullutslippsnabolag, og legger til rette for utprøving av nye teknologier og løsninger innenfor en rekke områder. Fremtidsrettede energisystemer og sirkulære forretningsmodeller skal legges til grunn. Bodø har et værhardt klima; det som fungerer her fungerer også andre steder, sier Prosjektleder FoUI og Næringsutvikling, Rakel Hunstad.

– Det ligger et enormt stort potensial knyttet til industri og næringsliv, innenfor urban industri, grønn luftfart, bærekraftig reiseliv og marin sektor, tilføyer Skiri. Dette er et prosjekt med bred politisk støtte, både lokalt og nasjonalt, noe som viser hvor viktig dette prosjektet er.

Ønsker dialog med næringsutviklere og utbyggere

Hvordan jobber dere for å realisere ambisjonene?

– Vi jobber målrettet, bredt og langsiktig for å legge til rette for fremtidens næringer, sier Prosjektleder i Invest in Bodø, Karoline Nilssen. Bodø har klare fortrinn for næringsetableringer innenfor blant annet energi, mineraler, marine næringer og logistikk. Bodø vil ta en sentral posisjon i utviklingen av grønne næringer. Den viktige muligheten Bodø nå får gjennom forskning og innovasjon og det å utvikle løsninger og teknologier for fremtidens byer, vil gjøre Bodø til en mer attraktiv by for næringsutvikling og -etableringer.

Hva slags utfordringer møter dere i arbeidet med å skape en grønn fremtidsby i verdensklasse?

– En betydelig utfordring vi har er at viktige nasjonale regelverk innenfor plan og energi ikke er tilpasset den hurtige utviklingen i samfunnet. Videre er tilgang på relevant kompetanse en utfordring vi og mange andre møter.

Positivitet og stolthet

Bodø er en mellomstor by med urbane kvaliteter. Byen har vokst betydelig de siste ti årene. Byen har nylig blitt kåret til årets mest attraktive by, årets sentrum, årets kulturby og er utnevnt til europeisk kulturhovedstad i 2024. Dette er et resultat av langsiktig arbeid i Bodøsamfunnet, samt optimisme som følge av Ny by – ny flyplassprosjektet. I løpet av denne sommeren kom det 400 nye hotellrom og 150 er under bygging. Dette er et eksempel på at nasjonale aktører også ser potensialet i Bodø. Det er mye positivitet og denne fremtidstroen smitter, sier Irene Skiri, til slutt.

Bygging av den nye lufthavnen skal starte i 2022 og er planlagt ferdigstilt ca. 2027. Kommunedelplanen for ny bydel vedtas i 2022 og da starter arbeidet med første områdeplan for de første utbyggingsområdene.

Av Cathrine Naglestad

Next article