Skip to main content
Home » Vekst i Nord-Norge » Romfart – ny næring i vekst
Vekst i Nord-Norge

Romfart – ny næring i vekst

Andøya Space har i hele sin 60-årige historie vært en viktig del av norsk romfart. Foto: Andøya Space

Nordland har et mangfold av bedrifter, men er spesielt stor på industri, marin næring og reiseliv. Nå er det imidlertid en annen næring i vekst som kan gi Nordland nye arbeidsplasser – nemlig romfart.

– Hvis Norge skal være med på denne reisen, trenger vi å bygge lange og langsiktige verdikjeder. Vi må ha selskaper som deltar i alt fra utvikling, design og bygging av satellitter og raketter, til innsamling og bruk av satellittdata, sier Simon Flack, Space Industry Coordinator i Innovasjon Norge.

Simon Flack

Space Industry Coordinator i Innovasjon Norge

Høy kompetanse

Andøya Space har i hele sin 60-årige historie vært en viktig del av norsk romfart. Her er det bygd stein på stein, med rakettoppskytning på rakettoppskytning, som igjen har bygd opp kompetanse.

– Denne kompetansen har gjort at Andøya Space var klar når romfarten endret kurs. Her er det store regionale, nasjonale og internasjonale muligheter, sier leder i Invest i Nordland, Fredrik Korpe.

Fredrik Korpe

Leder i Invest i Nordland

Innovasjon Norge samarbeider nå med Nordland fylkeskommune og Andøy kommune om et bredt «masterplanarbeid» med utgangspunkt i Andøya Spaceport.

– Formålet er å identifisere sammenhenger og synergier mellom det som blir den første oppskytningsbasen for romsatellitter på det europeiske kontinentet, utvikling av nasjonal og internasjonal romfartsindustri, og behovene for bærekraftig utvikling. Prosjektet jobber tett med et bredt spekter av lokale og regionale aktører, og koordinerer infrastruktur- og designledere til fordel for kommunen og nasjonen, sier Flack.

Forventer nyetableringer

I 2021 fikk næringslivet i Nordland nærmere 12 prosent av virkemidlene til Innovasjon Norge, selv om vi bare utgjør 4,5 prosent av befolkningen i Norge. Dette skyldes et fremoverlent og dyktig næringsliv som tar en sentral og viktig rolle i det grønne skiftet. Men nå kobler romfarten også seg på som en spennende og potensiell næring i Nordland. Ifølge Forbes vokste romøkonomien med ni prosent fra 2020 til 2021. Private romselskaper står nå for 77 prosent av romøkonomien, og det ble brukt 469 milliarder dollar på romfart i fjor. Det er mer enn tre hele norske statsbudsjetter.

– Det er store forventninger til knoppskyting rundt Andøya Spaceport, i form av nyetableringer av virksomheter til romfartsindustri på Andøy og Nordland for øvrig. Det er derfor viktig at Innovasjon Norge retter sin oppmerksomhet mot romsatsingen som foregår der, sier Korpe.

Invest in Nordland sitt formål er å være en investeringsfremmende funksjon, og har som mål å tilrettelegge og tiltrekke internasjonale investeringer og virksomheter til Nordland.

– Vi ser en stor interesse fra bedrifter fra hele verden på grunn av våre fortrinn som fornybar energi, tilgjengelige arealer og industrikompetanse. Disse har gjort fylket til en attraktiv destinasjon for både nasjonale og internasjonale bedrifter som utvikler løsninger som er viktig for det grønne skiftet som verden står ovenfor. Nye bedrifter har allerede etablert seg, og flere vil komme, avslutter Korpe.

Next article