Skip to main content
Home » Havvind » Norge kan levere fremtidens energi
Havvind

Norge kan levere fremtidens energi

Dudgeon Offshore Wind Farm
Dudgeon Offshore Wind Farm
Dudgeon Offshore Wind Farm. Foto: Jan Arne Wold

Jon Dugstad

Director Wind & Solar, Norwegian Energy Partners

Foto: NORWEP

I en verden som i stadig større grad er opptatt av klima, enten det er Paris-avtalen, karbonbudsjett, smeltende poler eller forurensede storbyer i India og Kina, er behovet for, og etterspørselen etter fornybar energi høy og raskt voksende. 

Når vi vet at 70 prosent av verdens utslipp av klimagasser er drevet av energiforbruket og at 30 prosent igjen er relatert til kraftproduksjon, er det et sterkt sug etter ny fornybar kraftproduksjon.

Veksten i energiforbruket er størst i Asia, Afrika og Sør-Amerika, land med lav elektrifiseringsgrad og økende forbruk. Elektrifisering av industriprosesser og transport øker etterspørselen ytterligere. Så mye som 70 prosent av all ny kraftproduksjonskapasitet var i 2018 fornybar. Kraftetterspørselen vokser, DNV GL forventer at andelen av det totale energiforbruket dekket av elektrisitet vil øke fra 20 prosent i dag til 45 prosent i 2050. Denne veksten reduserer bruken av fossilt brensel i transport, industri og varme.

I ferd med å bli konkurransedyktig

Fornybar energi er i ferd med å bli konkurransedyktig i alle markeder. For eksempel er kostnadene for produksjon av vind på land det siste tiåret redusert med 70 prosent, mens kostnadene for solenergi er redusert med 90 prosent. Prisfallet øker igjen etterspørselen.

Utviklingen skaper et fantastisk grunnlag for ny industri! Frem til 2018 er det blitt skapt rundt ti millioner arbeidsplasser innenfor utbygging og drift av fornybar energi globalt, ifølge International Renewable Energy Agency (IRENA).

Når vi vet at 70 prosent av verdens utslipp av klimagasser er drevet av energiforbruket og at 30 prosent igjen er relatert til kraftproduksjon, er det et sterkt sug etter ny fornybar kraftproduksjon.

Hva så med Norge og norske leveranser til den nye industrien? I Norge anvender vi vannkraft til produksjon av silisiumskiver som råvarer for kinesiske solpanelprodusenter, samtidig som vi også har utviklet en liten industri rundt utbygging og drift av små og store solenergianlegg. Det er spennende, men den norske solenergiindustrien er fremdeles liten og med begrenset eksportpotensial.  

Potensiale i havvindnæringen

Vind-industrien i Norge består i stor grad av utbyggere av vindkraftanlegg – stort sett på land og i Norge. Vi produserer ikke vind-turbinene eller ståltårnene, de største verdienhetene i et vindkraftanlegg. Selv om enkelte norske bedrifter leverer til denne industrien så har vi ikke utviklet en leverandørindustri med internasjonalt potensiale av størrelse.

Innenfor havvindindustrien er bildet imidlertid helt annerledes. Vi har foreløpig ikke bygget havvindanlegg i Norge, men norsk industri er i ferd med å etablere en sterk posisjon innenfor havvindindustrien globalt. Equinor har engasjert seg som utbygger, og norske offshoreleverandører utforsker ivrig stadig nye markeder med oss i Norwegian Energy Partners. Blant våre 270 medlemmer fra offshore og maritim næring har mer enn halvparten utviklet et tilbud for havvindmarkedet.

Eksport og internasjonal omsetning er 7-8 milliarder, noe som allerede plasserer havvindnæringen på toppen av pallen innenfor fornybar energi. Norwegian Energy Partners har beregnet at norsk havvindindustri kan ekspandere og omsette internasjonalt for opp mot 50 milliarder kroner i 2030, bare elleve år inn i fremtiden. En videre satsning på havvind kan sikre overgangen fra olje og gass for mange arbeidstakere og bidra til økt verdiskaping i Norge. Samtidig kan vi vise verden at norsk offshore-kompetanse og -erfaring er etterspurt for utbygging av fornybar energi over hele kloden.

Av Jon Dugstad, Director Wind & Solar i Norwegian Energy Partners

Next article