Skip to main content
Home » Vårt vann » Nå får Oslo endelig en fullgod reservevannforsyning
Sponset

90 prosent av de 670.000 innbyggerne som bor i Oslo får vannet sitt fra Maridalsvannet og byen har ingen fullgod alternativ vannforsyning. Derfor er Oslo svært sårbar, men nå er en etterlengtet ny vannforsyning under bygging.

– Drikkevannet vårt kommer hovedsakelig fra én kilde og vi har bare ett større vannbehandlingsanlegg. Disse to innsatsfaktorene er vi veldig bekymret for at det skal skje noe med siden vi ikke har noen fullgode reserveløsninger. Hvis noe skjer, som gjør at vannforsyningen fra Maridalsvannet stanser, vil alle innenfor Ring 3 miste vannet i løpet av tre til fire timer. Resten av Oslos befolkning vil bli helt uten vann i løpet av tre eller fire måneder, forklarer Anna Maria Aursund som er etatsdirektør for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

anna-maria-aursund

Anna Maria Aursund

Etatsdirektør, Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Vann er ikke bare viktig for innbyggerne i byen. Oslo har også mange viktige institusjoner som sykehus, Stortinget, regjering og kongehus som er avhengige av vann. Disse fyller funksjoner som er viktige for hele landet. Beredskapsetaten anser at hele Oslo i verste fall må evakueres dersom byen blir uten vann. Derfor er det særdeles viktig å få på plass en skikkelig reservevannløsning, og de arbeidene er nå i gang.

Største enkeltinvestering noen gang

Helt siden 1967 har man lett etter en alternativ drikkevannskilde til Oslo og valget falt til slutt på en løsning der reservevann skal hentes fra Holsfjorden som er en fjordarm i sørenden av Tyrifjorden. Planene innebærer at det bores en 19 kilometer lang fjelltunnel fra vanninntaket i Holsfjorden til et nytt vannbehandlingsanlegg som blir bygd inn i store fjellhaller under Husebyskogen. Derfra må det etableres et nytt stamnett som fører vannet videre fra Huseby og frem til sentrale bydeler og derifra østover til Trosterud.

holsfjorden
Den nye reservevannforsyningen til innbyggere i Oslo skal hentes fra Holsfjorden som er en fjordarm i sørenden av Tyrifjorden. Foto: Tone Spieler

– Dette er den største enkeltinvesteringen i Oslo kommune noensinne. Prosjektet startet byggingen i september i år og etter planen skal alt skal være ferdig den 1. januar 2028. Investeringsrammen på første del av prosjektet, fjelltunnelen fra vanninntaket, vannbehandlingsanlegget på Huseby og stamnett til Sagene, er på 12,5 milliarder kroner. Neste del, stamnettet fra Sagene og østover i Oslo, er i ferd med å bli kvalitetssikret. Reguleringsplan og investeringsbeslutning for denne delen av prosjektet regner vi med blir vedtatt høsten 2021, sier Aursund. 

Bedre beredskap og forenklet vedlikehold

Ferdig utbygd vil Oslos beredskap bli vesentlig bedre med tanke på trygg vannforsyning. Selv om byen vil ha mulighet til å hente vann fra to separate kilder, tror etatsdirektøren allikevel at det er Maridalsvannet som fortsatt blir den foretrukne:

– Maridalsvannet ligger nærmest, og dessuten også høyere enn store deler av Oslo. Derfor vil sannsynligvis dette fortsatt være hovedkilden til Oslo. Men når vi kommer til 2028, vil nok vannrenseanlegget for Maridalsvannet trenge rehabilitering og skikkelig vedlikehold etter 20 års drift. Den type arbeid blir veldig mye enklere når anlegget kan stenges helt i en periode, så derfor kan det nok hende at Oslos innbyggere får vann fra Holsfjorden mens slike arbeider pågår. Vi får også mye bedre muligheter til å gjøre større jobber på ledningsnettet når vi har en fullgod reservevannforsyning.

– Men det aller viktigste er at vi sikrer en tosidig vannforsyning, slik at hvis noe skjer med den eksisterende vannkilden, eller med det ene vannbehandlingsanlegget, så kan det andre brukes isteden. Et slikt system er vi i ferd med å etablere nå, avslutter Aursund.

Av Tom Backe

Next article