Home » Industri 4.0 » Industrial Green Tech sikter høyt
Sponsored
Sponset av:

Vi bygger ny klimapositiv industri. Bli med på utviklingen, inviterer Irene Siljan Vestby, leder av Industrial Green Tech (IGT). IGT er en av årets nye Arena-klynger i Norwegian Innovation Clusters, utviklet av bedrifter fra Norges største industriregion, Grenland i Telemark.

Vi tilbyr samarbeid for å utvikle, teste og bygge ny smart teknologi og effektive løsninger til industri og sirkulærøkonomi. Med utgangspunkt i Norges største konsentrasjon av prosessindustri og regionens ledende leverandørindustri og FoU-miljøer, kan vi bidra til ny livskraftig industrivekst og klimakutt verden trenger, sier leder for IGT, Irene Siljan Vestby.

avatar

Irene Siljan Vestby

Leder, IGT

Nå har vi lykkes med å få Arena-status, og nå skal vi lykkes med å forsterke en allerede solid samarbeidsplattform. Å komme først i mål som en klimapositiv industriregion før 2050 er en god påminnelse hele veien.

Stor interesse

Bedrifter i regionen og utenfra har allerede tatt kontakt. – Det er fantastisk oppløftende å merke så stor interesse. Noen av de første kommentarene jeg fikk var: «Endelig, det var på tide at Telemark og Grenland fikk status som Arena-klynge.» Og vi trenger flere dyktige samarbeidspartnere i industriklyngen, så ta kontakt, oppfordrer klimaoptimist Siljan Vestby.

Klimapostiv

– Bedriftene jobber nå samlet for å bli verdens første klimapositive industriregion. Målet er å gjøre norsk industri konkurransedyktig på global basis i det nødvendige grønne skiftet.

Industrial Green Tech (IGT)

•  Samarbeidsplattform for å utvikle nye grønne teknologiske løsninger til ny industriell vekst og kutt i klimagassutslipp.

•  Klyngen springer ut fra tre industrinettverk i Telemark, Industri Clusteret Grenland, Telemark Offshore og Teknologinettverk Telemark, med hovedvekt i Grenland og Norges største konsentrasjon av prosessindustri.

Kontakt Irene Siljan Vestby, [email protected] www.industrialgreentech.com

Av Siri Krohn-Fagervoll

Next article