Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Næringsliv fra krise til gjenreising
Fremtidens Vestfold

Næringsliv fra krise til gjenreising

Landskapsbilde
Landskapsbilde
Syv av ti medlemmer ser muligheter for å øke omsetningen og antall ansatte i et femårsperspektiv etter at koronakrisen inntraff. Foto: Getty Images
kristin-saga

Kristin Saga

Regiondirektør, NHO Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark er «et Norge i miniatyr», en ressursrik kultur-, natur- og industriregion med 420.000 mennesker i 23 kommuner og 15 byer. I skrivende stund er vi alle rammet av koronakrisen, men erkjennelsen av gjensidig avhengighet kan bli en positiv driver for utvikling av fylkets evne til å øke sin verdiskaping.

Vår visjon i NHO er å styrke næringslivet og forme fremtiden, for våre medlemmer er jobbskapere. De skaper verdier, arbeidsplasser og liv i byer, på øyer og i bygder. Syv av ti medlemmer ser muligheter for å øke omsetningen og antall ansatte i et femårsperspektiv sammenlignet med situasjonen før koronakrisen inntraff. Dette er godt nytt. Det betyr at vi som samfunn vil finne veien ut av krisen.

NHOs medlemmer er samfunnsengasjerte og ansvarlige eiere og ledere av bedrifter. De har derfor bedt oss om å utforme høye, men realistiske ambisjoner som vi må ha i vårt samarbeid med politikere og myndigheter. De ber oss jobbe for høyere verdiskaping og yrkesdeltakelse i privat sektor, få utenriksøkonomien i balanse. Vi må redusere klimagassutslipp, øke innovasjons- og omstillingsevnen og minske kompetansegapet. Vi må sørge for et konkurransedyktig skattetrykk og få opp organisasjonsgraden i næringslivet for et godt trepartssamarbeid.

Veien til mulighetene 

For å lykkes med disse ambisjonene har vi i NHO tegnet et «veikart» som viser veien til mulighetene i fremtidens næringsliv frem mot 2030 og 2050. Her peker vi på områder med stort jobb- og verdiskapingspotensial i fremtiden. Vestfold og Telemark har en rekke fortrinn knyttet til jordbruks- og naturressurser, kulturminner og miljøer av nasjonal og internasjonal verdi. Våre industri- og teknologimiljøer tar tak i utfordringer innenfor bærekraftmålenes dimensjoner, spesielt med utslipp fra industri. De vil finne løsninger for utfasing av fossil energibruk, elektrifisering og bruk av biobaserte løsninger. Arenaklyngen Industrial Green Tech sitter i førersetet her, med mål om å bli verdens første klimapositive industriregion. Et konkurransefortrinn i arbeidet er den høye andelen bedrifter i fylket som driver forskningsbasert innovasjon i etablerte forskningsmiljøer. Universitetet i Sørøst-Norge og instituttsektoren har sterkt samarbeid med bedrifter og offentlig sektor, og et grep er å bruke Regionalt forskningsfond som driver for prosjekter i næringslivet.

Verdiskaping og vekst

Smitteverntiltakene har økt bruken av digitale løsninger og investeringene i utvikling og implementering. En digital økonomi skaper også grunnlag for nye forretningsmodeller når kunstig intelligens og maskinlæring tas i bruk på stadig nye områder og mer blir automatisert og autonomt. Mye av dette vil ikke reverseres når pandemien er over, teknologiskiftet er fremskyndet og gir bedrifter muligheter for verdiskaping og vekst.

Tjenestenæringene utgjør en stadig større andel av den norske økonomien, bransjer som tidligere tilhørte skjermet sektor blir konkurranseutsatt. Arbeidsintensive helse- og omsorgsoppgaver vil vokse, og tjenestene blir også mer mobile, med leveranser direkte til hjemmet. Tjenesteveksten vil også handle om bærekraftig reiseliv og turisme med nye opplevelseselementer i våre nasjonalparker og verdensarv. Stedsbasert næringsliv gir nye arbeidsplasser, og lykkes fylket i å være attraktivt for bedrifter og arbeidstakere i kunnskapsintensive virksomheter, vil også nye arbeidsplasser innen service, kultur og handel komme.  

Utfordringene kan ikke løses av enkeltaktører alene, men i Vestfold og Telemark er relasjonene gode og vi i NHO er klare for innsats for alle som vil samarbeide for å støtte jobbskaperne.

Av Kristin Saga Regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Next article