Home » Kvinner i karrieren » Mangfold og likestilling gir mange muligheter
Sponset

Mangfold og likestilling er ikke bare pene ord i Pfizers presentasjoner. Det er helt nødvendig for at de skal kunne være en bra arbeidsplass som tiltrekker seg de beste talentene, og for å lykkes med oppgavene.

– Kort fortalt ønsker vi at Pfizer skal være en fantastisk arbeidsplass for alle, sier Sissel Andresen, Regional Sales Manager ved Pfizer.

Andresen legger til at mangfold kan handle om tradisjonell kjønnsbalanse, men også om alder, etnisitet, seksuell legning eller andre faktorer.

– Hos oss skal kolleger ha like muligheter til en karriere, og kollegene våre skal oppleve en tilhørighet i firmaet og at Pfizer er en god arbeidsplass for alle der man blir respektert for den man er, sier hun.

Pfizer er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskap. Deres visjon er å bidra til medisinske gjennombrudd som gjør menneskers liv bedre. Les mer her.

Mange kvinnelige toppledere

Likestilling på arbeidsplassen er nærmest en selvfølge i et moderne land som Norge, og særlig i kunnskapsbedrifter som for eksempel legemiddelselskap. Andresen er slett ikke ensom i rollen som kvinnelig leder blant de mange globale legemiddelselskapene som har kontor i Norge.

– Det er flere andre selskap i bransjen som også har kvinnelige toppledere, sier hun.

Mange globale legemiddelselskap har kontorer i Norge, og legemiddelindustrien er generelt kjent for å ha veldig fornøyde ansatte. Organisasjonen Great Place to Work kårer hvert år Norges beste arbeidsplasser, og legemiddelselskap har i mange år kommet høyt opp i disse kåringene. For noen år siden fikk Pfizer i Norge topplasseringen på denne eksklusive listen.   

Familievennlig jobbkultur

Men likestilling handler ikke bare om å gi kolleger de samme mulighetene på papiret, uavhengig av kjønn. Muligheten til å kunne balansere privatliv og jobb er også viktig for å gi alle like muligheter til å lykkes.

– Vi må også innse at kolleger som er i ulike faser av livet møter forskjellige utfordringer, for eksempel ved fødsel og pass av små barn. Derfor er det nødvendig at vi har gode ordninger for permisjoner og hjemmekontor, og at vi sørger for at det å stifte familie er forenelig med å jobbe hos oss, sier Andresen.

Fikk lederjobb mens hun var i mammaperm

Med en positiv innstilling til å kombinere familie med jobb, trives også kvinnelige kolleger lettere i jobben.

– Som et eksempel, kan det nevnes at jeg fikk tilbudet om å bli daglig leder i Pfizer da jeg var hjemme i fødselspermisjon med min minstemann. Jeg tok over som daglig leder da han var syv måneder, og jeg har opplevd at det har vært fullt mulig å kombinere lederstillingen med det å være småbarnsmamma på en god måte. Slik kan en familievennlig jobbkultur bidra til både mer likestilling på jobben og mer likestilling i hjemmet samtidig, sier Andresen.

Pfizer

Pfizer er et globalt legemiddelselskap med hovedkontor i New York. I Norge har Pfizer 85 ansatte.

Pfizer jobber med å utvikle legemidler på mange forskjellige områder, som blant annet kreft, vaksiner, sjeldne sykdommer, autoimmune sykdommer, hjerte- og karsykdommer, antibiotika og Covid-19-relaterte vaksiner og legemidler.

Andelen kvinner på ledernivå i Pfizer er per 2021 på 41 prosent. Selskapet har som mål å være et selskap som har full likestilling, lik lønn for likt arbeid og like karrieremuligheter for alle ansatte.

En undersøkelse av likelønn i store globale selskap fra 2020 gir Pfizer toppkarakteren «A» (2020 Racial and gender Pay Scorecard, Arjuna Capital/Proxy Impact) 

Magasinet Forbes kåret i år Pfizer til fjerdeplass på listen over verdens mest respekterte selskap.

Les mer på pfizer.no.

Av Marte Frimand

Neste artikkel