Home » Havvind » Samarbeid gir store gevinster
Havvind

Samarbeid gir store gevinster

Knut Lockert
Knut Lockert
– Gjennom samarbeid deler man på kompetanse, og det spares på kostnader gjennom at man handler inn som om man er blant de største, sier Knut Lockert, daglig leder, Distriktenes energiforening, (Defo). Foto: Fredrik Kveen

Samarbeid mellom energiverk gir store besparelser og bygger kompetanse. Nettopp derfor går flere og flere energiverk inn i allianser for å høste stordriftsfordeler. Det må jobbes smartere fremover, og alliansedannelser er smart.

Det er stor aktivitet i energiverkstyrene om dagen.  Her vet man at bransjen står overfor store utfordringer. Det være seg på investeringssiden, kompetansesiden, på beredskap og ikke minst i «grenselandet» mellom IT og kraftnett.

Innføringen av AMS der alle landets abonnenter skal få montert en måler som kan leses av direkte fra nettselskapet, åpner for mange muligheter.  Nå skal disse gripes.  Nettselskapene vil øke nettnytten gjennom sparte og smarte investeringer og kundene vil få tilgang til alle mulige apper som gjør at en kan styre strømforbruket med mobiltelefonen og på den måten spare penger.

Tiden der hvert enkelt nettselskap skulle kunne alt alene er forbi

Vi står nå i startgropen på en spennende framtid og enkelte lurer på om nettselskapene henger med i timen.  I Distriktenes energiforening, Defo kan vi bekrefte at det gjør de og ett viktig virkemiddel er samarbeid mellom selskapene.

Gjennom samarbeid deler man på kompetanse, og det spares på kostnader gjennom at man handler inn som om man er blant de største.  Det gir lavere priser og det sikrer bedre produkter. Tiden der hvert enkelt nettselskap skulle kunne alt alene er forbi.  Sånn må det også være.

De fleste av de mindre og mellomstore nettselskapene kommer til å bestå

Til noen politikeres store skuffelse, tar de små og mellomstore selskapene nå grep nettopp gjennom samarbeid og sikrer på den måten at selskapet kan bestå fremover.  Tanken om at vi burde ha vært kun noen få selskaper i Norge, som sterke krefter i NHO og sittende Regjering jobber for, får seg her ett skudd i baugen.

Her blir de tatt på senga av smarte mindre nettselskaper, som igjen viser vei for å takle framtidens utfordringer, slik de alltid har gjort. Og vær klar over at av de aller mest effektive selskapene i Norge, finner vi noen av de minste. De er også av de smarteste. Defos oppfordring til politikerne og myndigheter er at disse selskapene skal man heie på og ikke stikke urimelige kjepper i hjulene på ved å innføre unødvendige og fordyrende krav basert på økonomiske prinsipper som passer økonomien og ikke i den virkelige verden.

Av Knut Lockert, Daglig leder, Distriktenes energiforening, (Defo)

Neste artikkel