Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Levende, inkluderende byer
Sponset

De siste ti årene, har vi sett en urbanisering og hyppig byutvikling. Vi har hatt en stor teknologisk utvikling og mange arbeidsplasser har blitt flyttet inn til byene. For å skape levende byer som er gode å bo i, må vi ikke bare se ett og ett prosjekt hver for seg, men kjenne byen og menneskene som bor i den.

– Byene må utvikles med et inkluderende perspektiv. Vi kan ikke bare tenke hver enkelt bolig. Vi må ha en forståelse for byen, og skjønne de sosiale, økonomiske, kulturelle og miljømessige betingelsene. Utviklere og arkitekter blir sett på som dem som utvikler byen, men byen utvikles av menneskene som bor i den, sier August Ramstad, Urban Planner og utvikler i Gode Boliger.

August Ramstad

Urban Planner og utvikler i Gode Boliger

Tverrfaglig kunnskap og kompetanse er viktig for å utvikle bærekraftige byer og løse problemstillingene byen møter på. August Ramstad forteller at de samarbeider med arkitektfirmaet Reiulf Ramstad Arkitekter.

– Vi diskuterer mye hvordan vi gjennom vårt arbeid kan tilby best mulig boforhold. Hvert prosjekt er gjennomsyret av et ønske fra vår side om å ha kunnskap til nærmiljøet. Det gjelder både store og små prosjekter. Alt spiller inn, sier han.

Kvalitet i alle lag

– Den nordiske byen vil fortsette å vokse i årene som kommer. Ved en sånn fortetting som vi ser nå, må vi være bevisste på at vi hever kvaliteten og ikke forringer den, sier Reiulf Ramstad, Design Director i Reiulf Ramstad Arkitekter.

Reiulf Ramstad

Design Director, Reiulf Ramstad Arkitekter

Han understreker at vi må passe på så vi ikke ender opp med bosiloer og et anonymt bygulv uten mulighet for spontane møter.

– På et overordnet nivå, må vi tilrettelegge for vekst og etterspørsel. På basisnivå, må vi bygge boliger og tilrettelegge for arbeid. På et holistisk og helhetlig nivå, er det viktig å tilrettelegge for en mer levelig by, gjennom å gjøre rom, bygg, uterom og nabolag levelige og fleksible for alternative funksjoner og bruk, sier August Ramstad.

Les mer om Reiulf Ramstad Arkitekter og deres arbeid her.

Femminuttersbyen

Reiulf Ramstad understreker at det er viktig å se hvordan vi lever. Han trekker frem at de fleste av oss lever triangulert, der arbeid, bolig og rekreasjon er viktige elementer.

– Jeg tror den gode byen inneholder alle disse tre komponentene. Vi må veve dette sammen, slik at folk også kan arbeide fra boligen sin og finne rekreasjon i de nære omgivelsene. Det har kommet begreper som femminuttersbyen, der alt man har bruk for, finnes i umiddelbar nærhet. Det skaper trygge oppvekstsvilkår og gode nabolag der folk kjenner hverandre og får gode relasjoner, sier han.

Se til den europeiske historiske byen

Reiulf Ramstad bodde tidligere i Italia. Der lå små og store hus side om side, og folk med forskjellig økonomi bodde tett innpå hverandre. Nabolaget ble et sted der folk møttes.

– Naboen min, som var høyesterettsdommer, tok alltid morgenkaffen sin sammen med nabolagets avfallsmann. Kanskje vi må finne litt mer tilbake til det, hvis vi skal bo tettere sammen, sier han.

Flere boligtyper

Vi har dog et annet klima her i Norge enn i Italia, og vi tilbringer mer tid hjemme. Da er det også viktig å tenke gode hjem og romfølelse. Vi bør også ha et større mangfold av boligtyper.

– Boligsektoren er mye preget av standardisering. Men vi lever forskjellige liv, og trenger ulike typer bolig. Byen skal kunne romme alle. 30-40 prosent av innbyggerne i byene, bor alene. I Oslo er det nesten 50 prosent. Det må vi ta hensyn til, både med boligen og ved å legge til rette for gode møteplasser, sier Reiulf Ramstad.

– Faglig har vi tro på en bystruktur som er mer sammensatt, mangfoldig og inkluderende, sier August Ramstad.

– Samtidig som vi legger til rette for kvalitativ vekst, avslutter han.

Av Marte Frimand

Next article