Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Lite selskap med stor samhørighet. Slik skaper Akselera et godt arbeidsmiljø
Sponset

Har du lyst til å jobbe et sted hvor du kan utvikle deg, ha en variert arbeidsdag og samtidig ha en god balanse mellom jobb og fritid? I Akselera har du også muligheten til å bli medeier i selskapet.

– Som konsulenter veileder vi våre kunder gjennom store og komplekse implementeringsprosjekter. Dette betyr å hjelpe dem med å håndtere endring og drive forventningsstyring. Basert på vår erfaring kan vi gi råd om hvordan prosjektet bør gjennomføres for å lykkes, forklarer marketingansvarlig, styrerepresentant og konsulent i Akselera, Kine Kværum-Hoff.

– Basert på våre råd får vi kunden til å reflektere selv over hva som kreves i prosessen. På den måten får de eierskap til prosjektet, presiserer hun mens kollegaene Inger-Anne Moster, Andrea Haug, og Anja Wright nikker enig.

Implementerings-hjelperen

Akselera er en samarbeidspartner som jobber på kundesiden, hvor de blant annet støtter kunden i valg og implementering av nye systemer. Dette lykkes de med ved at konsulentene har lang erfaring om forretningsdrift, prosjektledelse, prosessforbedring og teknologi.

Et av de viktigste arbeidsområdene er å hjelpe kunden med å bruke systemet riktig og å bygge sin egen kompetanse, slik at de kan være selvgående etter at prosjektet er ferdig.

– Det jeg synes er mest spennende med jobben er å forstå organisasjonen og kartlegge hvordan det nye systemet kan underbygge etablerte arbeidsprosesser. Dette kan resultere i at man enten må gjøre endringer i arbeidsprosesser eller i systemet. Kultur spiller også en viktig rolle i hvordan bedrifter møter endringer, sier Inger-Anne Moster og mener at en må ha en stor grad av nysgjerrighet for å lykkes med dette.

Jobb hos oss

Akselera er en fremgangsrik, medarbeidereid bedrift. Vårt mål er at kundene våre skal oppnå gode resultater. Når de har oppnådd suksess, er vi fornøyde.

Work Life Balance viktig

Kvartetten ønsker å avlive myten om konsulent-tilværelsen som en hverdag med mye arbeid og altfor lite fritid.

– Da jeg begynte å jobbe som konsulent i 2013, var jeg redd for at jobben ville gå utover fritiden min. Men i Akselera møtte jeg veldig hyggelige og forståelsesfulle mennesker som ønsket at vi skulle ha en god balanse mellom jobb og fritid, smiler Kværum-Hoff.

Kan dere gi oss noen eksempler på dette?

– Vi har for eksempel stor forståelse for de som har syke barn og må dra hjem fra jobb, svarer Anja Wright som i tillegg til konsulentjobben også er finansdirektør (CFO) i selskapet.

– Et annet eksempel på dette var da Kine skulle ut i foreldrepermisjon. Da var vi et nytt selskap uten særlig erfaring med dette, noe som gjorde at hun selv kunne være med å formulere interne retningslinjer. Dette er et bevis på hvordan vi selv kan påvirke det som skjer i selskapet, utdyper Wright og trekker frem den flate ledelsesstrukturen som en av de største fordelene ved å jobbe i Akselera.

– Men Work Life Balance gjelder ikke bare oss som har barn. Mange av oss har fritidsinteresser som for eksempel løping, reise, fotografering og konserter, som fint lar seg kombinere med rollen som konsulent i Akselera, legger Kværum-Hoff til.

Foto: Tiril Lovise Johansen-Øyerhamn

Teknologi, mer enn koding

Mens Kværum-Hoff og Wright har en utdannelse i strategi og ledelse, har, Moster og Haug økonomiutdannelse. Ingen av dem har kodeerfaring, til tross for at de jobber med å implementere IT- og forretningssystemer hos bedrifter.

– Mange som jobber med teknologi har ikke studert dette. For oss er det viktigste å forstå hvordan man kan bruke IT- og forretningssystemer for å få mer effektive prosesser. For eksempel har jeg selv arbeidet mye med logistikk og innkjøp, og har sett hvordan IT-systemer kan støtte og effektivisere slike prosesser, sier Andrea Haug som begynte å jobbe i Akselera for et halvt år siden.

Alle kan bli medeiere

Kurs, faggrupper og et godt sosialt miljø er noen av godene ved å jobbe i Akselera.

– Jeg synes mentorordningen er et supert tilbud hvis du ikke har veldig lang erfaring og ønsker å utvikle deg. Så vil jeg også nevne at man kan bli medeier i selskapet. Det er veldig positivt, sier Haug og får støtte fra resten av gruppen.

– Det å kunne bli medeier er med på å styrke samholdet i selskapet, legger Wright til.

Hvem passer Akselera for?

– Akselera passer for personer som liker å jobbe i team, men samtidig er selvstendige, har fokus på leveranse, er nysgjerrige og er åpne for nye utfordringer og muligheter, svarer Wright mens de andre nikker enig.

 Det er viktig å være strukturert og kunne kommunisere tydelig, utdyper Moster.

– Om du ønsker å ta på deg mer ansvar internt, eller være med på å utvikle nye fagområder, er det muligheter for det, legger Kværum-Hoff til.

– Så passer vi spesielt godt for de som vil jobbe i et lite selskap med en sosial og inkluderende kultur, avslutter de.

Vår største styrke er kulturen og menneskene. Entusiasme, samarbeid, respekt, åpenhet og tillit er grunnmuren i konsulentvirksomheten vår. I Akselera jobber vi i team. Vi bruker den kollektive kunnskapen og erfaringen vår til å løse kundenes utfordringer og sørge for at prosjektene deres lykkes.

Les mer på akselera.com

Av Kristian Fabrizio

Next article