Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Groruddalens nye byøkologiske møteplass
Sponset

OBOS har i senere år dreid utviklingen av boligområdene i en grønnere retning, og nå ligger Vollebekk torg på tegnebrettene hos Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA), som et grønt hjerte i den nye bydelen.

Forestill deg et levende bytorg, med grønne lunger, aktiviteter for store og små, med bærekraftige materialer, omkranset av små butikker og restauranter – i tjukkeste Groruddalen. Det er hva OBOS og SOLA har i ermet.

En kort T-banetur fra Oslo S ligger Vollebekk, som er i en fase med enorm utvikling av boliger og sentrumsfunksjoner. Området, som tidligere besto av industri og lagerbygg, er i ferd med å forvandles til et bypreget boligområde med grønt fokus, der man har samarbeidet med engasjerte beboere og næringsliv, gjennom en åpen dialog. Her vil en skape et fremtidsrettet torg som, med fokus på gjenbruk og bynatur, vil være til inspirasjon for resten av byen.– Torget skal inspirere til dialog, være innovativt og huse aktiviteter som fremmer grønn omstilling.

Et multifunksjonelt torg

Målet er å gjøre torget til hele Groruddalens grønne møteplass, med høy materiell standard, utformet som et multifunksjonelt torg, tilrettelagt for opphold, der overvanns-håndtering innpasses slik at vannet blir et synlig innslag. Torget skal bygges etter byøkologiske prinsipper, en metode for å oppnå en mer bærekraftig utvikling i bysamfunnet, som rommer både de sosiale dimensjonene og de naturlige prosessene, som skaper en kobling mellom det urbane med naturens systemer.

Ashley Richard Conn

Landskapsarkitekt MNLA og partner i SOLA

– Vi har avdekket noen viktige verdier som prosjekteringen skal ivareta og forene. Det er både sosiale, estetiske og etiske verdier, satt gjennom runder med brukermedvirkning og designstudier. Disse verdiene er tatt med videre i en samspillsfase, der vi prøver å finne måter å synliggjøre disse verdiene på, forteller Ashley Conn, partner og landskapsarkitekt MNLA i SOLA.

Konseptuelle retninger og verdier videreført fra brukermedvirkningen.
Illustrasjon: OBOS/ SOLA

Fokus på ombruk

I arbeidet med torget ble det benyttet en materialpyramide som metode for å vurdere brukspotensialet av materialer opp mot de ulike bruksområder. Lagene i pyramiden beskriver muligheter og kompleksitet fra restbruk (nytt, ubrukt overskudds-materiell), gjenbruk (samme bruk, nytt sted) ombruk (annen bruk på nytt sted), til oppsirkulering (lavverdige materialer, satt sammen til høyverdige produkter). 

Materialpyramiden beskriver ulike grader av kompleksitet ved gjenbruk.
Illustrasjon: OBOS/ SOLA

– Fordi torget vil bestå av mange ulike elementer i ulik skala, tillater dette bruk av varierende type og kvalitet på materialer som inspirerende eksempler på ombruk.

– Vi vil at torget skal spinne videre på verdiene rundt grønn omstilling som allerede fins på Vollebekk, blant annet i Vollebekk fabrikker, som tar i bruk ubrukte lokaler for å stimulere til bærekraftig utvikling og løfte frem sirkulær økonomi, sosialt entreprenørskap og nabolaget, sier Conn.

Se flere av SOLA sine prosjekter her.

Et senter for grønn omstilling

Ifølge ham og OBOS’ prosjektleder for infrastruktur, Martin Arentz-Hansen, vil fremtidens torg spille en viktig rolle i den samfunnsmessige utviklingen, og for miljøbevisstheten knyttet til det grønne skiftet.

Martin Arentz-Hansen

Prosjektleder for infrastruktur i OBOS

– Vi kommer til å se mange elementer av rest- og gjenbruk, og sånn sett er prosjektet unikt. Bare tenk på besparelsene i utvinning, frakt og utslipp. Og så er det jo bilfritt, spesielt tilrettelagt for sykkelbruk, pluss at beboerne kan benytte seg av de fem elbilene nabolaget disponerer, så det er klart man blir entusiastisk, forteller Arentz-Hansen.

– Torget skal inspirere til dialog, være innovativt og huse aktiviteter som fremmer grønn omstilling. Det kan handle om overflater, elementer og byrom, fremstilt av gjenbruksmaterialer, i form av samlinger, utstillinger og sosiale møteplasser.

Overvannet er utnyttet til å skape et spennende oppholdssted for menneske- og dyreliv.
Illustrasjon: Oxivisuals AS OBOS SOLA

Visjonen er at Vollebekk torg blir et senter for grønn omstilling, der også næringsaktørene arbeider på nettopp dette feltet, som for eksempel restauranter som bruker overskudds-mat fra supermarkeder og resirkulerer kaffegrut, og sykkel- og møbelreparasjon.

– Torget er for alle, uten at de må benytte seg av tilbudene som omkranser det. Her skal man kunne ta med seg matpakken, og bare nyte naturen eller folkelivet, sier Arentz-Hansen, og får støtte fra Conn, som presiserer at torget ikke retter seg mot spesifikke brukere.

– Planarbeidet har som målsetting å skape byliv med varierte byfunksjoner. For å oppnå dette har vi prosjektert et torg som er i tråd med kommunens intensjoner for en grønn byutvikling, med aktive fasader i byroms-strukturen, pluss at vi arbeider med å styrke koblingen til eksisterende næringer i området.

Omringet av aktive fasader skaper to kryssende grøntakser flere uterom av ulik karakter.
Illustrasjon: Oxivisuals AS OBOS SOLA

Mange møteplasser

Beskrivelsen levner ingen tvil om at Vollebekk torg blir et innovativt foregangsprosjekt innen grønn byutvikling, men hva med selve utformingen?

– Byøkologi er grunnsteinen, med et stort grønt område i midten, bestående av ulike vannelementer og en lund som strekker seg fra den ene siden til den andre. Midt oppi dette finner du flere fleksible og uformelle møteplasser, der du kan slappe av, trene, ha intimkonserter, filmfremvisninger, markedsdager og så videre. Naturen skal ta mye plass, og langs den andre aksen finner vi en hage med spiselige vekster, en andedam, og så legger vi opp til forskjellige biotoper, der frosker og insekter får etablert seg.

Beplantet med spiselige vekster er hagen torgets spiskammers tilrettelagt for lek og formidling.
Illustrasjon: Oxivisuals AS OBOS SOLA

Når Vollebekk torg er realisert, overtar Bymiljøetaten eierskapet, og som Conn og Arentz-Hansen understreker, har man lagt seg i selen for å inkludere brukerne og myndighetene, tenke tverrfaglig, med fokus på robuste løsninger, vedlikehold, bærekraft og karbonregnskap, med brukerne i høysetet.

– Prosessen mot grønn omstilling er helt i startgropen, der prosjekter som dette, som bidrar til etablering av systemer for grønn økonomi, er nybrottsarbeid. Våre samarbeidspartnere, som inkluderer Vollebekk fabrikker, Pådriv, Bydel Bjerke, Aspelin Ramm, Resirqel, Circular Ways, er foregangsaktører, sier Arentz-Hansen.

Se flere av OBOS sine boligprosjekter her.

Av Jarle Petterson

Next article