Home » Fremtidens arbeidsplass » Ekspertene svarer: Fremtidens IKT på arbeidsplassen
Fremtidens arbeidsplass

Ekspertene svarer: Fremtidens IKT på arbeidsplassen

Pandemien har gjort at digitaliseringen har gått mye raskere i arbeidslivet enn hva vi kunne ane for et år siden. Vi spurte ekspertene hva som er de tydeligste endringene innen IKT på fremtidens arbeidsplasser.

Marius Jones

Daglig leder i Pureservice

Hva vil du si er en av de tydeligste endringene innen IKT i arbeidslivet?

Pandemien har framskyndet digitaliseringen i et tempo vi aldri tidligere har sett. Det er særlig anskaffelse av løsninger som gjør fjernarbeid mulig som har vært den aller tydeligste.

Da pandemien gjorde at kollegaer rundt om ikke lenger kunne jobbe sammen, måtte alle finne nye måter å jobbe på, og da ble det veldig godt synliggjort at de eksisterende prosessene ikke var tilpasset det å jobbe borte fra kontoret.

Ikke bare det, men vi var også nødt til å finne nye måter å kommunisere og dele informasjon på. Norge ligger langt fremme innen digitalisering på mange områder som innen bank, finans og offentlig helse, men hadde ikke like gode systemer når det kom til å drive organisasjoner uten å se hverandre, men pandemien ga oss virkelig et puff fremover.

Hva tror du er viktig for at bedrifter skal fortsette å være levedyktige fremover?

Menneskene er og blir det viktigste i alle organisasjoner, så hvis du vil lykkes må du satse på å tiltrekke deg de aller flinkeste. For å få til dette må bedriftene tilby mye mer fleksibilitet og gi dem muligheten til å tilpasse arbeidet ut fra sin egen hverdag. De som klarer dette, vil få lykkelige og fornøyde ansatte som vil prestere bedre.

Før pandemien var det mange som kalte hjemmekontor for «gjemmekontor», men nå har vi lært at det for mange kan være like effektivt, om ikke mer, å jobbe hjemmefra som fra et kontor på jobben, men kanskje er hybride løsninger med litt kontor og litt hjemmekontor det beste.

De arbeidsgiverne som innser dette, vil tiltrekke seg de beste menneskene.

Hvilke IKT løsninger og IT-tjenester vil du si er viktige å ha på fremtidens arbeidsplasser?

Løsninger som muliggjør samhandling mellom personer og avdelinger uten at de sitter fysisk på samme sted blir mer og mer viktig i tiden som kommer. I Pureservice leverer vi slike tjenester som gjør at man kan dele oppgaver med hverandre og samhandle fra hver sin arbeidsplass på en sømløs måte uansett hvor man er, og slike tjenester er det et økende behov for. Brukerstøtte eller kundeservice er og blir en del av de fleste bedrifters hverdag.

Vi ser også en ekstrem økning i alle typer videokonferanseverktøy som forenkler samhandling. Fremtidens arbeidsplass bør også ha dataverktøy som ligger på skyplattformer slik at innlogging og funksjonalitet er lik uavhengig av hvor man er.

Pureservice er en skybasert løsning for brukerstøtte og kundeservice. Utviklet i Norge, for det norske markedet

Hugo Fernandez

Salgsansvarlig i Data Equipment

Hva vil du si er en av de tydeligste endringene innen IKT i arbeidslivet?

Digitaliseringen er nok den aller viktigste og aller mest tydelige faktoren som har gjort at arbeidslivet og måten vi arbeider på totalt forandret. Vi arbeider på helt andre måter enn før og ikke minst samhandler vi helt annerledes enn før.

Vaksineutviklingen vi så i forbindelse med Covid-19 hadde for eksempel ikke vært mulig uten en verdensomspennende dugnad som var digital. Så måten vi jobber på i dag er fundamentalt forandret, og jeg tror nok at vi bare så vidt har sett begynnelsen.

Hva tror du er viktig for at bedrifter skal fortsette å være levedyktige fremover?

Det aller viktigste er at de følger med i tiden, at de er åpne for forandringer og at de gjennomfører digitaliseringen på en måte som er sikker. De bedriftene som velger å ikke gjøre noe, men fortsetter å gjøre ting som de alltid har gjort, vil bli akterutseilt og tape i konkurransen om kundene. De må tilpasse seg og sørge for å ha en ledelse med evne og vilje til omstilling og digitalisering.

De som ikke følger med i timen, men heller står på stedet hvil, kan oppleve at det til slutt er kroken på døra. Samtidig må digitale transformasjoner skje på en sikker måte, hvis ikke kan organisasjonen miste tilliten blant kundene sine hvis noe skulle skje. Og da kan man også oppleve at forretningseventyret får en brå slutt.

Hvilke IKT løsninger/IT tjenester vil du si er viktige å ha på fremtidens arbeidsplasser?

På arbeidsplassen er det fortsatt de ansatte som skal gjøre jobben, og derfor er det viktig å legge til rette med løsninger som setter dem i stand til å gjøre en best mulig jobb. Utviklingen skjer raskt og den digitale porteføljen som de ansatte trenger for å utføre arbeidet sitt endres kontinuerlig.

Organisasjoner som ønsker å tiltrekke seg de beste kandidatene og de klokeste hodene må også kunne tilby de beste verktøyene som finnes for å løse oppgavene dersom de vil holde tritt med utviklingen og fremstå som attraktive. Den tiden er omme da arbeidsgiver kunne si: «Her er verktøyene – gjør jobben!»

Data Equipment leverer markedsledende infrastruktur og sikkerhetsløsninger til ethvert behov. Les mer her!

Neste artikkel