Skip to main content
Home » Vårt vann » IoT – Internet of Things i vann og avløp
Sponset

Hva er IoT? IoT står for Internet of Things og viser til at alle ting rundt oss kan kobles til Internet. Innen vann og avløp betyr det at vi kan overvåke signaler som for eksempel mengde, trykk, temperatur, overløp også videre. IPJ har i mange år levert PLSer og enkle loggere som har utført dette, hva er så det nye?

Mobilnettene har gjennom de siste årene gjennomgått store oppgraderinger. I 4G-nettet er det opprettet et samband som gir svært god gjennomtrengende dekning og er skreddersydd for løsninger som bare skal sende litt data og som trenger lang batteritid. Enhetene kan snakke sammen via standardiserte protokoller, og parallelt med dette har leverandører utviklet elektronikk som utnytter disse mulighetene. Utstyret kan plasseres på steder hvor det tidligere ikke var mulig å opprette samband, og økte volum gir enheter til en lavere pris.

Innovativ IoT basert driftskontroll gir stabil drift, sikker varsling ved avvik og trygger samfunnskritisk infrastruktur. Les mer her!

Samarbeid med Telenor

IPJ har hatt et nært samarbeid med Telenor helt siden 1985 da Televerket lanserte sin tjeneste for personrettede meldinger. IPJ var en pådriver og Telenors samarbeidspartner for å utvikle tjenesten MDAGO som i dag benyttes av de fleste leverandører innen mobilbasert driftskontroll, og IPJ har i dag en partneravtale med Telenor innen smarte byer og kommuner. https://www.ipj.no/iot/

Må være funksjonelt

IPJ har levert driftskontrollanlegg til norske kommuner i mer enn 40 år. Vi har erfart, også som elektronikkutviklere, hvilke strenge krav som må stilles til utstyr som skal plasseres i et svært krevende miljø. Utstyret som tilbys må ha god korrosjonsbeskyttelse og robust kapsling, og samtidig være enkelt å vedlikeholde. I tillegg må utstyret være funksjonelt og kunne levere data, ikke bare til en internet skyløsning, men helt fram til det overordnede driftskontrollsystemet og operatøren.

IPJ

IPJ – Ingeniørfirma Paul Jørgensen as, ble etablert i 1973. Firmaet var allerede fra starten av engasjert innen automasjon og miljøovervåking. I 1978 leverte firmaet Norges første automasjonsanlegg for vannforsyning basert på avanserte datatekniake løsninger. Siden den gang har firmaet vært sterkt engasjert innenfor digitalisering i kommunalteknisk sektor. Firmaets store styrke har vært å ta i bruk moderne teknologi der autonome utestasjoner, mobile kommunikasjonsløsninger og bruk av skytjenester har sikret produkter med lang levetid og høy stabilitet. Gjennom sitt nære samarbeid med Telenor er moderne IoT-løsninger en naturlig del av firmaets satsningområde. IPJ er en del av Ernströmgruppen AB og har en rekke søsterbedrifter i Norden og de baltiske landene.

Les mer her!

Tekst: IPJ

Next article