Home » Vekst i Innlandet » Tiårets viktigste konferanse
Sponset
svein håvar korshavn

Svein Håvar Korshavn

Prosjektleder i Agenda Innlandet

Agenda Innlandet er Innlandets viktigste møteplass. 14. januar 2021 vil Lillehammer være vertskap for tiårets viktigste konferanse for Innlandet. Etter nedstengning og koronakrise skal vi ta hverdagen tilbake og få hjulene i gang.

Vi vil samle hele Innlandet om felles mål. Vi vil løfte frem mulighetene og vise hva vi kan. Og vi vil formidle fakta og forutsetninger som skal skape ny vekst i Innlandet. Dette er i korte trekk Agenda Innlandet.

Suksess på første forsøk

Den 14. januar 2020 markerte Agenda Innlandet-konferansen på Hamar startskuddet for Innlandet. Vi hadde en fantastisk stemning og gode innlegg og innledere fra hele fylket. Gjennom en tettpakket dag hørte vi statsministeren, fylkesordføreren og fylkesmannen, NHO-sjefen og LO-lederen i spissen for en rekke gode innlegg.

Den 14. januar 2021 er det Lillehammer arena, og her møtes representanter fra hele Innlandet, fra næringsliv og politikk til akademia og forvaltning. Til Lillehammer vil statsminister Erna Solberg, NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og LO-sjef Hans Christian Gabrielsen stille opp til nytt toppmøte i Innlandet, og det vil bli en rekke spennende og viktige innlegg.

Samarbeidet er avgjørende

Det norske samarbeidet i arbeidslivet er unikt i internasjonal sammenheng. Agenda Innlandet er basert på et unikt samarbeid mellom fire viktige parter i utviklingen av Innlandet. NHO, LO, Innlandet fylkeskommune og Sparebank1 Østlandet er alle viktige aktører i utviklingen av Innlandet, og har samlet seg for å realisere en felles ambisjon om å løfte frem mulighetene og skape vekst i Innlandet.

Samarbeidet som skjer i bedriftene hver dag er noe av det aller viktigste vi har. Med digitalisering, polarisering og stor usikkerhet er samarbeid om gode lokale løsninger viktig. Det gir grunnlag for nødvendig omstilling og skaper verdier og arbeidsplasser.

Innspill og forventninger enda viktigere

Sett i lys av koronakrisen må vi gjøre alt vi kan for å få fram innspillene for å få lokalt næringsliv på rett kjøl, for å redde bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Det er viktig at vi er tydelige og at sentrale politikere blir bevisste på hvor skoen trykker. Møteplasser mellom politikere og næringsliv viktig. Det er nødvendig å utveksle felles erfaringer og dele kunnskap.

Flere på venteliste

Vi vil selvsagt legge myndighetenes retningslinjer og smittevern til grunn når vi planlegger Agenda Innlandet-konferansen i 2021. Det er derfor i dag ikke fastsatt hvor mange deltakere det vil være plass til. På Hamar hadde vi imidlertid venteliste og flere som ikke fikk delta. Vi forventer derfor fullt hus også på Lillehammer. Vi oppfordrer derfor til å melde seg på tidlig.

Vi vil åpne for påmelding til Agenda Innlandet-konferansen tidlig i september. Vi kan allerede nå garantere et høyaktuelt program med solide innledere. Med et helt spesielt 2020 som bakteppe er det ingen tvil om at Agenda Innlandet 2021 vil bli tiårets viktigste konferanse og Innlandet står øverst på vår felles agenda. Vel møtt til Lillehammer 14. januar!

Av Svein Håvar Korshavn, prosjektleder i Agenda Innlandet

Neste artikkel