Home » Fremtidens vann og avløp » Verdens vanndag
verdens vanndag

Verdens vanndag

Bryan fra Madagaskar nyter rent vann
Bryan fra Madagaskar nyter rent vann
Takket være WaterAid, er Bryan én av 1,44 millioner mennesker som fikk rent vann i 2018. Foto: WaterAid / Genaye Eshefu

Visste du at det brukes omtrent 2000 liter vann for å produsere en kilo avokado? Det er det samme som ti fulle badekar. Samtidig savner 844 millioner mennesker i verden tilgang til rent drikkevann.

Ifølge organisasjonen WaterAid, som i forkant av Verdens Vanndag den 22. mars kom med en rapport på vårt vannavtrykk, skaper det problemer i de fattigere landene i verden. Nå oppfordrer de land, bedrifter og forbrukere til å ta sitt vannansvar.

Få personer her i Norge vet nok hvilket vannavtrykk de har, men faktum er at nordmenn forbruker omtrent 3900 liter vann hver eneste dag gjennom maten de spiser, klærne de bærer og varene de kjøper. For eksempel brukes det omtrent 2000 liter vann for å produsere en kilo avokado. Det viser rapporten som organisasjonen WaterAid slapp i forkant av Verdens Vanndag.

Må være en prioritet

Organisasjonen advarer om at import av varer som produseres på en lite bærekraftig måte i områder med vannmangel, truer menneskers tilgang på rent vann. I dag mangler 844 millioner mennesker tilgang på rent vann. Som en følge av klimaendringer og vårt stadig økende vannavtrykk, er dette et tall som ser ut til å øke i fremtiden. Generalsekretær i WaterAid Norden, Cecilia Chatterjee-Martinsen, sier at menneskers tilgang til rent drikkevann må prioriteres foran produksjon av varer for eksport:

– Økonomisk utvikling er nødvendig for å minske fattigdom og frigjøre ressurser for investeringer i vann, sanitet og hygiene, men den økonomiske utviklingen må ikke skje på bekostning av menneskers tilgang til rent vann. Tilgang til rent vann er en menneskelig rettighet, og den rettigheten må være prioritert, sier Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Truer tilgangen på rent vann

WaterAid arbeider i verdens fattigste samfunn for at flere mennesker skal få tilgang til rent vann, toaletter og hygiene, og i løpet av fjoråret nådde de 1,44 millioner mennesker med rent vann. Det er omtrent 160 personer hver time. De siste tiårene har også store fremskritt blitt gjort når det kommer til å forbedre tilgang til rent vann. Siden 1990 har 2,6 milliarder mennesker i verden fått rent vann, noe som har bidratt kraftig til en minsket barnedødelighet og forbedret helse.

Nå frykter WaterAid at denne utviklingen kan være truet. Organisasjonen mener at vi som forbrukere må bli bedre på å kjenne til vårt vannavtrykk, men at ansvaret for at alle har rent vann fremfor alt ligger på regjeringer og myndigheter. WaterAid arbeider derfor sammen med regjeringer og myndigheter for å vise hvordan de skal gå frem for å forbedre tilgangen til rent vann, og stiller krav til at regjeringer skal ta ansvaret sitt. WaterAid løfter også bedriftenes rolle og krever at bedrifter tar ansvar for vannforbruk i produksjonen sin.

– Vannmangel har blitt løftet opp av World Economic Forum som en av de største risikoene globalt for bedrifter, men til tross for det ser vi dessverre at mange bedrifter ikke er bevisste dette problemet, eller mangler strategier for å minke sitt vannavtrykk. WaterAid arbeider sammen med bedrifter, regjeringer og samfunn for å forsikre at mennesker har tilgang til rent vann, at bedrifter virkelig kan bidra til minket fattigdom og at flere mennesker får rent vann, sier Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Vil du bidra?

Les mer om Wateraid og hvordan du som privatperson eller bedrift kan bidra til at flere mennesker får rent drikkevann på hjemmesiden deres www.wateraid.se (svensk) eller www.wateraid.org (engelsk), eller ta kontakt med dem direkte på [email protected].

Av Petter Gustafsson, pressesekretær i WaterAid

Neste artikkel