Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Tenker hele livsløpet når nye boligområder utvikles
Sponset

Der mennesker trives og har det bra, utvikles det gode samfunn. Derfor er JM opptatt av å utvikle gode og bærekraftige bomiljøer, der man skal kunne bo og trives hele livet. Det betyr både store og små leiligheter, rekkehus og eneboliger, nærhet til butikk og servicetilbud.

– Vi har for eksempel noen prosjekter der tre generasjoner innenfor samme familie har valgt å bosette seg, sier Cecilie Nødtvedt, leder for bærekraft i JM.

Cecilie Nødtvedt

Leder for bærekraft i JM

JM Norge er en boligutvikler som bygger svanemerkede boliger i nærheten av kollektivknutepunkter i Trondheim, Bergen, Vestfold, Oslo og omegn. Siden 2018 har JM svanemerket alt de har bygget, både i Finland, Sverige og Norge.

– Å miljøsertifisere boligprosjekter i henhold til Svanemerkets krav, innebærer strenge krav til fuktkontroll, dagslys og energiforbruk. I tillegg skal alle produkter og materialer som bygges inn i bygget godkjennes av Miljømerking Norge, siden det ikke er tillatt med helse- og miljøskadelige produkter, sier Nødtvedt.

– Vi vet at Svanemerket er en ordning som kundene våre kjenner til, og vi tror at flere kunder kommer til å etterspørre miljøsertifiserte boliger i fremtiden. Svanemerkingen gir oss en god tredjepartsvurdering av vårt arbeid. De følger byggeprosessen vår og kvalitetssikrer alt vi gjør. Vi får stadig oftere tilbakemelding om at kundene setter pris på at boligene er miljøsertifisert, sier hun videre.

Les også: Fordeler ved å velge en svanemerket bolig

Reduserer klimautslipp

Norge har et mål om å redusere sine utslipp med 55 prosent innen 2030, og byggebransjen er en sektor som har et stort potensial for å bidra med reduksjon av klimagassutslipp. JM har et klimamål om å redusere sine klimautslipp med 85 prosent fra 2022 til 2030. For å lykkes med det, må de snu hver eneste stein.

– Vi vet at den største miljøbelastningen er knyttet til de materialene vi bygger inn i byggene våre. Derfor er det så viktig for oss å samarbeide med de aktørene i vår verdikjede som vi kjøper produkter og materialer fra. Eksempelvis er betongen det produktet som skaper størst utslipp. Vi er involvert i flere innovasjonsprosjekter der målet er å utvikle og ta i bruk mer klimavennlige betongtyper, sier Fred Solvik, teknisk sjef i JM.

– Vi har et klimaveikart som tar for seg vår vei for å på sikt bli klimanøytral. Det viktigste vi gjør, er å bygge boliger av god kvalitet og som skal vare i mange år. Det er viktig at vi hele tiden etterspør mer helse-, miljø- og klimavennlige produkter. Hvis vi trykker litt på bransjen hele tiden, vil det trigge innovasjon av nye og bedre produkter, legger Nødtvedt til.

Hundremeterskogen. Foto: Alma Stenberg

70 prosent skal materialgjenvinnes eller ombrukes

For å nå klimamålet, skjerpes også kravene til byggeprosessen. I 2023 er alle byggeplasser som starter opp fossilfrie. Det innebærer at alt fossilt drivstoff er byttet ut med biodrivstoff, og at det brukes elektrisitet og fjernvarme der det er mulig.

– Byggebransjen har et krav på seg om at minst 70 prosent av alt byggavfall skal kunne materialgjenvinnes eller ombrukes. Det er noe JM jobber aktivt med å tilrettelegge for. Mer enn 92 prosent av avfallet vårt sorteres, sier Nødtvedt.

JM har flere innovasjonsprosjekter på gang for å redusere avfallsmengdene. I august i år lyktes de i det ene prosjektet å gipse en hel leilighet uten at det oppstod gipsavfall.

– Det var en stor milepæl for oss, sier Nødtvedt.

Morten Trosterud, leder for logistikk i JM, forteller at de siden 2019 har samlet inn alle typer trepaller på prosjektene og levert disse til Smartretur.

– På denne måten sikrer vi at trepallene ikke blir avfall og går til energigjenvinning, men får et lenger liv ved at de kan ombrukes igjen og igjen, sier han.

Bærekraft

JM er en av Nordens ledende boligutviklere. Områdene der vi bygger boliger og boligområder har stor betydning for samfunnsutviklingen. Samtidig er det liten tvil om at vår virksomhet utfordrer kloden. Vi lager et stort avtrykk, og med det følger et stort ansvar.

Energieffektive boliger

Å bygge boliger som er energieffektive, har aldri vært viktigere enn det er nå. Svanemerket krever at JMs leilighetsbygg skal ha et netto energibehov som er ti prosent lavere enn myndighetenes krav.

– Vi vil se mye mer av energiløsninger som solceller i fremtiden. En undersøkelse vi har gjort, viser at en leilighet fra 1950 bruker omtrent åtte ganger mer energi til oppvarming enn en ny JM-leilighet, sier Jens Eirik Brandal, teknisk sjef Installasjon og Energi i JM.

Myrvoll Housing. Foto: Alma Stenberg

Bygger bomiljøer, ikke bare boliger

I de neste årene vil vi oppleve et klima som er varmere, våtere og villere. Derfor har JM et stort fokus på å tilrettelegge tomtene for å være rustet for dette og eksempelvis tåle store vannmengder. Der det er mulig, behandler de alt overvann på terreng. Det innebærer eksempelvis å lage regnbed, forsenkinger i terrenget og minimere bruken av tette flater som eksempelvis asfalt.

– Når JM planlegger boliger, er uteområdene vel så viktig som selve bygningen. Grøntområder, sosiale soner og lekeplasser skal gjøre det godt å bo på området. Vi bygger boligmiljøer, ikke bare boliger. Vi ønsker å legge til rette for at kundene skal kunne ta med seg kaffekoppen og bli kjent med andre beboere mens barna leker på lekeplassen, sier Alexander Eckhardt, landskapsarkitekt i JM.

Alexander Eckhardt

Landskapsarkitekt i JM

Natur og utendørsområder

Bærekraft og miljø er også viktig når uteområdene skal planlegges. Mindre asfalt, mindre plen og mer blomstereng, bærbusker, frukttrær og staudefelt er en del av den nye utviklingen.

– Vi planlegger for blomstring gjennom hele sesongen, og prøver å fremelske innsektsvennlige busker, trær og planter. Vi klipper plenen sjeldnere slik at pollinerende innsekter skal få gjøre jobben sin. Plantene er stedsegne arter som tilhører faunaen vi er i. Her samarbeider vi med flinke, bransjeledende landskapsarkitekter, sier Eckhardt.

På lekeplassene har de gått mer og mer bort fra å bruke tradisjonelt plastdekke og mer over til naturdekke som bark, sand og grus.

Legger til rette for miljøvennlige valg

JM ønsker at beboerne skal kunne leve mest mulig bærekraftig. Derfor skal det være enkelt å velge miljøvennlige løsninger. Bildeling, sykkeldeling for elsykkel, ladepunkt for elbil og elsykkel, sykkelparkering under tak, reparasjonsverksted for sykkel og smørebod er noe av det kunden får tilgang til i sameiet.  

– Vi er genuint opptatt av bærekraft i alle ledd, og kunden skal kunne være helt sikker på at vi leverer miljøvennlige produkter. Vi har et ansvar for miljøet vårt, og det er et ansvar vi tar på største alvor, sier Nødtvedt.

Av Marte Frimand

Next article