Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Kvalitet og levetid trumfer rimelig og skadelig
Sponset

Plastrør er kanskje ikke det første vi forbinder med bærekraft. Kanskje fordi vi er vant til at de fremstilles av fossil olje, og i liten grad lar seg resirkulere. Plastrør-produsenten Wavin kan få oss på andre tanker.

Wavin er den ledende europeiske leverandøren av plastrør-systemer i vann-, avløps- og VVS-sektoren, med store ambisjoner om å gjøre en forskjell på bærekraft-feltet, til de grader at det er definert som verdiskapende faktor, heller enn virkemiddel for kostnadsreduksjon. Norsk Wavins VA-salgssjef Thomas Birkebekk forklarer:

– Det handler om hva vi kan gjøre for miljøet, gå foran og selge produkter som varer og er klimavennlige. Da kan vi ikke være den rimeligste leverandøren, men satser desto mer på utvikling av bærekraftige produkter. Det reflekteres i kvaliteten, og er av stor miljøbetydning. Graver du kortlivede produkter ned i bakken, varer det ikke lenge før du må grave igjen. Fyllmasser må erstattes, og gravemaskiner og trailere involveres, som selve motsatsen til bærekraft. Jo bedre kvalitet desto mer bærekraftig, og deri ligger verdiskapingen.

Wavin satser mye på å gjenvinne plastmateriale fra eget produksjonsoverskudd.

– Uten å kvantifisere det nærmere, kan jeg fortelle at vi gjenbruker alt som går til spille i fabrikk, og alt som lar seg resirkulere, brukes igjen. Men dette er bare en liten bit av bærekraft-satsingen, forteller han.

Thomas Birkebekk

VA-salgssjef i Norsk Wavin

Troverdig produktsporing

– Som en stor global aktør har vi valgt å ta hensyn til miljø, CO2-avtrykk og våre produkters virkning på miljøet, ved å klimadeklarere dem med EPD (Environmental Product Declaration). Dessuten er det et krav fra kommuner og andre kunder, så alle som vil levere til markedet, er nødt til å vise at de tar slike hensyn, og EPD gir en svært god sporing av produktenes opprinnelse.

Birkebekk er tydelig på at konstant innovasjon er avgjørende for bærekraft-målene i Parisavtalen og EUs grønne vekststrategi.

– De er ikke endelig definert. Vi snakker om fabrikker og produkttransport, og nullutslipp regnes som en utopi. Derimot jobber vi hele tiden med å se hvordan vi kan bidra, både i transporten, fremstillingen, og råvarene vi bruker. Nå er vi i stand til å produsere fossilfrie rør, basert på treolje og andre ressurser. I tillegg sjekker vi om rørmaterialet passer de stedlige massene, så man slipper innhentet fyllmasse, så det er mange hensyn som tas.

Hindrer overvann og oljesøl

Et miljøproblem som har vokst i takt med flomfaren og de økte nedbørsmengdene, er overvanns-problematikken, der Wavin er helt i front.

– Vi er veldig fornøyde med systemene for overvannshåndtering, som tar av for styrtregn og flom, og er datastyrt, slik at man bestemmer når vannet sluses ut eller gjenbrukes, for eksempel til vanning av parker, bilvask og mye annet, foruten at vi arbeider med olje- og fettutskilling, som alene er høyst miljørelevant. Det brukes i tandem med overvannshåndteringen på parkeringsplasser, verksteder og garasjeanlegg med oljesøl. Disse systemene renser vannet, før det sendes videre til magasinene i overvanns-anlegget, og disponeres for gjenbruket jeg nettopp nevnte, sier Birkebekk.

Systemene henger også sammen, og er en pakkeløsning som løser flere miljøproblemer etter tur, som nok et eksempel på Wavins innovative tenkesett.

– Vi er en såpass stor aktør, at vi har valgt å levere totalløsninger for vann, avløp, overvann, olje- og fettutskilling, både ute og i bygningsmasser. Klimaendringene har stilt oss overfor utfordringer, og det er jo ikke alt vi kan løse, men på dette feltet har vi meget gode løsninger. Det vi kan trenge nå, er en mer helhetlig tenkning gjennom alle leddene, fra bestiller, via entreprenører, grossister og underleverandører, slik at kvalitet og bærekraft gjennomsyrer helheten. Kanskje må vi bort fra pris som den dominerende konkurransefaktoren, avslutter han, og lar det skinne gjennom at Wavin har flere nyvinninger i ermet.

Les mer på: wavin.com.

Av Jarle Petterson

Next article