Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Tilrettelegger for grønt, sirkulært samarbeid
Sponset

Mosjøen har både god plass, billig strøm og et industrimiljø i verdensklasse. I Mosjøen satser de på sirkulære samarbeid mellom industriene, der ett selskaps biprodukt kan nyttiggjøres av andre inn i ny produksjon. Slik sikres verdiskapning og arbeidsplasser i hele Nord-Norge.

– Våre prosjekter skal være innovative og ha en tydelig grønn profil. Det er ingen tvil om at det har gitt store resultater, sier Olav Karlsen, prosjektleder i Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON).

Han trekker frem selskapet Gen2 Energy som et eksempel. De produserer grønt hydrogen. Ved produksjonen blir det noen biprodukter, som varmt vann.

– Hvem kan nyttiggjøre seg av den fjernvarmen? På denne måten kan vi både ivareta den billige industrien og sørge for at alle muligheter for energibesparelse blir utnyttet. Denne tankegangen legger litt føringer for hvordan vi tenker videre og for hvilke aktører vi ønsker inn, sier Karlsen.

Olav Karlsen

Prosjektleder i Mosjøen og omegn næringsselskap KF

Billig strøm

Mens folk sørpå bekymrer seg for den dyre strømmen, kan folk i Mosjøen slappe helt av. Mosjøen ligger i strømsone Nord – N04, som ligger på rundt en tredjedel av strømprisene i sør.

– Det betyr mye på bunnlinjen ved kraftdreven industri. Det er et stort fortrinn i dagens grønne skifte, sier Ida M. Larsen, prosjektleder ved MON.

Nylig ble også Norsk -Fuel presentert på en pressekonferanse i Mosjøen.

Ida M Larsen

Prosjektleder ved Mosjøen og omegn

– Nå har vi landet tre store etableringer det siste året hvor kun innsatsfaktoren for disse industriene er CO2, vann og strø. Utslippet er kun varmt vann og oksygen. Grønnere cluster finnes knapt i Europa, sier daglig leder i MON, Espen Isaksen.

– Norsk e-Fuel skal produsere syntetisk drivstoff av 70.000 tonn CO2 i første fase. Vi snakker totalinvesteringer på flere milliarder norske kroner og årlige eksportverdier for den nye grønne industrien på nærmere 4,0 mrd kroner per år. Det grønne skiftet skjer definitivt i Mosjøen på Helgeland, fortsetter Isaksen.

Skaper synergieffekter

– Når vi får henvendelser fra selskaper som ønsker å etablere seg her, setter vi de i kontakt med næringslivet og andre aktører. Slik kan vi se synergieffekter på dem som kommer og det vi har, sier Larsen, og viser til Bergen Carbon Solutions (BCS), som produserer karbon-nanofiber.

– De skal nå etablere seg i Mosjøen, og vi har satt i gang flere prosjekter som støtter opp under deres prosjekter, sier hun.

Larsen forteller at de også jobber med å bygge opp et forskningsprosjekt i samarbeid med BCS – prosjektet CNF Arena.

– Målet er å bygge opp et fagmiljø på avansert karbon-nanofiber og utvikling av fremtidens grønne materialer i Mosjøen.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF skal være en pådriver for utvikling og vekst i Mosjøen og Vefsn. Les mer her!

Helgeland Kraft sitt Øvre Forsland Kraftverk har vunnet en internasjonal arkitektur- og bærekraftspris. Foto: Helgeland Kraft.

Trenger arbeidskraft

Det voksende industrimiljøet krever mer arbeidskraft. Mosjøen og omegn er klare for flere innbyggere. Larsen forteller at de trenger et stort spekter av forskjellige yrkesgrupper.

– Vi trenger mer av alt. Alt fra fagarbeidere og administrasjon til ingeniører. Vi får veldig mange fremtidsrettede arbeidsplasser, og ønsker å rekruttere folk som vil være med og bygge fremtidens industri sammen med oss, sier hun.

Flere tomter regulert til boligformål står klare, og barnehage- og skoletilbudet er på plass. Det skal også bygges en ny videregående skole, og Vefsn kommune har blitt kåret til årets ungdomskommune. I tillegg kan Mosjøen by på både rik natur og spennende kultur. Fjellturer, fiske, kajakkpadling, zipline og Via Ferrata er bare noen av naturopplevelsene regionen kan tilby. Byen har også et stort tilbud av arrangementer, og blir gjerne omtalt som kultur- og arrangementsbyen på Helgeland.

Et attraktivt sted å etablere seg

– Vi har mange konkrete prosjekter på gang, og jeg tar det som et bevis på at vi er et attraktivt sted å etablere seg. Vi spiller godt på lag med aktørene og jobber hele tiden med å finne relevante prosjekter som kan dra nytte av hverandre, sier Karlsen, og legger til:

– Aktørene som nå har gitt tydelige signaler om at de skal etablere seg her, er alle grønne. Det er ikke noe som er bedre enn at den rene, fornybare kraften brukes til ny, grønn industri.

MON KF er Vefsn kommunes næringsselskap. De jobber med samfunns- og næringsutvikling i tillegg til rådgiving for nyetablerere og eksisterende bedrifter.

Les mer på mon.no.

Next article