Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Windport satser på havvind i Norge
Sponset

Selskapet med den unike beliggenheten i Norges sørligste by har en ambisjon om å bli foretrukken havn for havvind for hele den sørlige Nordsjøen.

– Det kommer enorme investeringer de neste ti årene, og vi ønsker å ta en solid posisjon innenfor havvind, sier CEO, Global Ocean Technology, Øystein S. Pedersen.

EU har vedtatt å bli karbonnøytralt innen 2050, og for å nå det målet, må det bygges store mengder fornybar energi i Europa. Global Ocean Technology (GOT) er ett av flere selskap som satser på havvind i Norge. GOT ble etablert i 2018 og har med sine 250 ansatte en omsetting på 400 millioner. Etableringen fant sted på skuldrene til historisk maritim industri på Sørlandet, og har etablert seg som en betydelig leverandør av produkter, teknologi og tjenester til offshore energi og marin industri. Nå satses det på et nytt forretningsområde gjennom Windport AS.

Øystein S. Pedersen

CEO, Global Ocean Technology

Operasjon av feltene

Windport er et heleid datterselskap av GOT for å utvikle tjenester og infrastruktur rettet mot utbygging og drift av havvind. Selskapet er plassert på sydspissen av Norge, i den idylliske sørlandsbyen Mandal, som blant annet er kjent for sin industri med skipsverft og produksjon av båtmotorer. GOT har et sterkt fokus på teknologi, kultur og entreprenørskap, og sikter seg nå inn på utbygging og drift av Sørlige Nordsjø II.

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Sørlige Nordsjø II ligger helt sør-øst i den norske delen av Nordsjøen, mot grensen til Danmarks økonomiske sone.

– Med utgangspunkt i Mandal har vi en unik beliggenhet på grunn av nærhet til feltet med kort innseiling, gode dybdeforhold og store tilgjengelige arealer. GOT drifter i dag en rigghavn i det samme området og vi ønsker å videreutvikle både den fysiske lokasjonen, men også kompetanse og erfaringene fra rigghavn inn i et nytt marked forteller Pedersen.

Høye ambisjoner

Ambisjonen til Windport er å bli foretrukken havn for havvind for hele den sørlige Nordsjøen. Fra det integrerte nettverket av havneområder kan de tilby tjenester både for selve utbyggingsfasen og operasjon av feltene.

– I tillegg til den enestående beliggenheten og tilgjengelige arealer vil vi tilby et fullskala service-konsept, og sammen med partnere kan vi tilby integrerte og autonome løsninger fra havne- og logistikkoperasjoner til service, drift og vedlikehold på feltet.

Målet til Windport er optimalisert drift for å maksimere oppetid på feltet og redusere kostnader gjennom hele verdikjeden. Windport vil utvikle et driftsmiljø hvor operatører, OEM’er og underleverandører er integrert i ett felles operasjonelt miljø.   

Nærhet til omverden

Som nærmeste nabo til Kristiansand, med bare 20 minutters kjøretid på ny motorvei, er det kort vei til internasjonale fly og ferjeforbindelser. Kristiansandsregionen har et høyteknologisk og eksportrettet næringsliv i nært samarbeid med et kompetent forskningsmiljø ved Universitetet i Agder.

– Kristiansand og Sørlandet, kjent for sitt hyggelig klima og solfylte beliggenhet, har tatt en tydelig posisjon i det grønne skiftet med etablering av batterifabrikk i Arendal og nå Windport like vest for Kristiansand forteller Pedersen.

Windport skal levere sikre, effektive og pålitelige tjenester med en tydelig ESG-profil, og Pedersen forteller om bedriftens fokus på det grønne skiftet.

– Vi er forpliktet til en bærekraftig framtid med en visjon om nullutslipp og fokus på biologisk mangfold. I vår dialog med potensielle utviklere av feltene i Nordsjøen er miljøperspektivet og sameksistens med andre næringer en forutsetning som vi deler helt og fult. 

Setter Klevefjorden på kartet

GOT og Windport har sitt hovedkontor på Gismerøya utenfor Mandal. Fjorden like utenfor vinduet som nå skal bli vindhavn kalles Klevefjorden, historisk kjent langt utenfor Norges grenser som en trygg og god havn for seilskuter på vei langs kysten, til eller fra kontinentet.

– Nå skal vindkraft igjen sette Klevefjorden på kartet, som en trygg, sikker og effektiv havn for ren og fornybar energi. Vi ser frem til at reisen skal begynne med framtidige utviklere av feltene i Nordsjøen samt å få potensielle industrielle partnere med på laget, avslutter Øystein S. Pedersen.

GLOBAL OCEAN TECHNOLOGY

• Hovedkontor i Mandal.

• 250 ansatte.

• 400 millioner i omsetning.

• Hovedmarkeder; fiskeri, havbruk og olje og gass.

Les mer om Global Ocean Technology på gotnorway.com.

WINDPORT

• Nettverk av havner på Sørlandet.

• 2 000 mål regulert til industriformål.

• Fullskala service hub for havvind.

• Nettverk av leverandører – “One stop shop”.

• Optimalisert miljø for drift og vedlikehold.

• Tydelig bærekraftsprofil.

• Medlem av Nordic Offshore Wind Ports Alliance.

Les mer om Windport på windport.no.

Tekst av Cathrine Naglestad

Next article