Home » Grønn omstilling » Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser i Norge
Grønn omstilling

Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser i Norge

Wergeland verft, hvor de bygger turbiner til Equninors flytende havvindpark Hywind Tampen. Foto: Arne Vatnøy/Norwegian Offshore Wind

En fersk rapport fra Menon Economics viser at flytende havvind kan spille en helt sentral rolle i å videreutvikle den norske offshore-næringen.

– I Norge er vi pionerer innenfor flytende havvind, og dersom vi satser målrettet på utvikling her hjemme kan vi ta en stor andel av verdensmarkedet, sier Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind, som representer over 360 havvindaktører.

Den ferske rapporten peker på hvor stor industrien rundt flytende havvind kan bli. Økonomene i Menon har undersøkt arbeidsplasser, industrielle ringvirkninger, global markedsutvikling og eksportpotensiale. Oppdraget er gitt av Norsk Industri, Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Rederiforbundet, GCE Ocean Technology og GCE Node/Fremtidens Havvind.

Skaper jobber på hjemmebane

I rapporten kommer det fram at industrien rundt flytende havvind kan skape hele 52 300 arbeidsplasser i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019.

– Kompetansen vi har på flytende offshore-teknologi fra før gjør at den norske leverandørindustrien allerede er godt rigget. Vi er i gang med en kompetanseoverføring, og det er gledelig at denne rapporten viser at volumet på sysselsetting kan bli stort, sier Nesse.

Det er omfattende ringvirkninger av satsingen på flytende havvind, slår rapporten fast, fordi leverandørindustrien er så mangfoldig.

– Alt fra havner, verft og skipsfart, til nye innovative teknologiselskaper leverer løsninger til havvindindustrien, sier Nesse.

Foto: Arne Vatnøy/Norwegian Offshore Wind

Viktig eksportnæring

Kartleggingen fra Menon viser at norske aktører kan ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet. Det øvre intervallet fordrer at vi lykkes med å bygge opp en solid industri hjemme i Norge.

– Det mener jeg vi får til. Regjeringen har satt en klar ambisjon for havvindsatsingen i Norge, og leverandørindustrien er klare til å gå i gang, sier Nesse, men legger til:

– Fremdeles mangler det juridiske og økonomiske avklaringer. Næringen står samlet om å bidra med kunnskap, forskning og kompetanse opp mot beslutningstakere her, sier Nesse

Et viktig kriterium for å ta en stor markedsandel, er at Norge får opp tempoet på flytende havvindprosjekter, ifølge rapporten.

– Vi er derfor avhengige av effektive konsesjonsrunder for havvindparken Utsira Nord, og at regjeringen så raskt som mulig kan åpne nye områder for utbygging, sier Nesse.

Testing essensielt

Utenfor Karmøy ligger Marin Energi Testsenter (METCentre), som er et verdensledende testsenter for flytende havvind, drevet av Norwegian Offshore Wind. Per i dag er det to turbiner i drift der, og ytterligere fem kommer i løpet av de neste årene.

– Testing er helt essensielt for å få kostnadene ned og skalerbarheten opp, sier Nesse.

Det er ikke kun de fysiske turbinene som testes utenfor Karmøy.

– Her får vi verdifull innsikt og data om påvirkning på marint liv, fugl, drift og installasjon. Vi vet allerede nå at flytende teknologi er mer skånsomt for naturen, avslutter Nesse.

Les mer på offshore-wind.no.

Neste artikkel