Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Nye krav og nye løsninger til vannrensing med bærekraft og gjenbruk
Sponset

Med nye rensekrav fra EU, kommer det nye og strengere krav til kommunene om rensing av avløpsvann. Spesielt blir det krav om rensing og gjenvinning av næringssalter, nitrogen og fosfor, samt bærekraft, CO2-nøytralitet og resursgjenvinning. Hvilke konsekvenser får det for det norske markedet, og hvilke løsninger finnes?

– Kommune-Norge står foran en kjempeutfordring. Bare i Norge er det rundt 400 renseanlegg som kommer til å få nye utslipp- eller rensekrav av statsforvalterne. EU sier at både industrien og kommunene skal bruke BAT-teknologi, det vil si beste tilgjengelige teknikker, sier Jon Siljudalen, Chief Process Officer i Biowater Technology AS.

Avløpsvann er ikke bare kloakk, men transport av råvarer. Fosfor er for eksempel en ressurs som er utrydningstruet på verdensbasis. Det er høyaktuelt å bruke biologisk renseanlegg for å fange fosfor fra vannet. Ved å fange karbonet i vannet, kan vi produsere biogass, som igjen kan brukes som energikilde, for eksempel til busser, samt til å gi varme og elkraft.

EU har også varslet at innen få år, må også mikroforurensningsstoffer som tungmetaller, mikroplast og forurensing eksempelvis fra farmasi, sykehus og tannlege renses fra vannet.

Bærekraft

Biowater ble grunnlagt i 2008, og er en teknologibedrift som er verdensledende på biologisk rensing. Nylig kom firmaet på topp ti-listen i et internasjonalt tidsskrift over firmaer i verden som har størst innsikt i biologisk rensing av avløpsvann.

– Vi er en teknologibedrift, som driver med forskning og utvikling, og som leverer komplette, bærekraftige løsninger. Vi tenker bærekraft på alle nivåer, både energi, kjemikaliebruk og rensing, sier Siljudalen, og forteller om to teknologier de har tatt patent på, og som de selger mye av over hele verden.

– En av teknologiene vi har utviklet, reduserer energiforbruket med 50 prosent. En annen teknologi, produserer biogass fra karbonet i avløpsvannet, sier han.

Samarbeid med kunden

Ett godt samarbeid med kunden er viktig for å sikre at vi leverer på de nye rensekravene. Biowater fungerer både som konsulent og leverandør, og følger kunden fra A til Å. Kontraktene er ofte såkalte samspillkontrakter, der de utvikler løsninger sammen med kunden.

– Kunden får godt eierskap til prosessen, og vi har veldig god erfaring med samspillkontrakter med både kommuner og industrien. Vi er én av dem som har mest erfaring med dette i Norge i dag. Samspill er den nye entrepriseformen i Norge, sier Siljudalen.

En arbeidsgiver i vekst

For å møte fremtidens krav må Biowater Technology med sine 34 ansatte vokse med ytterligere rundt 10 til i løpet av året. Mattias Rudh, Chief Operating Officer, forteller at de trenger flere dyktige folk. De må faktisk ibland si nei til oppdrag fordi de ikke har nok ansatte.

– Jeg tror vi er en veldig spennende arbeidsgiver. Vi har en flat organisasjon med høy fleksibilitet i arbeidet. Alle våre ansatte får være med og utvikle nye konsepter og løsninger, sier Rudh.

Han legger til at de har en mangfoldig arbeidsstokk med 17 forskjellige nasjonaliteter. 25 prosent av de ansatte er kvinner, men de ønsker flere.

Godt arbeidsmiljø

Veronika Mikelsone jobber som DAK Ingeniør i Biowater. Hun lager 3D-modelleringer av fremtidens vannrenseanlegg og mekaniske løsninger.

– Det var et ganske enkelt valg, å velge Biowater som arbeidssted. Rensing av vann er viktig både for mennesker og naturen. Og så er det veldig spennende at vi kan gjenvinne de ressursene som er i avløpsvannet, sier hun.

Mikelsone legger til at miljøet på arbeidsplassen er veldig inspirerende.

– Det er mange forskjellige mennesker her med forskjellige bakgrunner, og det er interessant å snakke med alle og høre på de forskjellige innspillene og ideene.

Følg oss på LinkedIn

Av Marte Frimand

Next article