Home » Vekst i Nord-Norge » Det er i Nordland det skjer
Vekst i Nord-Norge

Det er i Nordland det skjer

Foto: Unsplash

Det formelig koker i Nordland for tiden og Aker i Narvik, Freyr i Mo i Rana og Gen2Energy i Mosjøen er noen av de som allerede i full gang med sine investeringer.

– Det er en sterk etterspørsel etter produktene som eksporteres fra Nordland. Vi er rike på naturressurser og vi har fremoverlente bedrifter som legger til rette for bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, sier regionsdirektør i Innovasjon Norge Nordland, Monica Ahyee.

For å sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting i Nordland er det viktig at næringslivet fortsatt satser på innovasjon og nyskaping, spesielt innenfor de naturbaserte næringene. Målet for Norge er å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

– Dette er en storsatsing hvor både myndigheter, virkemiddelapparat og næringslivet må forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Og vi i Innovasjon Norge skal være med å bidra. Dette skal vi gjøre ved å forenkle vekst- og eksportreisen for bedrifter med størst potensial, slik at de lykkes internasjonalt. Vi skal koble kapital, kompetanse og nettverk, guide selskapene i økosystemet og styrke oppfølgingen over tid. Det er bare å kontakte oss, sier Ahyee.

Monica Ayhee

Regionsdirektør i Innovasjon Norge Nordland

«Hele Norge eksporterer»

Regjeringen lanserte i mars sin nye eksportreform under overskriften «Hele Norge eksporterer». Her spiller Nordland en viktig rolle.

– Nordland har et sterkt globalt næringsliv med bedrifter som leverer varer og tjenester i verdensklasse, og som i 2021 slo alle eksportrekorder. I Indeks Nordland sin rapport for 2021 vises det til at foretak i Nordland eksporterte varer for hele 38,4 milliarder i 2021, en økning på 8,5 milliarder fra året før. Veksten var på utrolige 28,5 prosent. Til sammenligning var veksten i hele landet på 22 prosent. For Nordland er det eksportvarer fra sjømat og kraftkrevende industri som er dominerende, sier Ahyee.

I tillegg til de tradisjonelle eksportvarene bidrar det grønne skiftet til å gjøre Nordland enda mer aktuelt.

– Fornybar energi, naturressurser og mineraler, arealene våre, naturen vår, industrikultur og kompetanse er fortrinn som gjør oss høyaktuelle for nye industrietableringer og investeringer, mener hun.

Nordland er kjent for sin fantastiske natur. Reiselivsnæringen opprettholder bosetting, bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i hele fylket, og er en viktig eksportnæring.

– Næringen har brukt tiden under pandemien godt og har gjennomført flere utviklingsprosjekter de siste årene. Det betyr at de er godt rigget til å ta imot flere gjester når verden nå normaliserer seg. Jeg mener likevel at Nordland fortsatt har et stort potensial for å utvikle denne næringen ytterligere, avslutter regiondirektør i Innovasjon Norge Nordland Monica Ahyee.

Innovasjon Norge Nordland hjelper deg som skal etablere eller driver virksomhet i Nordland. Vi tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse internasjonalt.

Les mer på innovasjonnorge.no

Neste artikkel