Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Ubegrensede muligheter med elektrisk dypvanns-ROV
Sponset

Det finnes nesten ingen grenser for hvilke muligheter man har med elektriske, fjernstyrte undervannsfartøy (ROV). Oppdrettsbransjen, miljøundersøkelser, forskning, olje og gass, vindmøller, filming og ultradype operasjoner er bare noen få eksempler på ROVens bruksområde.

Argus Remote Systems, har med sine 19 høyt kvalifiserte medarbeidere, designet og bygget elektriske ROVer siden 1990. Produksjonen består av alt fra små standardmodeller til kundetilpassede spesialmodeller.

– Kunden kan komme til oss og få sitt design og identitet på maskinen. Vi er veldig gode på kundetilpasning og spesialutstyr, sier Frode Korneliussen, CEO i Argus Remote Systems. Korneliussen forteller at de blant annet lager utstyr som kan gå helt ned til 6 000 til 7 000 meter.

Frode Korneliussen

CEO i Argus Remote Systems

 Vi har i dag passert 35 000 timer track record for dyp på cirka 6 000 meter vanndyp, og det er det ingen andre i verden som har. Dette er en meget god erfaring å ta med seg videre, sier Korneliussen.

– Det er ikke mange dypvanns-ROVer som går så dypt. Det er kanskje bare en håndfull i hele verden, og vi har levert halvparten av dem, sier han, og legger til at Argus Remote Systems både har norske og utenlandske kunder.

Elektrisk vs. hydraulisk

I motsetning til hydrauliske ROVer, er de elektriske veldig energieffektive.

Utnyttingsgraden er oppe i hele 90 prosent av tilført energi. Hydrauliske ROVer ligger på rundt 60 prosent. Andre fordeler med elektrisk ROV, er at det er færre bevegelige deler. Det gir mindre slitasje og vedlikehold.

– En annen viktig forskjell er støy. Elektriske ROVer er nærmest lydløse i motsetning til hydrauliske. Dette er spesielt viktig ved observasjon av dyreliv og andre levende organismer på havbunnen. Dermed samsvarer den elektriske ROVen med en grønn og bærekraftig utvikling, sier Korneliussen.

Et hav av muligheter

Korneliussen forteller at det nesten ikke finnes noen grenser for en ROVs bruks- områder. Man kan sette på verktøy som kan kutte, kappe, skru og bore, og man kan koble på sensorer som kan finne brudd på kabler og sniffe seg frem til gasslekkasjer.

– I oppdrettsbransjen, bruker man ROV blant annet til å inspisere noten for hull og her utvikles det verktøy for auto- matisk hulldeteksjon, samt observere adferden til fisken. ROV er også et viktig verktøy for inspeksjon og vedlikehold av vindmølleparker, sier Korneliussen.

– ROV har i mange år vært et viktig verktøy for oljebransjen. De bruker den til alt fra inspeksjon av rørledninger og kabler, åpning og stenging av ventiler til utskifting av deler. Man bruker den også til å ta miljøprøver rundt oljeriggene, sier han videre.

Nede på dypet

– Nede på de store dypene, kan det finnes sjeldne metaller om bord i skipsvrak. Dette kan være attraktivt å hente opp ved hjelp av ROV. Også innen deep sea mining er ROV et viktig redskap for å kartlegge forekomster av ulike mineraler, sier Korneliussen.

ROV brukes også ved opprydning på havbunnen, som fjerning av gamle fiskeredskaper, garn og annen forsøpling. Tømming av olje og andre miljøgifter på skipsvrak kan også gjøres ved hjelp av ROV, samt militære oppgaver som minerydding og klarering av bunn- forhold.

– Forskningsmiljøene ved universitetene bruker ROV til å ta prøver nede på store dyp, både av små dyr og av havbunnen. De observerer også dyrelivet, sier Korneliussen, og legger til at de samarbeider med flere universiteter og forskningsinstitusjoner blant annet UIB, NTNU, Sintef og NORCE.

Blue Planet

Nylig har Argus Remote Systems levert et spesialtilpasset ROV, som skal brukes til filmproduksjon av natur- dokumentarserien «Blue Planet» fra BBC. Produksjonen har store krav til kamera- føring, og Korneliussen og hans kolleger blir hardt pushet.– Dette oppdraget krever at vi henger med teknologisk, og viser at vi er i stand til å levere skreddersydde løsninger til svært krevende kunder. Det viser også litt av bredden i bruksområdet til våre ROVer, avslutter Korneliussen.

Av Marte Frimand

Next article