Skip to main content
Home » Havvind » Kortreist energilagringsteknologi og ekspertise
Sponset

Med en raskt økende andel av sol- og vindenergi, samt et endret forbruksmønster av elektrisitet, får distributørene av elektrisk energi en utfordring. 

«Ny fornybar energi» (ikke vannkraft) genereres ofte i perioder med mindre behov, mens forbruket økes i kortere perioder på grunn av eksempelvis elbil-lading, induksjonplater og andre moderne effektintensive innretninger. Dette er ikke dagens el-nett dimensjonert for, og distribusjonsselskapene får en utfordring.  

I mange land, mest sannsynlig snart også i Norge, introduseres det variable strømpriser og effekttariffer der man må betale for den høyeste effekten over en kort periode, per måned. Med andre ord, har man et kortvarig høyt strømforbruk, kan det få store konsekvenser for strømregningen den måneden. Det kan synes urettferdig, men strømnettet dimensjoneres for maks-belastning, og ved å ta betalt på denne måten gir man insentiver for å fordele forbruket over døgnet og dermed unngå store investeringer i nettet som igjen må belastes abonnentene. 

Man har mange muligheter til å fordele lasten utover dagen ved smart styring av store laster som varmekjeler, varmekabler, elbil-lading med mer.  

Styring av forbrukslaster kan i mange tilfeller være utilstrekkelig eller uønsket. Da kan et smart energilagringssystem være et godt alternativ eller supplement. Med et batteribasert energilager kan man lade batteriene når strømmen er billig eller fra overskudds solenergi, og bruke den når strømmen er dyr, eller for å unngå kostbare effekttopper. I tillegg vil man for større anlegg kunne unngå store anleggsbidrag som distribusjonsselskapene vil kreve dersom store oppgraderinger er nødvendig. 

Fleksibel energilagring. Pixii PowerShaper 30kW/65kWh. Skalerbar for å møte de fleste energilagrings applikasjoner og behov opp til 2-300kW. Foto: Pixii

En norsk energilagringsekspert 

Pixii er en ekspert på energilagringssystemer og baserer sine løsninger på egenutviklet norsk teknologi. Systemene er modulære og skalerbare, og kan i prinsipp møte ethvert behov til energi og effekt.  

– Pixii utvikler energilagringssystemer fra ti til et par hundre kilowatt. Disse systemene er ideelle for eksempelvis kommersielle bygg, industrielle anlegg eller gårder som har lokal solstrømsproduksjon, høye effekttopper eller behov for reservestrøm. Også nettselskapene selv kan ha stor nytte av energilagring i sine nett. At Pixii-systemet kan benyttes i både IT-nett og TN-nett gjør det spesielt godt egnet for norske forhold, sier Morten Schøyen, markedsdirektør i Pixii. 

I tillegg til alle besparelsene nevnt tidligere, gir også energilagringssystemer fra Pixii muligheter for ytterligere inntjening gjennom å tilby tjenester tilbake til nettoperatøren for å bidra til å stabilisere nettet.  

Fleksibelt og funksjonelt

– Vi har pilotanlegg planlagt for flere nettselskap, private og offentlige bygg der vi får demonstrert vår fleksibilitet og funksjonalitet. Det finnes også mange andre applikasjoner og bruksområder for våre energilagringssystemer og vi ser et raskt voksende marked, både i Norge og internasjonalt sier Schøyen.

Av Pixii

Next article