Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Relog AS investerer langs E18 i Vestfold og Telemark
Sponset

– Aksen Sørlandet/Oslo er en viktig transportåre på Østlandet. Vestfold er veldig sentral med E18 på denne aksen. Derfor satser vi også på Vestfold-regionen, sier Frode Rønning, markedssjef i Relog AS. Hans hovedoppgave er å utvikle nye næringsparker i Vestfold og Telemark.

Det er ikke uten grunn at de nye næringsparkene i Porsgrunn, Larvik og Tønsberg ligger langs E18. Ifølge Rønning, sier Tesla Supercharges og fast food-kjedene at strekningen, med tanke på veitrafikk, er en av de mest besøkte stedene i Norge, spesielt i sommerferien. I tillegg er det transportøkonomisk og miljømessig riktig for de større lager- og logistikkbedriftene å etablere seg langs E18.

Frode Rønning

Markedssjef i Relog AS

– Derfor ligger vi i tilknytning til de store hovedfartsårene. E18 er kjempeviktig for utviklingen av de nye næringsparkene. Den er som hovedpulsåren i Vestfold. Det betyr enormt mye med rett beliggenhet for å fange opp trafikken fra Sørlandet og Oslo. Det må være lett tilgjengelig med avkjøringer fra motorveien, forklarer Rønning.

En vinn-vinn situasjon

Relog AS har Reitan-gruppen som største eier, og regnes som den ledende aktøren innen utvikling og utleie av næringseiendom. I utviklingsprosessen tilrettelegger de for at leietakere kan dra nytte av naboen for å oppnå fordelaktige synergieffekter som bidrar til økt verdiskaping i næringsparkene.

– Vi skaper en vinn-vinn situasjon, sier Frode Rønning.

– Det at vi nå får et helt nytt og stort næringsområde ser jeg på som svært viktig med tanke på fremtidig næringsutvikling og næringstilbud samt nye arbeidsplasser. Gulliåsen Næringsparks beliggenhet inntil E18 og den offensive utviklingen vi har hatt i Tønsberg de siste årene, bør kunne gi næringsparken status som et av de mer attraktive næringsområdene for nyetableringer på Østlandet.

Øystein Hjørnevik, næringssjef i Tønsberg kommune

– Ringdalskogen Næringspark er et av flere attraktive næringsområder i Larvik kommune. Sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden utgjør Larvik det geografiske midtpunktet i forhold til regionen Vestfold og Telemark. Samtidig ligger Larvik nært på det sentrale Oslo-området, Østfold og deler av Aust-Agder. Vi er sikre på at stadig flere bedrifter vil følge etter i tiden fremover.

Dag Trygve Enden, virksomhetsleder
verdiskaping og stedsutvikling i Larvik kommune
Foto: Relog AS

Fakta

Enger Næringspark Porsgrunn 

Tesla er næringsparkens første leietaker i det ferdig regulerte næringsområdet med meget sentral beliggenhet i Porsgrunn. Det finnes pt. 67.000 kvm tomt ledig for nye prosjekter. Spesielt godt egnet for handel samt lager og logistikk. Områder for kombinert bebyggelse og anlegg, samt store handelsenheter. Plan IF: 0640. Næringsområdet ligger inntil Fylkesvei 32 mot Porsgrunn og Skien. Tomten har god eksponering og en strategisk beliggenhet. Ny adkomst og veisystem inn til det store næringsområdet blir etablert og ferdigstilles i fjerde kvartal 2023. Da kan næringsparken åpne.

Ringdalskogen Næringspark Larvik 

Denne næringsparken er den mest utviklede i regionen og har mange anerkjente etablerte bedrifter som: Brødrene Dahl AS, Ahlsell AS, Burger King, Tesla Superchargers, Jotron AS, Itec AS, Unicorn AS, Skan-Tre AS, Blå Eiendom AS, NorBetong AS, Terox AS, Arne Olav Lund AS, Norsk Stål AS, Allum bygg AS, Den Norske kryddermølle AS, Circle K og Lager for Alle. Næringparken ligger strategisk inntil E18 og fylkesveier med gode av- og påkjøringsmuligheter direkte fra trafikkmaskinen. Nær tilknytning til Norges største containerhavn (Larvik havn), jernbane og Sandefjord Torp flyplass samt busstopp i Ringdalskrysset ved næringsområdet.

Gulli Veiservice Tønsberg

Tomten ligger inntil avkjøringen med Tønsberg på vestsiden av E18, og retter seg mot alle funksjoner som tilhører et moderne serviceanlegg. Tomten har god eksponering og en strategisk beliggenhet. Adkomst inn til det store næringsområdet i Ødegården vil gå forbi tomten, og sør for tomten ligger etablert næringsbebyggelse på Nauen gård. Veiserviceparken er inngangsporten til Gulliåsen Næringspark Tønsberg.

Gulliåsen Næringspark Tønsberg

Relog AS har kjøpt seg inn i Ødegård Næringspark og omdøpt den til Gulliåsen Næringspark Tønsberg. Her utvikles nå et stort nytt satsningsområde for næring på cirka 400 daa som primært retter seg mot næringsvirksomheter med stort transport- og/eller arealbehov. Området ligger langs E18 ved Tønsberg og er dermed svært sentralt i Vestfold med kort kjøretid til alle Vestfoldbyene. Fra avkjøringen E18 Gullikrysset er det 600 meter kjøreavstand til tomteområdet.Fakta

Enger Næringspark Porsgrunn 

Tesla er næringsparkens første leietaker i det ferdig regulerte næringsområdet med meget sentral beliggenhet i Porsgrunn. Det finnes pt. 67.000 kvm tomt ledig for nye prosjekter. Spesielt godt egnet for handel samt lager og logistikk. Områder for kombinert bebyggelse og anlegg, samt store handelsenheter. Plan IF: 0640. Næringsområdet ligger inntil Fylkesvei 32 mot Porsgrunn og Skien. Tomten har god eksponering og en strategisk beliggenhet. Ny adkomst og veisystem inn til det store næringsområdet blir etablert og ferdigstilles i fjerde kvartal 2023. Da kan næringsparken åpne.

Ringdalskogen Næringspark Larvik 

Denne næringsparken er den mest utviklede i regionen og har mange anerkjente etablerte bedrifter som: Brødrene Dahl AS, Ahlsell AS, Burger King, Tesla Superchargers, Jotron AS, Itec AS, Unicorn AS, Skan-Tre AS, Blå Eiendom AS, NorBetong AS, Terox AS, Arne Olav Lund AS, Norsk Stål AS, Allum bygg AS, Den Norske kryddermølle AS, Circle K og Lager for Alle. Næringparken ligger strategisk inntil E18 og fylkesveier med gode av- og påkjøringsmuligheter direkte fra trafikkmaskinen. Nær tilknytning til Norges største containerhavn (Larvik havn), jernbane og Sandefjord Torp flyplass samt busstopp i Ringdalskrysset ved næringsområdet.

Gulli Veiservice Tønsberg

Tomten ligger inntil avkjøringen med Tønsberg på vestsiden av E18, og retter seg mot alle funksjoner som tilhører et moderne serviceanlegg. Tomten har god eksponering og en strategisk beliggenhet. Adkomst inn til det store næringsområdet i Ødegården vil gå forbi tomten, og sør for tomten ligger etablert næringsbebyggelse på Nauen gård. Veiserviceparken er inngangsporten til Gulliåsen Næringspark Tønsberg.

Gulliåsen Næringspark Tønsberg

Relog AS har kjøpt seg inn i Ødegård Næringspark og omdøpt den til Gulliåsen Næringspark Tønsberg. Her utvikles nå et stort nytt satsningsområde for næring på cirka 400 daa som primært retter seg mot næringsvirksomheter med stort transport- og/eller arealbehov. Området ligger langs E18 ved Tønsberg og er dermed svært sentralt i Vestfold med kort kjøretid til alle Vestfoldbyene. Fra avkjøringen E18 Gullikrysset er det 600 meter kjøreavstand til tomteområdet.

Av Anett Kilén

Next article