Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Sammen gjør Bane NOR Eiendom og Smartly Norge grønnere
Sponset

Bane NOR Eiendom og Smartly har inngått en avtale som gir gode lademuligheter for mange av Bane NOR Eiendoms leietakere. Dette er et viktig skritt i retningen av et enda grønnere samfunn. 

– I Bane NOR Eiendom jobber vi mye med bærekraft, og aller viktigst er det at vi er så nært tilknyttet jernbanen. Dette gir oss en god start, for uansett om veiene elektrifiseres, er jernbanen det mest bærekraftige transportmiddelet både med tanke på areal- og energibruk, sier administrerende direktør i Bane NOR Eiendom, Jon-Erik Lunøe.

Arbeidet med bærekraft stopper imidlertid ikke der, og Bane NOR Eiendom strekker seg stadig lenger for å sørge for gode, bærekraftige løsninger på sine prosjekter.

Grønne ambisjoner

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktør som eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge, deriblant alle jernbanestasjonene. I tillegg utvikler selskapet næringsbygg, leiligheter og hoteller samt eiendommer tett knyttet til jernbane som verksted. 

– Vi har også ambisjoner om at alle våre utviklingsprosjekter skal være BREEAM-sertifiserte. Dette innebærer at en tredjepart sertifiserer våre prosjekter, sier han. 

For Bane NOR Eiendom er det viktig å vise at de mener alvor, og dette tydeliggjøres blant annet med avtalene de inngår. 

– Nylig tok vi opp et obligasjonslån på 1,2 milliarder i grønne obligasjoner. Lånet er bundet til grønne prosjekter, og krever at vi får grønne sertifiseringer. Dette gir oss gode finansielle betingelser, samtidig som det er et gode for samfunnet, sier han.

Jon-Erik Lunøe

Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

Elektriske tjenestebiler

Et viktig skritt på veien er også det å få opp elbilladere for tjenestebiler og leietakere på næringseiendommer i hele landet, og i den forbindelse har Bane NOR Eiendom inngått en rammeavtale med Smartly, som omfatter mulig etablering og drift på inntil 1000 enheter av ladeløsninger på utvalgte jernbanestasjoner og lokasjoner.

– En viktig grunn til dette er at Bane NOR går over til elektriske tjenestebiler, og da har vi selvfølgelig også behov for praktiske og effektive ladesystemer. Samtidig ønsker vi å gi leietakere de samme mulighetene til å lade, og da er det viktig med et godt ladenettverk, sier han.

– Det er ingen tvil om at det er et økt behov for elbilladere. En stor andel av bilene som selges i dag er elbiler eller ladbar hybrid, legger han til.

Viktig avtale

Ifølge Lunøe har Bane NOR Eiendom lenge hatt et ønske om å imøtekomme kundenes og leietakernes behov når det gjelder lademuligheter. 

– Vi er et selskap som er spredt over hele landet, og vi har sett etter en leverandør som kan dekke våre behov. Med Smartly på laget føler vi oss trygge på at vi er sikret en stødig leveranse og en god mulighet for vekst, sier han.

Avtalen med Smartly gjelder leveranse av alle komponenter for etablering av ladestasjoner, både befaring, etablering, drift, betalingsløsning og vedlikehold.

Dekker fremtidens ladebehov

– Avtalen vi nå har inngått dekker både nåværende og fremtidige ladebehov, og Smartly starter umiddelbart med leveranse til et av våre prosjekter i Drammen, sier Lunøe. 

Bane NOR Eiendom starter med etablering av elbilladere på egne eiendommer over hele landet, men Lunøe ser ikke bort fra at det også kan være aktuelt å legge til rette for elbillading også på boligeiendommer og andre næringsbygg.

– Foreløpig vil det ikke bli ladere til togpassasjerer på stasjonene, men dette kan jo også være aktuelt i fremtiden, sier han.

God kvalitet og gode løsninger

Lunøe forteller at det er flere grunner til at valget falt på Smartly når Bane NOR Eiendom skulle velge en leverandør av ladeløsning. 

– I konkurranse med andre leverandører gjorde Smartly det best når vi så på kvalitet, leveranse og løsninger under ett. Smartly har blant annet gode løsninger når det gjelder service og betalingsløsninger for brukerne, og dette tok vi også hensyn til, avslutter han.

Døgnåpent kundesenter

Også hos Smartly er de fornøyde med å ha fått på plass en god avtale med Bane NOR Eiendom. 

– Dette er en avtale av betydelig størrelse for Smartly og en viktig anerkjennelse av våre løsninger fra en svært betydningsfull nasjonal aktør. I samarbeidet med Bane NOR Eiendom kan vi bidra med det beste innen infrastruktur, ladere og betalingsløsninger som imøtekommer behovene deres som kunde og alle besøkende til landets jernbaner, forteller administrerende direktør i Smartly, Ane Marte Hausken.

Selskapet er også stolte av å kunne tilby gode løsninger både til næring og privatpersoner. 

– Smartly leverer strøm og ladeløsninger for elbil både til privatboliger, hytter, boligselskap og næringseiendommer. Vi har et kundesenter som er åpent 24 timer i døgnet, slik at publikum enkelt kan få hjelp når de trenger det, sier hun.

Ane Marte Hausken

Administrerende direktør i Smartly

Enklere for alle

Hun legger til at dette ikke er fordi det er så komplisert å bruke elbilladere, men at det er for å gjøre det enda enklere for privatbrukere å være en del av det grønne skiftet.

– Mange har spørsmål om teknologi og gjerne om deres nye elektriske bil, og dette er jo ny teknologi på lik linje med det hjemme PC-en og smarttelefonen var i sin tid, sier hun.

For Smartly er det viktig å kunne hjelpe dem som trenger det på en god måte og på den måte sørge for elektrifisering, som er en del av selskapets bærekraftige strategi. 

– Vi har ansvaret for at gode løsninger er på plass og at gjeldende lover og regler følges til enhver tid, sier han.   

Disse tjenestene tilbyr Smartly

• Strøm
• Elbillading
• Energiservice og BREEAM sertifisering
• Solenergi
• Energioptimalisering

Av Katrine Andreassen

Next article