Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Miljøkrav gir nye muligheter for verdiskapning i bygg-næringen
Sponset

EU-taksonomien – som legger sterkere føringer for bærekraftig drift, innsyn, og rapportering – har allerede blitt en obligatorisk del av BEA-næringen (Bygg, Eiendom, Anlegg). Med riktige tiltak og planlegging kan bedrifter gjøre kravene om til fordeler, råder eksperter på feltet. Dette innebærer blant annet muligheten for finansiering med grønne lån.

– Miljøarbeidet er ikke drevet av idealisme og samfunnsansvar lenger. Nå handler dette om verdisettingen av selskapet. Det å bli bedre på bærekraft – enten innen miljø eller sosialt – det er egentlig en mulighet til å øke lønnsomheten for bedriften – uavhengig av bransje, sier Renate Straume, grunnlegger og CEO i Varig.

Lønnsomhet er ikke lenger kun knyttet til hvor mye man tjener inn, mener hun. Verdi, og fremtidig verdiskapning, er nå sterkere koblet til om bedriften er miljømessige bærekraftig eller ikke.

Dette gjelder også bygg, eiendom og anlegg.

– Bærekraft spiller nå en stor rolle for byggets verdi.

Renate Straume

Grunnlegger og CEO, Varig

Tre enkle steg

Her er bærekrafttiltak selvfølgelig en sentral del, men rapporteringen er minst like viktig, forklarer hun. Dette handler om status innen bærekraft, men også progresjon. Og med riktig rapportering kan bedrifter, byggeiere og leietakere høste potensielle fordeler med taksonomiens krav og muligheter.

Bærekraftsrapportering kalles ofte ESG-rapportering, som står for Environmental, Social og Government, forklarer Straume.

– Her er miljø foreløpig viktig, men det sosiale er også på vei opp.

Hun refererer også til Norsk Eiendoms veiledning for tiltak, som råder bedrifter til å ta veien gjennom tre steg for å starte bærekrafts-arbeidet knyttet til taksonomien.

– Første steg er å få oversikt over hvor man er. Hva er status i dag? Steg to er å måle og se forbedringspotensialet. Siste steg er å gjennomføre tiltakene.

Straume vil personlig legge til et fjerde punkt, som går på mål om forbedring, og konstant utvikling.

Grønne og lysegrønne lån

Innen mulige fordeler ved å jobbe med taksonomien, trekker Straume fram tilgangen til grønne lån.

– Det vil bli større forskjell på grønne og vanlige lån fremover, og vi ser indikasjoner på at det vil bli opptil ti poeng i basisforskjell.

Grønne lån vil bli tilgjengeliggjort for de selskapene som greier å være i tråd med taksonomien. For å systematisere dette, har det kommet et regelsett som definerer hva grønt er, og hvorvidt driften til et selskap opprettholder de kravene som settes.

Men, det vil også være mulighet å få tilgang til «lysegrønne» lån.

– Jo nærmere man er på å være i tråd med taksonomien, jo større økonomiske gevinster er det snakk om. Det er ikke bare svart-hvitt, men også mer glidende overganger innen hvorvidt selskapet samsvarer med taksonomien.

Kontroll på data

For å være fremoverlent innen bærekrafts-arbeid, er man nødt til å ha kontroll på dataene sine, fortsetter Straume å forklare.

– Dette er noe vi i Varig kan hjelp til med.

Varig tilbyr en bærekraftssoftware for eiendomsbransjen som gjør det enkelt for bygningseiere, forvaltere og leietakere å jobbe systematisk med å forbedre sin porteføljes klimaavtrykk.

Løsningen omsetter bygningsrelevant data til konkrete tiltak linket opp mot FNs bærekraftsmål og gir deg en forenklet oversikt over bærekraftsprestasjoner tilknyttet din bygning – alt omregnet til CO2-ekvivalenter.

Straume beskriver programvaren som et strategisk styringsverktøy, mer enn et driftssystem.

– Vi har fokus på brukervennlighet, og at bærekraftrapportene skal være så tilgjengelige og lettfattelige som mulig, sier Straume, som oppfordrer alle til å ta tak i bærekraftsarbeidet så tidlig som mulig.

– Det beste man kan gjøre er å snu det til sin fordel

Av Morten Risberg

Next article