Home » Fremtidens arbeidsplass » Nye krav til PC-sikkerhet på hjemmekontoret
Sponset

Pandemien har for alvor satt fart på digitaliseringen av arbeidsplassen, og endringene er kommet for å bli, mener eksperter. Flere digitale flater og et mer komplisert trusselbilde setter nye krav til IKT-løsninger – spesielt innen sikkerhet.

– Nesten alle sitter på hjemmekontor i dag, sier Ståle Welle, daglig leder i PC Support.

Ståle Welle

Daglig leder i PC Support

– Det er nesten uten unntak, og helt klart en endring som er kommet for å bli. 

Dette skaper likevel en del problemstillinger knyttet til kompetanse på IKT hos ansatte, påpeker han, og trekker frem sikkerhet som en stor bekymring. 

– Sikkerhet blir altfor dårlig ivaretatt i det nye kontorbildet, hvor brukere sitter på hver sin arbeidsplass og kommuniserer over nett. 

Les mer om innovativ IT som forenkler din hverdag her!

Utsatte endepunkt

Tidligere var det mer normalt å ha PCer, eller endepunkt, i lokale nettverk med større kontroll, beskriver han. 

– Nå bruker ansatte datamaskinen som en hub for all informasjon og arbeid, og mye blir lagret lokalt på datamaskinen. Dette blir nå det svakeste punktet i kjeden. 

Trusselbildet har forandret seg, og det som var godt nok i fjor, er ikke godt nok nå.

Ansvaret for sikkerhet burde heller ikke ligger på den enkelte ansatte, mener han. 

– Det er selvfølgelig viktig med sikkerhetsforståelse, men hvis man hevder det er de enkeltes ansvar, så stiller man meget høye krav til folk som egentlig har en helt annen hovedoppgave – å gjøre jobben sin best mulig. 

Det er heller ledelsens ansvar at flåten med IKT-system blir ivaretatt, påpeker Welle. Da er det også viktig med programvare og support som ivaretar denne sikkerheten, og passer på at endepunkt blir kontinuerlig oppdatert og overvåket. 

Automatisert beredskap

PC Support har utviklet et slikt produkt, hvor vi har satt i system et sett tjenester som folk forventer, og som også er automatisert – både innen overvåkning og beredskap. 

I forhold til eldre, lignende systemer er også dette meget kostnadseffektivt, forteller han. 

Les mer og finn løsningene som fungerer her!

– Vi har valgt ledende samarbeidspartnere, og vi har forhandlet oss frem til gunstige og fremdriftsrettede avtaler. Takket være dette kan kundene våre dra nytte av en sikker, profesjonell og strømlinjeformet endepunktdrift for små- og mellomstore bedrifter.

Ansvaret for sikkerhet burde ikke ligge på den enkelte ansatte.

Bevissthet rundt dette er viktigere enn noensinne, mener Welle. 

– Trusselbildet har forandret seg, og det som var godt nok i fjor, er ikke godt nok nå. Man må ha en helt annen respons, da ting skjer så fort. 

Mer informasjon om løsningene finnes her!

Tekst: Morten Risberg

Neste artikkel