Home » Grønn omstilling » Produserer bærekraftige produkter med lang levetid og lite vedlikehold
Sponset

Å produsere bærekraftig innebærer at man må ha et bevisst forhold til valg av leverandører og tenke gjennom hele verdikjeden. Miljø bør stå i fokus hele veien.

Talgø MøreTre produserer MøreRoyal, royalimpregnert trevirke, med høyt fokus på bærekraft. Her tar man ikke lett på bærekraftsmålene.

– Vi er opptatt av å ha en bærekraftig utvikling og bruker derfor råstoff som er FSC- eller PEFC-sertifisert. Det er anerkjente sertifiseringer for bærekraftig skogbruk, sier Hanne Waag, HR-, HMS- og miljøansvarlig i Talgø.

Hanne Waag

HR-, HMS- og Miljøleder i Talgø

Produktene har også en egen EPD, hvor de er vurdert av en uavhengig tredjepart med hensyn til miljøaspektet.

– En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) og sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen, sier Waag.

MøreRoyal er vurdert som et svært miljøvennlig ECOproduct, hvor varens faktiske miljøegenskaper vurderes på bakgrunn av gjeldende EPD. Dette er også viktig i henhold til andre sertifiseringer.

– Stadig flere bygg miljøsertifiseres, for eksempel gjennom BREEAM-NOR. Da er det avgjørende at vi kan dokumentere våre produkters miljøegenskaper. I tillegg stilles det stadig strengere krav til oss som leverandør. I dag er fabrikken Miljøfyrtårn-sertifisert, og vi er godt i gang med prosessen med ISO-sertifisering, sier Waag.

En del av den totale verdikjeden

Det er i dag miljøkrav i hele verdikjeden, og som leverandør er Talgø en viktig del av denne. Selskapet er derfor nødt til å stille de samme kravene til sine leverandører og følge med på hvordan de ivaretar miljøet.

– Vi følger med bakover og blir fulgt med framover, og samarbeidet i hele verdikjeden er sentralt om vi skal lykkes med å nå klimamålene som er satt. Gjør du ikke de riktige tingene, så står du i fare for å falle ut som leverandør, sier Bjørn Hauglann, divisjonssjef for salg og marked i Talgø.

Bjørn Hauglann

Divisjonssjef for salg og marked i Talgø

I dag er det blitt mer naturlig å samarbeide om miljøspørsmål, og fokusere på ombruk, gjenbruk, gjenvinning, avfallshåndtering og svinn.

–  Når vi utvikler nye produkter, har vi alltid med oss hele tankerekken. Vi skal ha maksimal utnyttelse av materialene og en klar tanke rundt muligheter for ombruk, sier Hauglann.

Også avfallet fra produksjonen, som flis og spon, blir gjenbrukt. Mye brukes i det rentbrennende bioforbrenningsanlegget og gjør selskapet selvforsynt med energi til produksjonsprosessen. Andre bioprodukter blir brukt til alt fra fyringsbriketter til dyrestrø. Målet er at ingenting skal gå til spille, og så mye som mulig skal benyttes så langt oppe i avfallspyramiden som det lar seg gjøre. Slik har den sirkulære tankegangen blitt en del av hverdagen hos Talgø.

Foto: Lediard Foto AS

Lang levetid og lite vedlikehold

Lang levetid er selvfølgelig viktig når man skal produsere bærekraftige produkter. Her skårer MøreRoyal høyt på grunn av dobbeltbehandlingen som forlenger materialenes levetid. 

– Produktet blir først impregnert, og deretter kokt i olje under vakuum. Denne dobbeltbehandlingen gjør at produktet har en ekstremt lang levetid og hele 50 års råtegaranti, samt lite behov for vedlikehold, sier Hauglann.

I royalprosessen tilsettes også fargepigmenter, slik at produktet er fiks ferdig og klart til montering på fasaden når det er ferdig produsert. Her trengs det ikke toppstrøk av hverken maling eller beis. Slik reduseres tidsbruken på byggeplassen kraftig.

– Vi gjør det meste industrielt. Så når vi leverer produkter ute, gjør håndverkerne seg fort ferdig. Det krever minimalt med etterarbeid på byggeplass, sier Hauglann.

For fem år siden, begynte de å utvikle et nytt produkt med fokus på bruk og ombruk.

– Vi har en egen kolleksjon av MøreRoyal som heter Concise Collection, et premium produkt av høy kvalitet. Vi har designet produktet slik at festemidlene skjules i falsen, slik at du får en plettfri fasade uten synlige skruer. Da kan kledningen også skrus av og gjenbrukes om ønskelig, sier Hauglann.

Miljøfokuset i samfunnet generelt de siste årene har gjort at det er blitt lettere for Talgø å produsere med bærekraftige produkter.

– Holdningen har endret seg betydelig bare de siste årene. Det er ikke bare et krav lenger. Alle vil det samme, og det synes jeg er veldig bra, avslutter Hauglann.


Sertifiseringer

  • PEFC-ordningen er verdens største sertifiseringsordning innen skog og tre, og baserer seg på internasjonale, anerkjente standarder. 
  • FSC (Forest Stewardship Council) er en ledende internasjonal sertifiseringsordning for skogbruk.
  • EPD (Environmental Product Declaration) er et dokument som på en enkel og kortfattet måte presenterer et produkts miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.
  • ECOproduct vurderer en byggevares reelle miljøegenskaper basert på en objektiv EPD, og bruker anerkjente internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen.
  • BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg, og benyttes både i forbindelse med sertifisering av nybygg og større rehabiliteringer.
  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Av Sissel Nilsen

Neste artikkel