Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » Grønn industri er lønnsomt og kan skape nye, spennende arbeidsplasser
grønn industri

Grønn industri er lønnsomt og kan skape nye, spennende arbeidsplasser

Foto: Dag Jenssen

Industrien i Vestfold og Telemark har tatt mål av seg om å bli verdens første klimapositive industriregion. Satsningen er viktig for å sikre fortsatt industriproduksjon på norsk jord, og vil gi nye, spennende karrieremuligheter.

Prosessindustriens EU-nettverk, SPIRE, har laget en oversikt over de innovasjonsområdene de mener at industrien må arbeide med for å redusere klimagassutslippene. Planene er svært ambisiøse. De støttes av et EU-budsjett som i 2020 ble forsterket med 750 milliarder Euro, og de ønsker å bli ferdig med mange av klimatiltakene allerede i 2040.

Det er bra for klimaet at EU har høyt tempo. Industrien trenger omstilling, og stadig flere i markedet ber om å få dokumenterbare grønne løsninger fra industrien. Det er ikke bare markedet som presser frem dette, det vil også komme nye lover, regler, forskrifter og ikke minst avgifter som regulerer en slik innretning. Dersom vi skal klare å konkurrere om å tilby produkter fra norsk industri som er produsert på en klimavennlig måte, haster det med å gjennomføre flere større industriprosjekter.

Må bli bedre

Industrien vår har vært flinke og allerede plukket mange av de lavthengende fruktene. De har byttet ut noen fossile energikilder og de har energieffektivisert, men det er ikke nok. 20 prosent av alle utslippene fra norsk industri stammer fra vår region, det betyr at vi totalt må bli kvitt 2,4 millioner tonn CO2. I et veikart som Sintef, USN og Periti har utarbeidet for regionen, er det identifisert tiltak som reduserer 80 prosent av disse utslippene. Men vi har fortsatt en rest på 450,000 tonn Co2 igjen, og disse utslippene vet bedriftene enda ikke hvordan de skal bli kvitt.

Støtten Norcem nå får til Co2-fangstanlegg er en viktig nasjonal beslutning og en forutsetning for å lykkes med vår ambisjon. Vi vil med Co2-fangst fra flere aktører i regionen være med å doble gassmengden til Langskipet og Northern Lights. Samtidig er det flere andre kompliserte og dyre tiltak som må gjennomføres videre, blant annet innenfor hydrogen- og biobasert industri.

I vår region, og i Norge, må vi forstå hva det egentlig betyr at Europa girer opp omstillingen. Vi må foreta noen valg. Enten kan vi velge å henge etter for å spare kostnader, eller vi kan velge å ligge i front og tjene på det ved å skape en konkurransedyktig norsk industri og en attraktiv industriregion hvor det skapes grønne løsninger, vekst og nye innovative arbeidsplasser.

Prosessindustrien i regionen vår er i stor grad internasjonalt eiet. Disse aktørene kjøper kompetanse, tjenester og teknologi på det globale markedet. Fremover vil produksjon bli lokalisert der man får den beste kombinasjonen av økonomisk lønnsomhet og et grønt fotavtrykk.  

Norges største industriregion

Vi er Norges største industriregion. Vi bør gå foran, vi kan gå foran, og industrien vår sier at de både kan og vil gjøre det, men at de trenger politisk vilje og langsiktig forpliktelse som følges av økonomisk støtte. Hvis regjeringen gir Vestfold og Telemark en pakkeløsning som kanskje blir over 20 milliarder i løpet av de 20 neste årene, så skal vi være med å sikre at norsk landbasert industri også er lønnsom i fremtiden. Dette kan høres ut som mye penger, men det er ikke det hvis vi ser på hva som nå legges inn i tilsvarende utvikling i Europa og resten av verden som vi konkurrerer med.

Nå er det på tide å tenke nytt, større og raskere. Hvis vi skal ha norske industriarbeidsplasser i fremtiden, så må vi ta de store løftene nå. Vi håper at satsingen på Norcem betyr at vi er på vei dit – og vi er klare!

irene-siljan-vestby

Irene Siljan Vestby

Daglig leder, Green Industry Cluster

Av Irene Siljan Vestby, daglig leder av Green Industry Cluster Norway – en tverrfaglig og frittstående klynge orientert spesielt mot industri- og teknologisektoren i Vestfold og Telemark.

Next article