Home » Vekst i Innlandet » Tynset: Byen som sparker fra
Sponset

Jordbruket er Tynsets største næring og bidrar til høy sysselsetting i øvrig næringsliv. Den største tilveksten skjer innenfor helse og teknologi. Kommunen har mange spennende jobber for innflyttere.

De fleste raser bare forbi Tynset, langs Riksvei 3 på vei mellom Trondheim og Oslo. Andre stopper for å fotografere byens berømte landemerke, den fem og en halv meter høye sparkstøttingen. Neste gang du gjør det, har du kanskje fått noe å tenke på. For næringslivet i kommunen sparker fra. Byen Tynset er mye mer enn jordbruk og storslått natur – og en sparkstøtting. Under pandemien har Tynset hatt tilflytting av unge familier. Dag Nyeggen, næringssjef i Tynset kommune, håper på mer av det.

– Vårt «problem» er at det knapt er arbeidsledighet på Tynset, forteller Dag Nyeggen.

Helse, solceller og verkstedindustri i sterk vekst

Næringslivet vokser og har jobb til folk med både fagutdannelse og høyskoleutdannelse. Nyeggen trekker fram tre vekstbransjer: helse, verkstedindustrien og teknologi. I tillegg til sykehuset finnes nyopprettede Norsk Helsedataservice og Norsk Helsearkiv, hvor alle historiske helsedata i Norge er digitalisert. Det unike arkivet vekker interesse hos forskere verden over. På Tynset studie og høgskolesenter tilbys en bachelor i sykepleie. Helsedataservice kan være en attraktiv arbeidsgiver for sykepleiere med etterutdanning innen informatikk eller juss.

Verkstednæringen og bygg og anlegg er fra før av store bransjer i Tynset – og de vokser fortsatt. Med det øker behovet for ny kompetanse, for eksempel innen automasjon. Nyeggen trekker frem elektrobedriften Østa, som vil oppleve kraftig vekst fremover ved å spesialisere seg på ventilasjon.

Energi +, ett datterselskap av Nord Østerdal Kraftlag, har plassert solceller på låvetak rundt om i hele regionen. Selskapet har konkrete planer om å legge solceller på takene til kommunale bygg som er egnet for det. I fremtiden håper Energi + å etablere en solcellepark, som vil nyttiggjøre seg det gunstige klimaet på Tynset, med lengeliggende snø og god solrefleksjon, noe som gir effekt fra mars og utover.  

«Still going strong»

Regnskap- og revisjonstjenester har lenge vært en stor næring som har dekket jordbrukets behov. I dag er det etablert flere leverandører, som KPMG og TheVit. Disse utgjør en del av et større finansmiljø som betjener alle bransjer.

Savalen er fyrtårnet for reiseliv i kommunen. Her planlegges store investeringer som innebærer et løft for alpindelen og sykkelturisme på seterveier og i snaufjellet. Den 1665 meter høye Trontoppen, som ligger mellom Tynset og Alvdal, er gjort tilgjengelig for biler og syklister. Bilveien til toppen er Norges nest høyeste, og med den åpner det seg nye turmuligheter også for funksjonshemmede, på nylagte stier. Tron er dessuten et mekka for hangglidermiljøet.

Vil skape en attraktiv by for unge familier

Tynset er i tillegg rik på kultur, idrett og friluftsliv og har et velfungerende offentlig tilbud. Men Nyeggen peker på utvikling av byens sentrum som en viktig oppgave.

– Det er ikke bare å kalle seg en by. Vår utfordring er å fylle Tynset sentrum med innhold, sier Nyeggen, som forteller om flere tiltak innenfor restaurantdrift, handel og trafikkregulering.

Dessuten planlegges Tynset Byfest til sommeren. Lørdag 2. juli feirer Tynset seg selv med Åge Aleksandersen og Sambandet i en gedigen gratisfest på torget!

Av Christian Geelmuyden

Neste artikkel