Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Satser som aldri før
Sponset

Eika Forsikring tar det neste steget, og har satt seg tydelige mål om vekst de kommende årene. De jakter flere kunder og frir nå til partnermarkedet.

– Det har vært viktig for oss å etablere en vekststrategi med tydelige mål. En del av denne planen har vært å etablere flere ben å stå på for å oppnå det, sier administrerende direktør Trond Bøe Svestad, om vekststrategien og partnersatsingen.

Foto: Eika Forsikring

I 2021 var Eika ett av Norges mest lønnsomme forsikringsselskap. Grunnmuren er dermed på plass til å ta ytterligere vekst. Og allerede 1. januar 2022, var avtaler med Virke Forsikring og Norges Jeger- og Fiskerforbund på plass.

Satsingen har for selskapet også betydd en betydelig vekst i ansatte. I desember 2020 var det 163 ansatte hos Eika Forsikring, som har hovedkontor og størsteparten av sine medarbeidere i Hamar. Våren 2022 var tallet økt til 197. Det gir en vekstrate på cirka 16 prosent nyansatte, og selskapet har ikke tenkt å stoppe der.

– Vi skal fortsette å vokse videre og tiltrekke oss nye kunder, sier direktøren for partnerdistribusjon og kunderelasjoner, Rune Svartvadet, som står i midten av dette arbeidet. Han jakter nå etter enda flere gode hoder til sitt forretningsområde.

Foto: Eika Forsikring

Bygger opp egen salgsdistribusjon

– Det er kjempemorsomt å oppleve denne veksten, sier han, og forteller at selskapet er i gang med å bygge opp en egen salgsdistribusjon.

For de som kjenner til Eika fra før, er dette en spennende nyhet som utvider salgsmodellen som Eika er bygget på. Eika Forsikring er en del av Eika Gruppen – et selskap som leverer fellesfunksjoner til over 50 sparebanker over hele landet som sammen utgjør Eika Alliansen. Blant disse er kjente banker i Innlandet som f. eks. Totens Sparebank, Grue Sparebank og Odal Sparebank

– Hoveddistribusjonskanalen for forsikringsprodukter kommer fremdeles til å være eierbankene i Alliansen, forteller Svartvadet, og viser til at Eika Forsikringssenter kommer til å bli et supplement til eksisterende salgskanaler.

– Vi har hatt egne rådgivere på hovedkontoret i Hamar en stund, men de har i hovedsak fungert som et salgsstøtteapparat for bankene. Nå skal vi vokse mer. Og vi satser i partnermarkedet. Derfor trenger vi et salgs- og rådgivningsapparat, også på hovedkontoret, sier Svartvadet.

Han er imidlertid tydelig på at målet er å styrke hele Alliansen med den nye endringen. Rådgiverne i bank kommer ikke til å konkurrere om de samme kundene som avdelingene på hovedkontoret er på friertokt til.

– Vi har 220 000 kunder, og har ambisjoner om å vokse til 300 000 kunder i løpet av noen år. Vi er et selskap basert i Hamar som skal ta opp kampen mot de store, sier Svartvadet.

Kåret til «Årets Traineebedrift»

Selskapet har satt seg konkrete og ambisiøse mål før. I fjor flagget de en ambisjon om å bli stedet å jobbe på i Innlandet, og i år vant de Trainee Innlandets kåring av «Årets Traineebedrift», for å ha utmerket seg i ordningen som i dag teller 52 medlemsbedrifter i Innlandet.

– Dette er en fjær i hatten for hele organisasjonen. Vi har turt å gi traineene ansvar, og de har blitt sett som en viktig del av virksomheten fra dag én, sier Bøe Svestad.

Han forteller selv at han har jobbet i andre større forsikringsselskaper tidligere, men aldri vært i noen organisasjon hvor lagånden har vært så sterk, eller arbeidsmiljøet så godt, som i Eika Forsikring på Hamar. Noe som også ble lagt merke til av traineeordningen de ble en del av i 2019.

– Vi pleier å ha tre eller fire traineer hos oss. Ikke minst tilfører det oss mye energi, nye tanker og kreative ideer som er veldig nyttig for oss, og flere traineer har også blitt tilbudt fast stilling hos oss etter endt traineeperiode, forteller han.

Satser på medarbeiderne

Medarbeiderundersøkelser i Eika Forsikring viser at de ansatte er fornøyde, motiverte og stolte av arbeidsplassen sin.

– Målet vårt er å fortsatt jobbe for å være Innlandets mest attraktive arbeidsplass, og derfor er vi også veldig bevisste på hvordan vi jobber. Blant annet driver vi med jobbrotasjon mellom avdelinger. Det skaper en helhetsforståelse som gjør at alle blir bedre kjent med hverandre og de ulike funksjonene i hele organisasjonen. Viktige fokusområder er god opplæring og kontinuerlig kompetanseutvikling, tilføyer direktøren, og poengterer at selskapet også jobber mye med å skape et godt og utviklende arbeidsmiljø for sine ansatte.

Eika Forsikring er en kompakt og uformell organisasjon med stor takhøyde og korte beslutningslinjer, hvor alle ansatte oppfordres til å være aktive og bidragsytende lagspillere i videreutvikling av selskapet.

– På alle nivå i virksomheten oppmuntres man til å komme med forslag til hvordan vi kan gjøre noe enda bedre. En rekke av våre mest vellykkede forbedringstiltak er resultat av slike innspill, sier Bøe Svestad, og legger til at de ansatte er bedriftens viktigste aktiva – og at det bare skulle mangle at selskapet legger til rette for å utnytte sin viktigste ressurs.

Ønsker å tiltrekke seg flere dyktige lagspillere

Siden bredden i aktivitetsområdene til forsikringsselskapet spenner så vidt, trenger de kompetanse og erfaring innen de fleste fagfelt. Derfor kan selskapet like gjerne ha behov for en tømrer eller elektriker som representanter fra landbruket, politifolk, jurister, sykepleiere, selgere eller datautviklere.

– I organisasjonen vår er vi hele tiden på jakt etter nye og godt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg til satsingen på partner- og kunderelasjoner, har vi blant annet pågående prosjekter innen digitalisering og IT. De som begynner i Eika Forsikring kommer til et utviklende, spennende, hyggelig og godt arbeidsmiljø – en trivelig arbeidsplass der du både blir sett og tatt skikkelig vare på, avslutter Svestad.

Eika Forsikring ble etablert i 1999 og har hovedkontor på Hamar.

Forsikringsselskapet, som er bygget fra bunnen, er Norges sjette største med nærmere 3,5 milliarder i omsetning.

Eika Forsikring er en del av Eika Alliansen, og er gjennom lokalbankene til stede fra nord til sør i Norge.

Målgruppen til Eika Forsikring er privatmarkedet, landbruk og bedriftsmarkedet. I landbruksmarkedet er Eika Forsikring landets nest største forsikringsaktør.

Selskapet teller 197 ansatte hvorav 167 er på Hamar og 30 i Oslo.

Les mer på eika.no/forsikre.

Next article