Home » Fremtidens arbeidsplass » Hjemmekontoret har ført til nye utfordringer
Sponset

Det siste året har helsevesenet observert en nedgang i smittsomme sykdommer. Når det gjelder muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, er situasjonen en annen.

Vi bistår ledere med veiledning i økt bruk av fjernledelse og det å lede digitalt.

– Det har helt klart vært registrert en økning når det gjelder helseplager tilknyttet arbeidstakerens hjemmekontor i perioden med korona. Primært gjelder dette muskel- og skjelettplager samt psykiske helseplager, sier daglig leder hos DinHMS, Jostein Blikås. 

DinHMS-gruppen består av noen av landets største bedriftshelsetjenester. 

Jostein Blikås

Daglig leder hos DinHMS

Gir råd

Hans råd til bedriftene er å gå systematisk til verks for å redusere disse plagene, og dette er noe Din HMS har hjulpet mange med.  

– Vi bistår ledere med veiledning i økt bruk av fjernledelse og det å lede digitalt, og vi støtter bedriftene i å forme en helsefremmende policy rundt bruken av hjemmekontor, sier han.

De gir også råd rundt den lovfestede bruken av arbeid i eget hjem og ved individuell tilrettelegging for arbeidstakere i hjemmet, og bistår videre med arbeidsplassvurderinger og konsultasjoner digitalt. 

Steffen Roth

Bedriftslege og spesialist i arbeidsmedisin

Arbeid eller privatliv?

Fra et medisinsk perspektiv understreker bedriftslege og spesialist i arbeidsmedisin Steffen Roth at økt fokus på smittevern fortsatt er viktigst.

– Men deretter må bedriftene følge opp og ivareta sine arbeidstakere på hjemmekontor. Dette må gjøres med tydelige retningslinjer for å bistå arbeidstakeren i å forhindre utsettelse av grenser mellom arbeid og privatliv i tillegg til å opprettholde og styrke den psykososiale støtten til arbeidstakere på hjemmekontor, sier han. 

Hjemmekontoret visker ofte ut skillet mellom arbeid og fritid, og etter en langvarig situasjon med hjemmekontor, er det mange som føler at de alltid må være tilgjengelig. 

Etter en langvarig situasjon med hjemmekontor, er det mange som føler at de alltid må være tilgjengelig.

Nye utfordringer

Dette har ført til nye utfordringer for ledere og arbeidstakere. 

– Det foreligger studier som viser fremvoksende risiko for helseplager som følge av at vi alltid må være tilgjengelig, teknostress, som er stress forbundet med ny teknologi, samt utmattelse etter digitale møter. Dette kalles også video call fattigue. Det å forebygge disse plagene blir en del av vår nye arbeidshverdag, og det krever en systematisk tilnærming og tilrettelegging av fleksibel arbeidstid, sier Roth.

Opplevelse av kontroll

For å forebygge plager, er det behov for klare retningslinjer, rutiner og oppfølging for å ivareta de ansatte og deres fysiske og psykiske helse fremover. 

– Bedriftene bør bidra med å skape en opplevelse av kontroll gjennom å utarbeide tydelige rutiner og sikre at de ansatte har de nødvendige hjelpemidlene til utførelse av sin jobb hjemme. Studier viser at opplevd kontroll reduserer risikoen for stress, sier Roth.

Vi forenkler og effektiviserer ditt HMS-arbeid der du er! Les mer her!

Det er viktig å vurdere hvilke arbeidstakere som faktisk kan og vil jobbe hjemmefra.

Kartlegg arbeidsstokken

Han anbefaler at det legges til rette for bruk av hjemmekontor, men at det er viktig å vurdere hvilke arbeidstakere som faktisk kan og vil jobbe hjemmefra.

– Noen har vilje og evne til å jobbe selvstendig, og de har også et egnet sted for utførelsen av arbeidet hjemme. Andre har derimot behov for å være på arbeidsplassen, sier Blikås. 

Digitale møter blir viktige for å imøtekomme arbeidstakernes behov for kontakt med arbeidsplassen. 

– Men det må også legges til rette for fysiske møter der det er behov blant arbeidstakerne, selvfølgelig med opprettholdelse av smittevern, sier han.

DinHMS

Noen av landets største bedrifts- helsetjenester har gått sammen og dannet dinHMS Gruppen, som bistår i bedriftenes forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen.

Vi har unik kompetanse med mange praktiske verktøy og online- løsninger som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid.

Les mer her!

Tekst: Katrine Andreassen

Neste artikkel