Home » Vekst i Nord-Norge » Bodø ruster seg for fremtiden og unge talenter strømmer til
Sponset

Når kampflybasen legges ned og Bodø lufthavn flytter, frigjøres arealer til å bygge nye sentrumsnære bydeler med fokus på nullutslipp og sirkulærøkonomi. Dette tiltrekker seg unge og svært kompetente talenter som ønsker seg en spennende karriere med gode utviklingsmuligheter.

Bodø står overfor et av de største utviklingsprosjektene i nyere tid, hvor de planlegger for fremtidig vekst de neste 50-100 årene.

– Faktum er at rullebanen i Bodø smuldrer opp, så når beskjeden om at kampflybasen skulle legges ned ble det et enkelt valg. Vi flytter flyplassen i stedet for å renovere, dette gir oss mulighet til å bygge en moderne og fremtidsrettet lufthavn og en ny by der vi kan realisere byens ambisiøse klima- og miljøambisjoner, forklarer Kristoffer Larsen Seivåg. Den 32 år gamle Bodøværingen returnerte til Bodø etter studier i Bergen i 2013. Siden har han vært involvert i byutviklingsprosjektet og er i dag prosjektleder for den nye bydelen i Bodø.

Attraktive arealer

Bodøs byareal økes med cirka 40 prosent og den nye bydelen kan planlegges nærmest fra scratch. Det er et veldig godt utgangspunkt og gir helt spesielle muligheter for den nye bydelen, hvor det planlegges for 20.000 nye arbeidsplasser og 15.000 boenheter.

kristoffer-larsen-selvaag

Kristoffer Larsen Selvåg

Prosjektleder for den nye bydelen i Bodø

– I planene skal byområdene bygges ut med åtte til 12 boliger per dekar kombinert med gode uterom, arbeidsplasser, sosiale tjenester og næring. Planene må være forutsigbare i forhold til ønsket utvikling. Samtidig må de også være fleksible, for det er vanskelig å se for seg hvordan byen kan se ut om 50 år og det må ligge muligheter for fremtidig utvikling i disse planene også. Derfor jobber vi mye med både inndeling i forskjellige delområder og med utbyggingsrekkefølgen, tilføyer Kristoffer.

Les mer om alt som skjer i Bodø kommune!

Mulighetenes by

Bodø kommune har vedtatt en klima- og energiplan. Den innebærer blant annet at kommunen skal arbeide for en utvikling som støtter opp under FN’s bærekraftmål, og planleggerne legger opp til at den nye bydelen skal være uten klimagassutslipp.

Ny lufthavn planlegges å stå klar i 2026 og da starter arbeidet med å bygge en ny bydel.

– Siden det i realiteten er snakk om å etablere en helt ny bydel kan vi være tidlig ute og være pilotby for flere ulike prosjekter. Blant annet betyr dette at vi får mulighet til å utvikle kunnskap og kompetanse om fremtidens byer. For eksempel med tanke på fremtidens energisystemer med produksjon av egen energi og et samspill der byggene jobber sammen som en helhet og deler energi mellom seg. Vi ser også på urbant landbruk, på hvordan vi kan bruke de ressursene som finnes i den fremtidige byen på en best mulig måte, og hvordan vi kan skape sirkulære kretsløp. Det forklarer Julie Hinderaker Hagevik (25). Hun ble ansatt via Trainee Salten i august, og det var de spennende oppgavene i dette prosjektet som gjorde at Julie, som opprinnelig er fra Sandnes, ønsket å flytte til Bodø. Hun forteller at de også er involvert i en rekke forskningsprosjekter i forbindelse med planleggingen av den fremtidsrettede bydelen:

julie-hinderaker-hagevik

Julie Hinderaker Hagevik

Trainee, «Ny by – Ny flyplass»

– Vi er pilotområde i det nasjonale forskningssenteret FME-ZEN. Dette er et åtteårig prosjekt initiert av NTNU og Sintef som går på samspill mellom bygg hvor målet er å skape nullutslippsnabolag. Vi er også med i Cityloops og Cirkulus som handler om sirkulærøkonomi, blant annet om gjenbruk av betong. B-WaterSmart er et annet spennende prosjekt i EU-regi og handler om overvannsbehandling, fortsetter hun.

– Interessen for forskingsprosjekter har vært så stor at vi faktisk har vært nødt til å si nei til flere av de henvendelsene vi har fått, skyter Kristoffer inn.

Spennende jobber

«Ny by – Ny flyplass»-prosjektet tiltrekker seg unge kandidater med kompetanse som ønsker spennende utviklingsmuligheter, Julie og Kristoffer er to av mange.

– Dette har vært et helt supert prosjekt å ta del i, særlig siden jeg kommer helt nyutdannet fra skolebenken med høye ambisjoner og pågangsmot. De jeg jobber med er veldig motiverte for at vi skal klare å nå alle de høye ambisjonene som ligger i prosjektet og jeg føler virkelig at jeg får bidra i noe som er viktig, nytt og innovativt, sier Julie. Kristoffer er enig og tilføyer:

– For meg er det helt fantastisk å kunne være med å utvikle hvordan min egen hjemby skal se ut i fremtiden. Med alle de mulighetene vi har er dette svært spennende og motiverende å jobbe med, konkluderer han.

Ny lufthavn planlegges å stå klar i 2026 og da starter arbeidet med å bygge en ny bydel.

Les mer om alt som skjer i Bodø kommune!

Av Tom Backe

Neste artikkel