Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Ny vekst i Innlandet
Vekst i Innlandet

Ny vekst i Innlandet

samarbeid
samarbeid
Bedriftene er viktige for skolene og utdanningstilbudet i hele Innlandet, for kulturlivet, for barne-hagene og for helse- og omsorgssektoren. Foto: Unsplash
jon kristiansen

Jon Kristiansen

Direktør, NHO Innlandet

Foto: NHO

Endelig ble vi Innlandet. Et nytt fylke startet med blanke ark og store ambisjoner, men vi fikk et tøffere første år enn noen kunne forstille seg. Nå er det viktigere enn noen gang å stå sammen, ha felles mål og finne muligheter til å skape vekst i Innlandet.

Hedmark og Oppland hadde en omfattende prosess med ulike synspunkter og gode diskusjoner før det nye Innlandet ble en realitet. De to gamle fylkene har mange sammenfallende utfordringer til det nye Innlandet, men har en rekke muligheter.

Det nye fylket var knapt etablert før koronakrisen stengte ned store deler av næringslivet. Hverdagen har blitt forandret og næringslivets rammer er snudd på hodet. Alle har kjent krisen på kroppen eller kjenner noen som har blitt berørt. Hele Norge stiller opp i en felles dugnadsinnsats for å begrense skadene. Mange i næringslivet er del av en større verdikjede, og er berørt av koronasituasjonen. Tilgang på råvarer og leveranser fra leverandører, logistikk, eksportmuligheter og valutakurser er noen få eksempler i en ny hverdag.

Har satt dype spor

Det er svært gledelig at flere bedrifter etter hvert melder tilbake at det lysner, men mange bedrifter er fortsatt preget av strenge restriksjoner og en lang periode med mindre inntekter. I Innlandet har en rekke reiselivsbedrifter fått store utfordringer. Svært mange bedrifter som lever av produkter eller tjenester har fått begrensninger som har satt dype spor. De mange små og mellomstore bedriftene i Norge står for nær halve verdiskapingen i Norge – nær 700 milliarder kroner. Mange vil klare seg, men vi vil dessverre se livsverk gå tapt og at mange mister jobben.

For oss alle handler situasjonen vi er i om to ting: Å ta vare på helsa og våre nærmeste i familien. Sikre at flest mulig har en jobb og gå til når pandemien etter hvert er over og hverdagen kommer tilbake til en normaltilstand. Myndighetene, helsevesenet og de folkevalgte har lagt ned en formidabel innsats for å holde hjulene i gang. Krisepakker har vært redningen for mange.

Næringsliv er sammensatt og det er stor avhengighet mellom mange bedrifter. Dette kan gi en dominoeffekt. Mange bedrifter leverer til andre bedrifter og er del av samme verdikjede. Når ett ledd i kjeden blir borte, kan ringvirkningene blir store og ramme mange. Nettopp fordi alt henger sammen med alt.

På tide å ta hverdagen tilbake

Bedriftene er viktige i mange store og små lokalsamfunn. Når bedrifter går konkurs, har det store negative konsekvenser for lokalsamfunnet og for Innlandet. Både enkeltmennesker og familier. Og det påvirker både den nasjonale og lokale økonomien og svekker fellesskapets muligheter til å bidra.

Bedriftene er viktige for skolene og utdanningstilbudet i hele Innlandet, for kulturlivet, for barnehagene og for helse- og omsorgssektoren. Bedriftene er også en utrolig viktig del av hverdagen for mange. Jobben er stedet for kolleger og venner, det er faste rutiner og faglige. Og bedriftene skaper inntekter i butikker og lokale leverandører. Faller en bedrift fra, blir vi alle litt fattigere. Derfor er kampen for bedriftene og kampen for arbeidsplasser også en kamp for gode lokalsamfunn og om muligheter i framtiden.

Nå er tiden er inne for å ta hverdagen tilbake, for at hele Innlandet samles om felles mål og at vi selv setter dagsorden. Mer enn noen gang tidligere trenger vi en felles agenda.

Av Jon Kristiansen, direktør i NHO Innlandet

Next article