Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Støre bør bruke Vestland som utstillingsvindu
Fremtidens industri

Støre bør bruke Vestland som utstillingsvindu

Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestlandet. Foto: NHO/Moment Studio

I løpet av åtte år skal Vestland kutte utslippene med 55 prosent, øke eksporten med 50 prosent og skape 24 000 nye arbeidsplasser. Omstillingen vil bli både omfattende og utfordrende, og vil kreve stor evne til effektivt samarbeid i hele regionen. 

Men Vestland er allerede i gang og har kartlagt over 250 grønne innovasjonsprosjekter som kan dyrkes frem. Vestland er det første fylket i Norge som gjør en slik kartlegging, så vi vet mye om hvilket forarbeid som må til for å gjennomføre det grønne skiftet, hvilke barrierer som må forseres og kamper som må vinnes. Regjeringen må gjerne bruke Vestland som et utstillingsvindu! 

Team Vestland  

Bærekraftsmål 17 handler om å samarbeide for å nå målene, og i Vestland har vi tatt det på høyeste alvor. I prosjektet Grøn Region Vestland har over 400 aktører bidratt. Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, kommuner, regionråd, næringsråd og en lang rekke lokale aktører har arbeidet i tett samspill. Det har vært avholdt store mengder innspillsmøter og workshops.

Samarbeidet har gjort oss i stand til å vite hvor potensialet ligger og hvordan vi kan nå målene våre om å kutte utslipp og skape nye grønne jobber – samtidig som vi øker eksporten og verdiskapningen i fylket. 

For å nå målene holder det i midlertidig ikke bare å samarbeide i Vestland. Det samme arbeidet må gjøres i alle fylker. Vi tror at andre fylker kan ha mye å lære av det arbeidet som er gjort i fellesskap i Vestland. Men for å realisere alle innovasjonsprosjektene vi har identifisert er vi også helt avhengige av et samarbeid med statlige myndigheter. Som Norges viktigste region for eksport er vi særlig glade for at eksport nå skal satses stort på i tiden som kommer. 

Forsere barrierer sammen 

En av tilnærmingene i prosjektet er at vi i felleskap forsøker å løse barrierer som hindrer utvikling. 

En av disse er krafttilgang. Allerede i dag får flere bedrifter nei til å etablere seg i fylket vårt. Naturligvis ikke fordi de er uønsket – tvert imot – men fordi det er mangel på nettkapasitet. Transportsystemet for å få kraften dit den trengs er rett og slett for dårlig. 

På samme måte som vi trenger bedre veier på Vestlandet, må også transportårene til kraften vår få gul midtstripe. 

Samtidig har krigen i Ukraina fremskyndet EUs ønske om å bli energiuavhengig i rekordfart. EU vil fase ut to tredeler av russisk gass i løpet av 2022. Dette bør rykke frem Norges planer for omfattende energieffektivisering, ny fornybar energi og storsatsing på havvind til nåtid. 

Vestland setter fart  

Gjennom prosjektet Grøn Region Vestland har vi sett hvor langt arbeidet er kommet for å skape en grønn omstilling i fylket. Analysene våre viser at Vestland kan skape om lag 25 000 nye, grønne jobber frem mot 2030, øke eksporten med 40 milliarder, og det samtidig som vi når målet om å kutte utslippene i fylket med 55 prosent. Men det krever også at staten legger til rette både med infrastruktur, reguleringer og et virkemiddelapparat som støtter opp om satsingene som må gjøres.  

Vi vet både hvilke barrierer som må overvinnes og hvilke muligheter som finnes i fylket. I stor grad vil mange av de grønne prosjektene utvikles der vi finner dagens havner og industriparker langs kysten. Det største potensialet er innenfor havbruk, batterier, hydrogen og vindkraft. 

Vi vil gi honnør til regjeringen for at de i Hurdalsplattformen er så tydelige på at de vil utvikle Norges grønne konkurransekraft. Et samlet Team Vestland, med ledertrøya på, er klare til å bidra.

Nå bør regjeringen bruke erfaringene fra Vestland til å kartlegge tusenvis av grønne innovasjonsprosjekter i hele landet og sette fat på omstillingen for alvor. 

Vi er gang! 

Tekst: Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestlandet

Next article