Home » Kvinner i karrieren » – Byggenæringen trenger flere kvinner
likestilling

– Byggenæringen trenger flere kvinner

Administrerende direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening vil ha mange flere kvinner i bransjen. Foto: Moment Studio

Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa, så vi har et stort arbeid foran oss, med kun et par prosent kvinner blant bygningsarbeidere og håndverkere, noe bedre i byggeindustrien, som hadde 8,8 prosent i fjor.

– 37 prosent av medlemmene våre opplever skjevhetene problematisk i rekrutteringsarbeidet, så vi har lenge arbeidet for å spisse det mot kvinner, blant annet med prosjektet Kvinner i byggenæringen, og rekrutteringskampanjer, sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Hun mener det er mer som kan gjøres, for eksempel med holdningene til yrkesfagene:

– Vi må få foreldre og rådgivere til å se at yrkesfag gir sikre jobber og gode karrieremuligheter, og vise bransjens betydning for det grønne skiftet, som ikke vil lykkes uten næringen. Vi skal bli klimanøytral og finne frem til nye løsninger, som vil gi mange spennende oppgaver, men vi trenger kvalifisert arbeidskraft, og kvinner med på laget.

Flere ledere

– I 2019 iverksatte vi et arbeid som skal øke kvinneandelen i bygge- og anleggsnæringen, og innspill peker på fremsnakking av yrkesfagene. Vi prøver å få politikere og andre til å påvirke holdninger, satsingen på utdanning, og flere kvinner i alle ledd av næringen. Det er et systematisk arbeid, som vil betale seg over tid. En fersk undersøkelse blant de 20 største entreprenørene viser en lederandel på 19 prosent kvinner, 22 prosent i styrene, så vi er på vei.

Ifølge Solli har den økte åpenheten etter metoo-bevegelsen gjort mye for å redusere seksuell trakassering, men understreker at det er viktig å beholde fokus på problemet.

– Vi skal skape trygge rammer for alle medarbeidere. BNL har vært tydelig på at bedriftene må ha gode regler og rutiner for å følge opp uønsket adferd, og har lenge arbeidet med tiltak for å fjerne hindringer for kvinner, og vise frem gode rollemodeller. Vi opplever større åpenhet, og at flere tør å si fra. Byggenæringen er jo svært mannsdominert, og et større mangfold vil påvirke kulturen.

Høy trivsel

– Med det sagt, har vi et klart inntrykk av at kvinner i næringen stortrives, og er glade for det valget de har tatt. Dette er en næring med flere bransjer som kan vise til gode lønns- og arbeidsvilkår, varierte oppgaver og mulighet for faglig utvikling og avansement, og jeg tror kvinner kan bidra til å demme opp for mangel på kvalifisert arbeidskraft. Det sier jo seg selv at vi ikke bare kan rekruttere fra halve befolkningen.

– Dersom vi får flere kvinnelige søkere til byggenæringen, vil det ha mye å si, både for rekrutteringen, for kultur og trivsel på byggeplassene, men om det vil være nok, er vanskelig å si. Vi vil nok alltid ha oppdrags-topper, som fordrer arbeidskraft fra andre land. Uansett er det viktig å vise frem hvilke spennende jobbmuligheter som er i byggenæringen, for vi trenger flere kvinner på laget når vi skal bygge landet og gjennomføre det grønne skiftet.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel