Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » En arbeidsplass med mennesket i fokus
Sponset

Utformet med menneskers helse og velvære i fokus, tilrettelegger det ferske og moderne kontorbygget Parallell et bedre og friskere arbeidsmiljø.  

Med mål om å skape en arbeidsplass der mennesker trives og settes i fokus, har kontorprosjektet Parallell, som det første WELL-presertifiserte bygget i Norge, nylig blitt ferdigstilt på Løren. Her har eiendomsutvikleren Skanska transformert en parkeringsplass til et kontorbygg på cirka 19 000 kvadratmeter, som vil romme drøyt 1 000 arbeidsplasser. Nå tar Skanska leietakere som ønsker skreddersydde lokaler etter sine behov imot med åpne armer.

– Ofte bygges de store byggene for de store aktørene. Vi har et annet fokus, og velger å knytte oss til de mindre og mellomstore bedriftene som leter etter lokaler der de kan vokse og skape en identitet. Vi i Skanska har en visjon om å bygge for et bedre samfunn. Dette gjør vi blant annet ved å utvikle og bygge fremtidsrettede boliger og kontorbygg. Vi er opptatte av å skape urbane områder, som igjen kan føre til gode opplevelser og livlig samhandling. Det er også premisset og tanken bak kontorprosjektet Parallell, sier Sabine Bartler, utleie- og markedssjef i Skanska Commercial Development Norway.

Perfekt beliggenhet

Det utvikles mange nye boliger, kontorbygg og handelsområder rundt Parallell – på Løren, Økern og Hasle. Områdene er en del av Hovinbyen, en spennende og klimasmart byutvidelse hvor gange, sykkel og kollektivtransport vil være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på.

– Da vi vurderte dette prosjektet så vi at beliggenheten og utviklingspotensialet var midt i blinken. Parallell ligger tett på kollektivknutepunktet Økern og det tar kun ti minutter til sentrum med t-banen. I tillegg så vi at Parallell ville komplementere bybildet på Løren, som har blitt et flott område hvor alt er tilrettelagt for å kombinere byliv, jobbliv og familieliv, forklarer Bartler.

Miljø og fleksibilitet

Bygget skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Excellent. Det vil si at det er satt strenge miljøkrav til bygget i hele dets livsløp. Det innebærer blant annet begrenset bruk av kjemikalier, resirkulering av materialer og energieffektive løsninger.

– Ved å velge et miljøsertifisert kontor tar man som leietaker ansvar for en bærekraftig utvikling. Miljøhensyn genererer lønnsomhet i form av lavere energikostnader, et sterkt varemerke, og produktive, friske og fornøyde medarbeidere, sier Bartler.

– Fleksibilitet er et annet aspekt vi har hatt stort fokus på. Vi har blant annet et teknisk grid som gjør bygget mest mulig fleksibelt for fremtidige ombygginger, for eksempel om man ønsker å endre på planløsning i leietiden, fortsetter hun.

I tillegg er Parallell WELL Core Gold-presertifisert som første bygg i Norge.

Parallell er et kontorbygg som har medarbeidernes trivsel og velvære i fokus. Kombinert med gjennomtenkte løsninger og gode lysforhold byr Parallell på et bedre og friskere arbeidsmiljø. Les mer her!

Påvirkes av dagslys

– Vi mener at humankapitalen er den største investeringen enhver bedrift kan gjøre. Etter inspirasjon fra våre Skanska-kollegaer i Sverige gjorde vi et dypdykk i nettopp denne tankegangen.

Byggene og områdene vi bor, jobber og er i, påvirker hvordan vi har det i stor grad. Vi bruker opp mot 90 prosent av tiden vår innendørs og mange av dagens timer på jobb. Det er derfor naturlig og viktig for Skanska å utforme kontorbygg som ivaretar medarbeidernes trivsel og behov – med fokus på kvaliteter som rett belysning, luft og design som stimulerer til bevegelse.

– På Parallell sier vi at bygget gir energi. Du som jeg blir for eksempel i stor grad påvirket av dagslys og utsyn når vi er på jobb. Får vi ikke tilstrekkelig med dagslys blir vi trøtte, det kan føre til hodepine, gi en følelse av utmattelse og vi blir mindre produktive utover dagen. På Parallell har vi bare lyse arealer og godt utsyn, noe som vil gjøre både arbeidsdagen og hverdagen bedre for de som skal jobbe der.

– Med dette fokuset i tankene ønsket vi å sertifisere Parallell i henhold til WELL Building Standard. Dette er den første internasjonale standarden for menneskers helse og velvære i bygg. Standarden innebærer en helhetlig tankegang om hvordan mennesker påvirkes av de byggede miljøene de oppholder seg i og er basert på solid og mangeårig forskning, sier utleie- og markedssjefen. 

Illustrasjon:Rift/Skanska

Utfordrer til mer aktivitet

Foruten dagslys og utsyn har også prosjektet basert seg på andre helsefremmende aspekter. Bygget er blant annet svært tilgjengelig og ligger tett inntil gode sykkelveier. I tillegg settes hovedtrappen i sentrum for å utfordre leietakere til mer aktivitet i hverdagen.

– Vi bygger alle våre prosjekter på knutepunkter. Det vil si at vi, som alle andre eiendomsutviklere, har strenge krav til hvor mange parkeringsplasser som skal bygges. Når det kommer til Parallell har vi lagt oss på minimumsnivået, og har heller valgt å fokusere på den aktive tilnærmingen. Som eksempel har området rundt Parallell fantastiske sykkelveier, og vi oppfordrer leietakere å ta bena fatt, bruke sykkelen og dermed bidra til en grønnere hverdag. Det har vi tilrettelagt for med innendørs sykkelparkeringer og garderobeanlegg for ivrige syklister og joggere. For de som er ekstra klare for fysisk aktivitet finnes også et parkour-element ute på torget.

– Vi har også lagt stor vekt på hovedtrappen i bygget. Vi regner naturligvis ikke med at alle leietakere kommer til å benytte seg av trappene da dette er et bygg på 16 etasjer, men vi har i hvert fall tenkt å oppmuntre til bruk. Trappene er noe av det første du ser når du går inn i bygget. I samarbeid med Oslo Street Art engasjerte vi gatekunstneren «Xenz» som har malt de første tre etasjene med et kunstverk med elementer fra naturen, noe som er en viktig del av WELL-sertifiseringen. Når vi er ute i naturen får vi nye impulser og dermed økt kreativitet. Jeg tør å påstå at jeg finner noen nye elementer å se på hver gang jeg går i trappene, og kunstverket er noe vi er svært stolte av og veldig gjerne viser frem, sier Bartler.

Et bygg for alle

Utenom de fremtidige leietakerne som kommer til å huse Parallell ønsker Skanska at nabolaget også skal ta plass, og inviterer således til aktivitet, kontakt og opplevelser med nærmiljøet.

– Førsteetasjen vår innbyr til sosialt samvær, og fra torget utenfor kan man gå rett inn i byggets restaurant, som er tilgjengelig for alle. Parallell skal ikke kun figurere som fremtidens arbeidsplass, men også som fremtidens møteplass der samhandling og kreative interaksjoner kan skje mellom de ulike selskapene, andre som måtte bruke bygget som et satellitt-kontor og de som vil bruke det som sitt lunsjsted, avslutter Bartler.

Parallell er et kontorbygg som har medarbeidernes trivsel og velvære i fokus. Kombinert med gjennomtenkte løsninger og gode lysforhold byr Parallell på et bedre og friskere arbeidsmiljø. Les mer her!

Next article